Φοιτητικές εξετάσεις

Φοιτητικές εξετάσεις και άλλες εξετάσεις που καθορίζουν εάν οι σπουδαστές πληρούν τα κριτήρια για διάφορους τύπους πτυχίων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι σπουδαστές και οι υποψήφιοι σπουδαστές να εξοικειωθούν με τη μορφή και τις απαιτήσεις των διάφορων εξετάσεων και να μελετήσουν σκληρά για αυτές, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο επιθυμητό πρόγραμμα και πανεπιστήμιο.
The GMAT™️ exam is accepted by over 7,000 graduate business programs worldwide, and gives you an excellent opportunity to demonstrate your mastery of the skills required to succeed within them.
Every year, over 200,000 candidates take the GMAT exam online or in a test center. To find out how you can join them, and help your business school application stand out from the crowd, visit our website below.