Διεθνής Οικονομία και Εμπόριο (Διεθνές Φοιτητικό) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλέντων

  1. I. Στόχοι κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στις βασικές γνώσεις οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, στη βασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου και στις επιχειρησιακές δεξιότητες του εξωτερικού εμπορίου, είναι εξοικειωμένο με τους διεθνείς οικονομικούς και εμπορικούς κανόνες, τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς και τους αναπτυξιακούς νόμους, έχει ένα ευρύ διεθνές όραμα και ισχυρές διεθνείς ανταλλαγές. Ένα σύνθετο ταλέντο στις δυνατότητες εμπορικής πρακτικής. Ταυτόχρονα, ο σπουδαστής επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της ικανότητας επικοινωνίας των μαθητών στην κινεζική γλώσσα, στην κατανόηση και κατανόηση της σύγχρονης κινεζικής οικονομίας και πολιτισμού, στην καλλιέργεια της καλής επαγγελματικής δεοντολογίας των μαθητών, στην κοινωνική προσαρμοστικότητα και στην πρωτοποριακή και καινοτόμο ικανότητα. Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς δραστηριότητες, διεθνή διαχείριση, μάρκετινγκ εξωτερικού εμπορίου και άλλες συναφείς εργασίες στις πατρίδες τους, σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και σε πολυεθνικές εταιρείες και σε άλλα συναφή τμήματα και να συμμετάσχουν και να προωθήσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και χωρών υποδοχής.

Επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τρόποι επίτευξης

1. Η διδασκαλία της γλώσσας και η επαγγελματική διδασκαλία είναι σημαντικά

Τα επαγγελματικά μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα και ταυτόχρονα προσφέρονται μαθήματα κινεζικής γλώσσας και μαθήματα κινεζικής πολιτιστικής κουλτούρας σε ξένους φοιτητές.Με την ενσωμάτωση της κινεζικής γλώσσας και των επαγγελματικών μαθημάτων καλλιεργείται η επαγγελματική ποιότητα των κινεζικών φοιτητών και η επικοινωνιακή ικανότητα της κινεζικής γλώσσας.

2. Διαφοροποιημένο υπόβαθρο εκπαιδευτικών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του συστήματος σπουδών, ο κύριος είναι εξοπλισμένος με μια διδακτική ομάδα με λογική ακαδημαϊκή δομή και ηλικία και καλή επαγγελματική ποιότητα. Αποτελείται κυρίως από ξένους δασκάλους, επιστρεφόμενους δασκάλους, γιατρούς και πρώτους Κινέζους δασκάλους.

3. Πρακτικό περιεχόμενο επαγγελματικής διδασκαλίας

Αυτός ο σημαντικός συνδέει ενεργά τη στρατηγική "One Belt, One Road", βασιζόμενη στα πλεονεκτήματα της επαρχίας μας και της βιομηχανίας της Κίνας και βελτιστοποιώντας το μοντέλο κατάρτισης ταλέντων. Προσθέστε τη σημασία στην εισαγωγή του κινεζικού πολιτισμού και των εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών πολιτικών της Κίνας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός της διδασκαλίας είναι σαφής, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς μάρκετινγκ, της διεθνούς εμπορικής πρακτικής, της παραγωγής και ελέγχου εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής, πληρωμής και χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου, επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης, διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και άλλου πραγματικού περιεχομένου διδασκαλίας.

4. Σύστημα διδασκαλίας κοινής πρακτικής σχολείων-επιχειρήσεων

Ο σπουδαστής δίνει προσοχή στους πρακτικούς διδακτικούς δεσμούς του διεθνούς εμπορίου, αποδίδει σημασία στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική και έχει ένα κέντρο πρακτικής προσομοίωσης του διεθνούς εμπορίου για να τονίσει τη σημαντική θέση της ικανότητας επαγγελματικής πρακτικής σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δημιουργία πλατφόρμας πρακτικής διδασκαλίας "τεσσάρων σε ένα" που συνδυάζει την πλατφόρμα κατάρτισης στην τάξη, την εργαστηριακή πλατφόρμα, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την πλατφόρμα πρακτικής άσκησης κοινωνικής πρακτικής, την κατάρτιση σε δεξιότητες στην τάξη, την επαγγελματική γνωστική πρακτική, την πρακτική της έρευνας αγοράς, Πολύπλευρη εκπαίδευση και ασκήσεις όπως πρακτική ηλεκτρονικού εμπορίου, διεθνές εμπόριο ολοκληρωμένη κατάρτιση προσομοίωσης και πρακτική άσκηση αποφοίτησης. Συνεργαστείτε με αρκετές τοπικές επιχειρήσεις στην επαρχία Χουνάν για να δημιουργήσετε μια βάση πρακτικής άσκησης, να πραγματοποιήσετε μια σε βάθος συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων και να αναπτύξετε εμπιστευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

  1. 2. Απαιτήσεις κατάρτισης και διασφαλίσεις

Απαιτήσεις κατάρτισης

1. Μάστερ τις βασικές αρχές της οικονομίας και τις βασικές θεωρίες της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων και κατανοεί την αναπτυξιακή τάση της πειθαρχίας.

2. Μάθετε τις βασικές θεωρητικές γνώσεις και τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς εμπορίου και κατανοείτε το σημερινό καθεστώς της σύγχρονης διεθνούς οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης.

3. Κατανόηση της ιστορίας και της τρέχουσας κατάστασης του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, κατανόηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και επιχειρηματικών κανόνων της Κίνας και εξοικείωση με τις εξωτερικές οικονομικές πολιτικές, τις πολιτικές και τους κανονισμούς της Κίνας.

4. Χρησιμοποιήστε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης για εμπορικές οικονομικές έρευνες και αναλύσεις, εφαρμόστε εμπορικούς κανόνες και πρακτικές για τη διεξαγωγή των διεθνών εμπορικών πρακτικών και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

5. Έχει ένα ευρύ διεθνές όραμα και μια ισχυρή αίσθηση καινοτομίας, έχει ισχυρές επικοινωνιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κινεζική γλώσσα για να εμπλακεί σε οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτιστικές εργασίες που σχετίζονται με την Κίνα και να γίνει φιλική συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ της Κίνας και της πατρίδας της. Ταλέντο.

Διασφαλίσεις

1. Εγγύηση Πολιτικής: Το Σχέδιο Εργασίας 2015-2017 του Υπουργείου Παιδείας στο Εξωτερικό επεσήμανε ότι η Κίνα θα καλλιεργήσει πέντε είδη ταλέντων: «Κορυφαία καινοτόμα ταλέντα, ταλαντούχα γλωσσικά ταλέντα, ταλέντα διεθνούς οργανισμού, περιφερειακά ταλέντα ερευνών και εξαιρετικά νέα ταλέντα που έρχονται στην Κίνα». Σύμφωνα με την ανάλυση της Έκθεσης για την Ανάπτυξη της Μελέτης για το Εξωτερικό της Κίνας (2017), η Κίνα έχει σημειώσει σημαντικές καινοτομίες στην υποστήριξη της πολιτικής στο εξωτερικό και στις υποτροφίες για ξένους φοιτητές στην Κίνα. Καθιέρωσε τη συμμαχία των Πανεπιστημίων "Belt and Road", υπέγραψε διμερείς συμφωνίες και αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων και καθιέρωσε την υποτροφία της Κινεζικής Κυβέρνησης "Road Silk". Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2017, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσαν το υπ 'αριθμ. 42 διάταγμα για τα «Διοικητικά Μέτρα για την Πρόσληψη και την Καλλιέργεια Διεθνών Φοιτητών» για να ρυθμίσουν περαιτέρω τη συμπεριφορά των σχολών να προσλαμβάνουν, να εκπαιδεύουν και να διαχειρίζονται διεθνείς φοιτητές. Αυτές οι πολιτικές έχουν επισημάνει την κατεύθυνση για την ανάπτυξη της μελέτης στο εξωτερικό.

2. Προστασία των δασκάλων: Αυτός ο κύριος είναι εξοπλισμένος με μια ομάδα επαγγελματιών εκπαιδευτικών με καλή ποιότητα. Υπάρχουν 63 εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων οικονομικών σχολών και καθηγητών σχολών επιχειρήσεων), συμπεριλαμβανομένων 22 ανώτερων τίτλων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 34,9% του συνόλου. 11 άτομα με πτυχία διδακτορικών σπουδών, που αντιπροσωπεύουν το 17,7% του συνόλου · 50 πλοίαρχοι, που αντιπροσωπεύουν το 79,4% του συνόλου, εκ των οποίων οι 13 είναι γιατροί.

3. Ασφάλεια υλικού: εξοπλισμένο με 4 αίθουσες υπολογιστών, αναλαμβάνει την εφαρμογή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύστημα πληροφορικής διαχείρισης, μέθοδο ποσοτήτων επιχειρήσεων και άλλα μαθήματα · διαμορφώνει λογισμικό επαγγελματικής κατάρτισης διεθνών οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών (όπως διεθνής εμπορική πρακτική ολοκληρωμένη εκπαίδευση, Ο έλεγχος, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ., Ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις πρακτικές ανάγκες όλων των πτυχών της διεθνούς οικονομίας και του επαγγέλματος του εμπορίου. Είναι εξοπλισμένο με 5 γλωσσικά δωμάτια και προσφέρει μαθήματα κινεζικής γλώσσας και κουλτούρας. Το Διεθνές Κολλέγιο Πληροφοριών έχει 8.000 βιβλία και περισσότερα από 60 εγχώρια και ξένα περιοδικά. Όλα αυτά παρέχουν μια σταθερή εγγύηση για την καλλιέργεια ταλέντων σε αυτό το επάγγελμα.

  1. 3. Κύριοι κλάδοι

Οικονομικά

  1. Κύριο μάθημα

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομία, Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο, Διεθνές Εμπόριο, Εισαγωγή στην Παγκόσμια Οικονομία, Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο, Διεθνές Μάρκετινγκ, Διεθνές Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, Διεθνείς Πληρωμές και Χρηματοδότηση, Επιχειρηματική Λογιστική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αλληλογραφία, επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, διεθνείς επενδύσεις, εισαγωγή στο εξωτερικό εμπόριο της Κίνας κ.λπ.

Πέμπτον, το μήκος της μελέτης

Η τυπική περίοδος μελέτης είναι 4 έτη, η ευέλικτη περίοδος μελέτης είναι 3-6 έτη

6. Πιστώσεις αποφοίτησης

164 μονάδες (εκτός της δεύτερης κατηγορίας 12 μονάδες)

7. Απονομή πτυχίου

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

  1. Επικεντρωθεί κυρίως στην πρακτική διδασκαλία

1. Κινεζική Γλώσσα Πρακτική και Πολιτιστική Κατασκήνωση

2. Πολιτιστικό καταυλισμό Xiangchu

3. Επαγγελματική πρακτική γνώσης

4. Πρακτική έρευνας αγοράς

5. Διασυνοριακή πρακτική ηλεκτρονικού εμπορίου

6. Εκπαίδευση προσομοίωσης διεθνούς εμπορίου

7. Περιεκτική πρακτική στις επαγγελματικές θέσεις του διεθνούς εμπορίου

8. Μεταπτυχιακά μαθήματα και εργασίες στην διεθνή οικονομία και το εμπόριο.

Εννέα, οι δεύτερες απαιτήσεις δραστηριότητας στην τάξη

Η δεύτερη τάξη στοχεύει να καθοδηγήσει τους μαθητές να μάθουν ανεξάρτητα και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στην επιστημονική έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη, στον ανταγωνισμό θεμάτων, στη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία, σε διαγωνισμούς επαγγελματικών δεξιοτήτων και σε διάφορες δραστηριότητες κοινωνικής πρακτικής. Πνεύμα, επιχειρηματική συνείδηση ​​και πρακτική ικανότητα.

Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τις πιστώσεις δημιουργικής επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές (στη δεύτερη τάξη που πληρούν τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και μπορούν να προσδιορίσουν τις πιστώσεις). Οι φοιτητές υποχρεούνται να κερδίσουν 12 μονάδες για τη δεύτερη πιστωτική τάξη για να αποφοιτήσουν. Εκτός από την εκπαίδευση εγγραφής, 2 πιστωτικές μονάδες, "κοινωνική πρακτική και εργασία" (2 πιστώσεις, υποχρεωτική), "Εκπαίδευση κινεζικών εξωσχολικών μαθησιακών δεξιοτήτων" (4 credits, υποχρεωτική), πρακτική άσκηση "ψυχικής υγείας" Επιπλέον, οι άλλες 3 πιστώσεις χωρίζονται σε καινοτόμες και επιχειρηματικές εξωσχολικές δραστηριότητες.

Δέκα, απαιτήσεις προγράμματος σπουδών, χορήγηση πιστώσεων και βαθμολόγηση πιστώσεων

Οι φοιτητές αυτού του μεγάλου τμήματος είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τις βασικές πιστωτικές μονάδες των διαφόρων μαθημάτων που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα πριν μπορέσουν να αποφοιτήσουν.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
κινέζικο
Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποCentral South University of Forestry & Technology »

Τελευταία ενημέρωση July 24, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη

International Students study and life at CSUFT