Bsc στη μηχανολογία

University of Nicosia

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Bsc στη μηχανολογία

University of Nicosia

 • Διάρκεια (έτη): 4 έτη
 • Απονομή προσόντων: Bachelor of Science στη Μηχανολογία
 • Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων: Πτυχίο (1ος κύκλος)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (Τα μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους προσφέρονται και στα ελληνικά)
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης ή μερικής απασχόλησης
 • Ελάχιστη Μονάδες ECTS: 240

Προφίλ του Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος BSc in Mechanical Engineering είναι:

 • Προετοιμάστε τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της μηχανολογίας.
 • Παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων για να υπερέχουν στον τομέα της μηχανικής μηχανικής είτε ως λειτουργικοί ηγέτες στον τομέα, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι ή ερευνητές.
 • Παροχή στους φοιτητές των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις τεχνολογικές προκλήσεις της βιομηχανίας μηχανικής ·
 • Καλλιεργήστε τις αναλυτικές δεξιότητες, τις τακτικές επίλυσης προβλημάτων και την κριτική σκέψη.
 • Προώθηση της ηθικής της μηχανικής, της ευθύνης εργασίας και των ηθικών πρακτικών.
 • Δημιουργία συνειδητοποίησης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων ανησυχιών.
 • Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω τεχνικής κατάρτισης και προηγμένων πτυχίων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους διευθυντές, και το κοινό για θέματα που σχετίζονται με τις τεχνικές έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Εξοπλίστε τους μαθητές με θεμελιώδεις γνώσεις, αναλυτικές δεξιότητες, εργαλεία μηχανικής και εργαστηριακή εμπειρία για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον τεχνολογικά προκλητικό τομέα της μηχανολογίας.
 • Διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της μηχανολογίας που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την σύγχρονη σύγχρονη τεχνολογία.
 • Παροχή των θεωρητικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίλυση τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη μηχανολογία.
 • Παροχή πρακτικής και πειραματικής πρακτικής εμπειρίας που επιτρέπει στους μαθητές να συνδέονται άμεσα με τη θεμελιώδη γνώση και τη θεωρία.
 • Προετοιμάστε τους μαθητές να εργάζονται μόνοι τους ή σε ομάδες για να παρέχουν λύσεις μηχανικής.
 • Προετοιμάστε τους μαθητές να σχεδιάσουν / εφαρμόσουν συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση προβλημάτων στη μηχανολογία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και παρουσίασης της εργασίας τους ενώπιον ακροατηρίου.
 • Παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές γνώσεις στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί.
 • Προετοιμάστε τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στον τομέα της μηχανολογίας.

Προοπτικές καριέρας

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι μαθητές Μηχανολογίας μπορούν να ακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω:

 • Παρακολουθήστε ένα μεταπτυχιακό σχολείο για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό)
 • Μπορούν να εγγραφούν ως επαγγελματίες μηχανικοί (π.χ. ETEK) και να ασκήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην Κύπρο σε υπηρεσίες κτιρίων, συντήρησης, βαριάς βιομηχανίας, ξενοδοχειακής βιομηχανίας, μηχανικού σχεδιασμού και σχεδιασμού κλπ.
 • Μπορεί να διδάξει σε τεχνικά σχολεία ή γυμνάσια (ιδιωτικά ή δημόσια)
 • Υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας στη Μηχανική Μηχανική στην Κύπρο ή στην Ευρώπη (π.χ. Γερμανία, Φινλανδία κ.λπ.)
 • Εργάζεται ως σύμβουλος σε τοπικές ή πολυεθνικές εταιρείες που ειδικεύονται στις υπηρεσίες μηχανολογίας και στον σχεδιασμό
 • Εργαστείτε ως μηχανικοί ή επιστήμονες έρευνας σε τοπικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα βασισμένα σε καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές μηχανικής
 • Εργασία για το δημόσιο ή κυβερνητικό τομέα ως μηχανικός.

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτά στη Β 'Κύκλος βαθμούς (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσους όρους, σχέδια και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που προκύπτουν από αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Με βάση τους βαθμούς των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο σωρευτικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 μονάδες ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2,0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές αναμένεται να:

Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της μηχανολογίας.

 1. Χρησιμοποιήστε μαθηματικά, βασικές επιστήμες και τεχνικές μηχανικής για να αναλύσετε και να επιλύσετε προβλήματα που σχετίζονται με τη μηχανολογία.
 2. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις και τα εργαλεία μηχανικής για να σχεδιάσετε ένα σύστημα, μια συσκευή ή μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες μέσα από κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς, βιωσιμότητας και ασφάλειας.
 3. Έχουν σε βάθος γνώση των τεχνικών εννοιών και των τεχνικών απαιτήσεων και των περιορισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό της μηχανικής μηχανικής.
 4. Χρησιμοποιήστε διαθέσιμα δεδομένα μέτρησης και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανασυγκρότηση και την προσομοίωση τρισδιάστατων μοντέλων για διάφορα εξαρτήματα μηχανικού συστήματος υπό δοκιμή και αξιολόγηση.
 5. Καλή κατανόηση των οικονομικών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανικών συστημάτων και συσκευών.
 6. Επικοινωνήστε αποτελεσματικά με άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.
 7. Να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις στις επιστήμες και την οικονομία για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των τεχνικών λύσεων στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.
 8. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα του μηχανικού.

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
 • ελληνικά
University of Nicosia

Τελευταία ενημέρωση November 25, 2017
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2018
Duration
Διάρκεια
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
9,240 EUR
Φοιτητές τοπικής / ΕΕ φοιτητές ετήσια δίδακτρα? € 9.420 Διεθνείς φοιτητές ετήσια δίδακτρα
Information
Deadline
Contact school
Locations
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Contact school
Ημερομηνία Λήξης Contact school
Dates
Σεπτ. 2018
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Contact school
Ημερομηνία Λήξης Contact school