ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STUDY LEARNING OUTCOMES

  • Η επικοινωνία τόσο στη λιθουανική όσο και στην ξένη γλώσσα με την ένταξη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, επιλύει δεοντολογικά και επαγγελματικά τις δραστηριότητες.
  • Να αναπτύξει ατομικά επαγγελματική ικανότητα ανταποκρινόμενη στις αλλαγές της αγοράς.

Περιγραφή του προγράμματος σπουδών: Τραπεζική
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποVilnius University Of Applied Sciences VIKO »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,800 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη