Keystone logo
Αυστρία

Μελέτη Αγαμος σε Αυστρία 2024

Αλλαγή νομίσματος

Βασικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης

 • Ενοικίαση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα

  496
 • Μερίδιο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

  106
 • Συνδρομή στο Διαδίκτυο

  33
 • Τοπικές συγκοινωνίες

  50

Δείγμα κόστους τρόπου ζωής

 • Συνδυασμός γρήγορου φαγητού

  9
 • Εισιτήριο κινηματογράφου

  12
 • Πίντα τοπικής μπύρας

  4

Απαιτήσεις βίζας

 1. Ταξιδιωτική Βίζα C ("Schengenvisa"): σας δίνει το δικαίωμα να μείνετε στην Αυστρία και σε όλες τις άλλες χώρες Σένγκεν για μέγιστο διάστημα 90 ημερών.
 2. Visa D (Αυστριακή Εθνική βίζα, Aufenthaltsvisum D) - για διαμονές τουλάχιστον 91 ημερών έως και 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο. δεν είναι απαραίτητο εάν είστε Ιάπωνας υπήκοος.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (προσωρινή άδεια παραμονής για φοιτητές) - για διαμονές άνω των 6 μηνών.

Τι είδους Visa χρειάζεστε;

Όνομα βίζας

Ταξιδιωτική Βίζα Γ; Visa D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Τιμή και νόμισμα

EUR 71

 • Για Visa C: 71 EUR
 • Για Visa D: 176 EUR
 • Για Άδεια Διαμονής: 141 EUR

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για βίζα;

Οι υπήκοοι των χωρών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και οι Ελβετοί υπήκοοι, δεν χρειάζονται βίζα για την Αυστρία. Όταν μένουν στην Αυστρία για περισσότερο από 3 μήνες, πρέπει, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση για ""Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"" που αποτελεί επιβεβαίωση εγγραφής στο γραφείο μετανάστευσης εντός 3 μηνών από την είσοδο στην Αυστρία.

Άλλοι αλλοδαποί πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής για σκοπούς σπουδών (Aufenthaltsbewilligung Studierende) στην αυστριακή αντιπροσωπευτική αρχή πριν από την είσοδο στην Αυστρία μετά τη λήψη της ειδοποίησης εισδοχής.

Πού μπορείτε να κάνετε την αίτηση;

Αυστριακή αντιπροσωπευτική αρχή (πρεσβεία, γενικό προξενείο)

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για φοιτητική βίζα αυτοπροσώπως στην αυστριακή αντιπροσωπευτική αρχή (πρεσβεία, γενικό προξενείο) πριν ταξιδέψετε στην Αυστρία.

Δικτυακός τόπος:

Πώς να κάνετε την αίτηση;

Όλοι οι αιτούντες θεώρηση πρέπει να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στην αυστριακή πρεσβεία/προξενείο. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για εγγραφή περιλαμβάνουν:

 1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (διατίθεται από την αντιπροσωπευτική αρχή, μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από το Διαδίκτυο)
 2. Έγκυρο διαβατήριο (θα πρέπει να ισχύει για όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στην Αυστρία)
 3. Έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου (μεταξύ 3,5 x 4,5 cm και 4,0 x 5,0 cm)
 4. Πιστοποιητικό γέννησης
 5. Πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς (όπου υπάρχει)
 6. Ασφάλεια υγείας
 7. Ειδοποίηση εισαγωγής του αυστριακού εκπαιδευτικού ιδρύματος
 8. Απόδειξη επαρκών οικονομικών μέσων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης για 12 μήνες εκ των προτέρων (για φοιτητές έως 24 ετών: 426,57 EUR/μήνα· για φοιτητές άνω των 24 ετών: 772,40 EUR/μήνα (τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το ενοίκιο για το διαμονή έως 239,15 ευρώ το 2009), π.χ.: βιβλιάριο/λογαριασμός ταμιευτηρίου στην Αυστρία / δήλωση εγγύησης ατόμου που ζει στην Αυστρία/Ταξιδιωτικές επιταγές
 9. Απόδειξη διαμονής (συμφωνία ενοικίασης, συμφωνία διαμονής με φοιτητική κατοικία).

Στην Αυστρία, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στις δημοτικές αρχές (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη χώρα.

Πότε πρέπει να κάνετε αίτηση;

Για βραχυπρόθεσμες βίζες (βίζα D): Αφήστε 15 ημέρες για διεκπεραίωση. Οι αιτήσεις για βίζα θα πρέπει ιδανικά να υποβάλλονται τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση αλλά όχι περισσότερο από 3 μήνες πριν από την αναχώρηση.

Για μακροπρόθεσμες βίζες: Η αίτησή σας για βίζα θα σταλεί στην Αυστρία και η απόφαση πρέπει να αναμένει στη χώρα καταγωγής του ατόμου - επομένως η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την προβλεπόμενη άφιξη στην Αυστρία. Η γενική περίοδος επεξεργασίας για μια Άδεια Διαμονής είναι τρεις έως έξι μήνες έως ότου λάβετε απόφαση από την αυστριακή αρχή.

Μόνο οι τίτλοι διαμονής (άδειες διαμονής (Aufenthaltsbewilligung) και οι άδειες εγκατάστασης (Niederlassungsbewilligung) μπορούν να ανανεωθούν στην Αυστρία. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση πριν από τη λήξη της αρχικής άδειας. Μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωση, μπορείτε – ακόμη και μετά τη λήξη της αρχικής σας άδειας – διαμονή στην Αυστρία.

Χρόνος επεξεργασίας

3 Months

Ευκαιρίες εργασίας

Οι υπήκοοι των κρατών της ΕΕ, καθώς και του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για εργασία στην Αυστρία. Εάν χορηγηθεί η άδεια εργασίας, αυτοί οι σπουδαστές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την έκταση της εργασίας τους, δηλαδή η επιτρεπόμενη εργασία τους δεν περιορίζεται στην εποχική εργασία ή στην εργασία με ελάχιστο εισόδημα (geringfügige Beschäftigung). Μία από τις προϋποθέσεις για την άδεια εργασίας είναι ότι η κενή θέση δεν μπορεί να καλυφθεί από άνεργους εγγεγραμμένους στην υπηρεσία απασχόλησης.

Οι φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ και την Κροατία υπόκεινται στον νόμο που διέπει την απασχόληση αλλοδαπών υπηκόων και απαιτούν άδεια απασχόλησης (Beschäftigungsbewilligung). Οι φοιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν άδεια εργασίας έως και 10 ώρες την εβδομάδα εάν σπουδάζουν σε προγράμματα πτυχίου Bachelor, οι φοιτητές σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιτρέπεται να εργάζονται με άδεια εργασίας έως και 20 ώρες την εβδομάδα. Η πλήρης απασχόληση είναι δυνατή για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται διαλέξεις. Η άδεια εργασίας πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία απασχόλησης (Arbeitsmarktservice, AMS) από τον εργοδότη τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη της απασχόλησης και ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη εργασία με τον συγκεκριμένο εργοδότη.

Ωρες την εβδομάδα

10

Γιατί χρειάζεστε αυτό το είδος βίζας;

Η αίτησή σας για βίζα μπορεί να απορριφθεί εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε τα απαιτούμενα χρήματα ή εάν προσκομίσετε λανθασμένα ή ελλιπή έγγραφα.