Keystone logo
Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στο CAMPUS 02 - University of Applied Sciences

Διαμορφώνουμε τον επιχειρηματικό κόσμο του αύριο

Το φοιτητικό μας σώμα αποτελείται από μελλοντικούς ακαδημαϊκούς ειδικούς και διευθυντικό προσωπικό για τον κλάδο. Όλα τα προγράμματα σπουδών μας εστιάζονται στους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής επιτυχίας. Τα οκτώ προγράμματα Bachelor και έξι μεταπτυχιακά στις επιχειρήσεις και την τεχνολογία οργανώνονται χρονικά ώστε να είναι συμβατά με την πλήρη απασχόληση. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα εξωεπαγγελματικό πρόγραμμα Bachelor αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία - ως προετοιμασία για να ξεκινήσουν νωρίς τη σταδιοδρομία τους. Δύο προγράμματα Bachelor λειτουργούν ως προγράμματα πλήρους απασχόλησης, με μαθήματα από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Στατιστική

Χαρτοφυλάκιο Προγράμματος Πτυχίου

5 πεδία σπουδών

 • Τεχνολογία Αυτοματισμού (εξωεπαγγελματική για επαγγελματίες που εργάζονται)
 • Διαχείριση Καινοτομίας (εξωεπαγγελματική για επαγγελματίες που εργάζονται)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επιχειρησιακή Πληροφορική (συνεταιριστική / εξωεπαγγελματική για επαγγελματίες που εργάζονται)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική & Λογιστική Διοίκησης (εξωεπαγγελματική για επαγγελματίες / πλήρους απασχόλησης)
 • Marketing & Sales (εξωεπαγγελματικά για επαγγελματίες που εργάζονται / πλήρους απασχόλησης)

14 επιχειρηματικά και τεχνικά προγράμματα σπουδών

 • 8 Προγράμματα Πτυχίου
 • 6 Μεταπτυχιακά προγράμματα

8 μαθήματα ακαδημαϊκής κατάρτισης

 • Έλεγχος και Διαχείριση Απόδοσης
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διαχείριση λιανικής
 • Επανεκκίνηση-Διαχείριση
 • Ηγεσία Μηχανικής Λογισμικού
 • Ηγεσία Μηχανικής Συστημάτων
 • Μηχανική & Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απόφοιτοι

Προγράμματα πτυχίων επιχειρήσεων

 • Δίπλωμα: 822
 • Πτυχίο: 1438
 • Master: 626

Προγράμματα τεχνικών πτυχίων

 • Δίπλωμα: 449
 • Πτυχίο: 1185
 • Master: 666

Προγράμματα πτυχίων Τεχνικών/Επιχειρήσεων

 • Master: 277

σύνολο

 • 5.463

(Στοιχεία από 11/2020)

Φοιτητές

 • Προγράμματα πτυχίων επιχειρήσεων: 726
 • Προγράμματα Τεχνικών Σπουδών: 639
 • Προγράμματα πτυχίων Τεχνολογίας/Επιχειρήσεων: 76
 • Συνολικό σύνολο: 1441

(Στοιχεία από 11/2020)

Προσωπικό

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης

142 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 105,26 είναι ισοδύναμοι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης (διοίκηση και διδασκαλία συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου προσωπικού).

Καθηγητές μερικής απασχόλησης

Περίπου 277 (χειμερινό εξάμηνο 2020/2021).

(Στοιχεία από 11/2020)

Γυναικεία Τεχνική Δύναμη

Εκτός από την υποστήριξη περιφερειακών πρωτοβουλιών και την ενεργό συμμετοχή σε διαφορετικές πλατφόρμες, μας ενδιαφέρει επίσης να δημιουργήσουμε ένα διαρθρωτικό ποσοστό γυναικών στα προγράμματα τεχνικών πτυχίων μας. Με ένα συνδυασμό δοκιμασμένων μεθόδων και νέων πρωτοβουλιών, το CAMPUS 02 στοχεύει να αυξήσει το τρέχον ποσοστό γυναικών σε προγράμματα τεχνικών πτυχίων. Ένα πρόγραμμα σπουδών πλήρους απασχόλησης που οργανώνεται με τρόπο φιλικό προς την εργασία και προσφέρεται επίσης στα αγγλικά μας υποστηρίζει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

  Χαρακτηριστικά Πανεπιστημιούπολης

   Εισαγωγές

   Υποβολή εγγράφων αίτησης

   Διεθνείς φοιτητές

   Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής αίτησης, έχετε χρόνο για μια εβδομάδα για να ολοκληρώσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στην περιοχή αυτοεξυπηρέτησης.

   Τα ακόλουθα έγγραφα αίτησης πρέπει να φορτωθούν στο σύστημα αίτησης, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο κάνετε αίτηση:

   • Φωτογραφία διαβατηρίου;
   • Διαβατήριο/πιστοποιητικό ιθαγένειας·
   • Βιογραφικό (CV);
   • Δήλωση παρακίνησης;
   • Απόδειξη των κριτηρίων εισαγωγής για πτυχίο/προηγούμενες σπουδές (π.χ. απολυτήριο αποφοίτησης και ούτω καθεξής — μπορεί να υποβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία).
   • Απόδειξη των κριτηρίων εισαγωγής για μεταπτυχιακό (π.χ. πιστοποιητικό Bachelor, αντίγραφο εγγραφών και ούτω καθεξής — μπορεί να υποβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία).

   Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται/μπορείτε να ανεβάσετε περαιτέρω έγγραφα.

   Τι συμβαίνει μετά?

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ αίτησης και την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των απαραίτητων εγγράφων αίτησης, θα λάβετε πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη.

   Προσωπική συνέντευξη

   Το τελευταίο βήμα προς το πρόγραμμά σας είναι μια προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή εξεταστών. Η συνέντευξη σας δίνει την ευκαιρία να αποδείξετε τον εαυτό σας και τις δεξιότητές σας πρόσωπο με πρόσωπο ή εικονικά.

   Η προσωπική συνέντευξη είναι μια ευκαιρία να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να συγκεκριμενοποιήσουμε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να καθορίσετε εάν πληρούνται περαιτέρω κριτήρια εισδοχής.

   Η συνέντευξη διεξάγεται από μια επιτροπή εξεταστών που αποτελείται από τον επικεφαλής ή έναν εκπρόσωπο του προγράμματος σπουδών για το οποίο υποβάλατε αίτηση, έναν ψυχολόγο και ένα μέλος του προσωπικού της διοίκησης του προγράμματος σπουδών.

   Η διάρκεια της συνέντευξης εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει μεταξύ κάθε αιτούντος. Φροντίστε να έχετε χρόνο για τουλάχιστον μισή ώρα.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, ανατρέξτε στο email πρόσκλησης, το οποίο θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ αίτησης και τον πρώτο έλεγχο των εγγράφων της αίτησής σας.

   Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της αίτησης, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αίτησής σας. Σε περίπτωση εισαγωγής, σύμβαση μελέτης ( δείγμα σύμβασης μελέτης). θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

   Τοποθεσίες

   • Graz

    CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft, Körblergasse 126, 8010, Graz

    Ερωτήσεις