Με επίκεντρο τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής γνώσης, τα προγράμματα σπουδών μας επικεντρώνονται σε πρακτικές εφαρμογές και διεπιστημονική ολοκλήρωση. Το Τμήμα μας συνεργάζεται με την CTBC Holding, τον Chinatrust Financial Group και τις συνδεδεμένες εταιρείες, προκειμένου οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα να μεταβιβάσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους σπουδαστές μας σε ένα διαφοροποιημένο μαθησιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, το Τμήμα μας προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια στους φοιτητές, ώστε να μην έχουν οικονομικές ανησυχίες κατά τη διάρκεια του χρόνου τους εδώ. Με τη συστηματική μαθησιακή μας προσέγγιση, τη διεπιστημονική ενσωμάτωση, τις συνεργασίες με τους εταιρικούς πόρους ελίτ στην βιομηχανία, τις υποτροφίες και την οικονομική βοήθεια, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τους διεθνείς επαγγελματίες στον τομέα της οικονομίας.

Το Κολλέγιο υπερέχει στην έρευνα και τη διδασκαλία στον οικονομικό τομέα με την τρέχουσα ίδρυση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθώς και προπτυχιακά προγράμματα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Επιχειρηματικό και Οικονομικό Δίκαιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τμήμα Τραπεζών και Οικονομικών

Ο Τμήμα Τραπεζών και Οικονομικών Υπογραμμίζει τις πρακτικές εφαρμογές και την διεπιστημονική ολοκλήρωση με στόχο την καλλιέργεια των σπουδαστών σε μελλοντικούς πυλώνες των ειδικών στη χρηματοδότηση.

Η ανοιχτή οικονομία οδήγησε στην ενσωμάτωση της παγκόσμιας οικονομίας και στη δημιουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που επιβάλλει την καινοτομία και την εφαρμογή της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, καθιστώντας το καθένα συμμετέχοντα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά χωρίς να περιορίζεται από θεσμικούς επενδυτές. Αυτό το πιστωτικό πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να εφαρμόσουν τις οικονομικές δυνατότητες και να δημιουργήσουν παράθυρα ευκαιριών για προληπτική δράση.

Διδακτέα ύλη

Το πρόγραμμα παρέχει θεωρία, επαγγελματικά θεμελιώδη στοιχεία, ηθική και καινοτομία που είναι κρίσιμα για την επιτυχία της σταδιοδρομίας σας και τη γνώση στα διεθνή οικονομικά.

CTBC
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποCTBC Financial Management College »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη