Δημοφιλείς Κατηγορίες

Προγράμματα Πτυχίων

Ένα Πτυχίο είναι ένα προπτυχιακό δίπλωμα που παρέχεται από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε έναν ή περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Τα προγράμματα Πτυχίου χρειάζονται 3 έως 5 έτη για την ολοκλήρωσή τους και προετοιμάζουν περαιτέρω τους απόφοιτους για μια σταδιοδρομία στον τομέα της προτίμησής τους. Η απόκτηση ενός Πτυχίου προσφέρει πολυάριθμα επαγγελματικά, προσωπικά κι ακαδημαϊκά οφέλη.

Πτυχία είναι διαθέσιμα σε διάφορα πεδία μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνών, των Επιχειρήσεων, της Μηχανολογίας και της Τεχνολογίας, της Νομικής, των Κλασσικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Βιολογικών και των Βιοεπιστημών, και των Φυσικών Επιστημών. Μέσα σε καθένα από αυτά τα πεδία μελέτης, είναι διαθέσιμες πολυάριθμες πρακτικές ειδικότητες σε συγκεκριμένους κλάδους.

Η ποικιλία των διαφορετικών Πτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να είναι συντριπτική - μην αφήσετε κάτι τέτοιο να σας σταματήσει! Ξεκινήστε την ερευνά σας ρίχνοντας μια ματιά στα πιο δημοφιλή Πτυχία που αναφέρονται παρακάτω.

Πρόσφατα προστιθέμενα προγράμματα Πτυχίων

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Δεκέμβριος 14, 2017
Studio 3 Μαθησιακά αποτελέσματα Η γνώση: Γνώση σημαντικών θεμάτων, θεωριών, ζητημάτων, διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων και των Αγώνων Επίδειξη εξοικείωσης με τα τρέχοντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον γενικό τομέα των διαδραστικών μέσων και ιδιαίτερα στους Αγώνες Γνώση των βασικών … [+]αρχών, θεωριών, εργαλείων και τεχνικών στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), ικανότητα αξιολόγησης αυτών των εργαλείων και τεχνικών και εφαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις Να επιδεικνύει την ικανότητα να ενημερώνει τις γνώσεις του / της στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), τόσο μέσω της ακαδημαϊκής μελέτης όσο και της επαγγελματικής εξέλιξης Γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων και του διακριτικού χαρακτήρα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και της θέσης και των πιθανών επιπτώσεων στην κοινωνία Κατανοήστε τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους Γνώση της εφαρμογής αρχών, εργαλείων και τεχνικών διαδραστικών μέσων ενημέρωσης σε σύνθετους επιστημονικούς και βιομηχανικούς τομείς Δεξιότητες: Να επιδείξει την ικανότητα να εφαρμόζει ακαδημαϊκές γνώσεις και συναφή αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στα πρακτικά και θεωρητικά Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και να λαμβάνει βάσιμες, ενημερωμένες και αιτιολογημένες αποφάσεις και επιλογές Να επιδεικνύουν την ικανότητα να προβληματίζουν για τη δική τους ακαδημαϊκή πρακτική και επαγγελματική εξέλιξη, να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και να προσαρμόζονται σε μελλοντικά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογία Επιδείξτε την ικανότητα να βρείτε, να αξιολογήσετε και να ανατρέξετε σε πληροφορίες και επιστημονικά θέματα και να τα παρουσιάσετε με τρόπο που να φωτίζει το πρόβλημα Να επιδεικνύουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά έργα διαδραστικών μέσων και παιχνιδιών σε κατάλληλη μορφή πολυμέσων για κάθε συγκεκριμένη πρόκληση Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία και τεχνικές για να δημιουργεί και να αναπτύσσει κατάλληλη και επαγγελματική εργασία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης Να επιλέξει και να εφαρμόσει κριτικά μια σειρά αναλυτικών και μεθοδολογικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, με βάση την έρευνα, και να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις λύσεις και να παρουσιάσει κατάλληλα τα αποτελέσματα Η ικανότητα εντοπισμού κατάλληλων ενδιαφερομένων και η επικοινωνία, η δικτύωση και η συνεργασία με αυτούς τους ενδιαφερόμενους σε κατάλληλο επίπεδο Γενική αρμοδιότητα: Προσδιορίστε και εφαρμόστε κατάλληλα τα σύνθετα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πρακτικής στο ειδικό πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) Σχεδιάστε, εκτελέστε και διαχειριστείτε μια ποικιλία αναθέσεων και έργων με την πάροδο του χρόνου, μόνη ή ως μέρος μιας ομάδας, με επιτυχία και σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις και αρχές Να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικά, προφορικά και γραπτά, να είναι σε θέση να παρουσιάζουν προβλήματα, λύσεις, θεωρίες και ακαδημαϊκά επιχειρήματα με επαγγελματικό τρόπο Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και άλλα θέματα όπως θεωρίες, προβλήματα και λύσεις, με άλλους με φόντο ή / και εμπειρία στα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια), μέσω της επιλογής και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ορθές πρακτικές στην κοινότητα πρακτικής Δείξτε την ικανότητα για αυτο-προβληματισμό ως μέρος μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης Εξοικείωση με την τρέχουσα και τη νέα σκέψη και τις τάσεις στο πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και τις καινοτομίες στον τομέα Ευκαιρίες απασχόλησης Μετά τη μελέτη, θα έχετε μεγάλη εμπειρία σε διαδραστικά συστήματα ψυχαγωγίας και γραφικά κίνησης. Θα είστε κατάλληλοι για εργασία σε διαδραστικό scripting, σχεδιασμό παιχνιδιών, ανάπτυξη παιχνιδιών, εικονογράφηση, δοκιμές παιχνιδιών, παραγωγή παιχνιδιών, διδασκαλία 2D και 3D, οπτική διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιασμό πολυμέσων. Το πρόγραμμα παρέχει τις δεξιότητες για να εργαστεί στη βιομηχανία παιχνιδιών και κινούμενων σχεδίων, αλλά και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ίδρυμα ή να προετοιμάσει μια επιχειρηματική στρατηγική για μια εταιρεία παιχνιδιών ή κινούμενων σχεδίων. Περαιτέρω σπουδές Οι σπουδαστές με πτυχίο στα διαδραστικά μέσα ενημέρωσης - animation μπορούν να απευθυνθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τις τέχνες και τις μελέτες σχεδιασμού που περιέχουν μαθήματα animation στο μάστερ και το διδακτορικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει στη Νορβηγία ή σε άλλα διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες μαθήματος Πανεπιστημιούπολη: Kristiansand και σε απευθείας σύνδεση μελέτες Διάρκεια: 3 χρόνια Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά Τιμή online: ΝΟΚ 41.500, - ανά εξάμηνο. NOK 1.500, - τέλος εγγραφής. [-]

University of Padova

Bachelor στην φροντίδα των ζώων

Δεκέμβριος 15, 2017
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ανάπτυξη ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, ειδικευμένων στη φροντίδα των ζώων, στη γεωργία και στην ευημερία, ικανών να λειτουργούν σε διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα.… [+] [-]

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Δεκέμβριος 14, 2017
Η Μηχανολογία στο BIT, που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων μεταξύ των πανεπιστημίων της χώρας, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, με τη μηχανική και μηχανολογία ως κύρια θέματα, προετοιμάζει τους μαθητές με βασικές θεωρία και επαγγελματικές γνώσεις στη μηχανική και βιομηχανική μηχανική μαζί με τις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και την ικανότητα να ασχολού… [+]νται με τα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. [-]

Πανεπιστήμια σε Ελληνική Δημοκρατία

Αλλάξτε τοποθεσία

Τι είναι ένα Πτυχίο Bachelor;

Ένα Πτυχίο είναι ένα προπτυχιακό δίπλωμα που αναπτύσσει μια βαθιά κατανόηση ενός θέματος σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πτυχία Τεχνών (BA), Πτυχία Επιστημών (BSc) και Πτυχία Διοίκησης Επιχειρήσεων (BBA) είναι μερικά από τα διάφορα είδη των προγραμμάτων Πτυχίων. Ένα Πτυχίο είναι απαιτητό για πολλές σταδιοδρομίες, καθώς επίσης και για μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα όπως το Μεταπτυχιακό ή το Διδακτορικό. Συνήθως απαιτούνται τρία έως τέσσερα έτη για την ολοκλήρωση ενός πτυχίου, αν και ορισμένα προγράμματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο

Ποια είναι τα οφέλη της απόκτησης ενός Πτυχίου;
Απόφοιτοι ενός προγράμματος Πτυχίου απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη, από τα επαγγελματικά έως τα προσωπικά. Οι απόφοιτοι με ένα Πτυχίο στα χέρια τους, έχουν περισσότερες ευκαιρίες καριέρας από εκείνους που δεν έχουν ένα προπτυχιακό δίπλωμα. Επιπλέον, οι σπουδαστές ενός Πτυχίου αποκτούν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον εργασιακό κόσμο. Τα Πτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν προϋποθέσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας των φοιτητών, των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων, της δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. Εν τέλει, η παρακολούθηση ενός προγράμματος Πτυχίου, επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση ενός θέματος που τους συναρπάζει.

Τι σπουδάζουμε σε ένα πρόγραμμα Πτυχίου;
Υπάρχουν προγράμματα Πτυχίου σχεδόν για κάθε τομέα των ακαδημαϊκών σπουδών που μπορεί να φανταστεί κανείς. Προγράμματα Πτυχίων είναι διαθέσιμα σε τομείς όπως οι Τέχνες, οι Βιολογικές επιστήμες και οι Βιοεπιστήμες, οι Επιχειρήσεις, τα Οικονομικά και η Διοίκηση, η Ενέργεια, η Μηχανική και η Τεχνολογία, οι Κλασσικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η Νομική και οι Κανονισμοί και οι Φυσικές Επιστήμες. Μέσα σε κάθε έναν από τους τομείς αυτούς, υπάρχουν προγράμματα Πτυχίων για πιο συγκεκριμένους τομείς μελέτης, όπως η Γραφιστική, η Ιατρική, η Λογιστική, η Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, η Φιλολογία, η Ψυχολογία, η Ποινική Δικαιοσύνη και η Φυσική.

Τι είδους επαγγελματική βελτίωση μπορείτε να περιμένετε με ένα Πτυχίο;
Είτε ο υποψήφιος φοιτητής έχει πρόσφατα αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή επιστρέφει στις σπουδές μετά από επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών, μπορεί να περιμένει σημαντική βελτίωση της καριέρας του με ένα πτυχίο. Οι εργοδότες αναζητούν αποφοίτους με Πτυχία, επειδή έχουν αποδείξει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους στον τομέα των σπουδών τους, περνώντας τα απαιτούμενα μαθήματα. Επιπλέον, οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι φοιτητές ενός Πτυχίου αντιμετωπίζουν προκλήσεις μέσα στο διάστημα που φοιτούν στο πανεπιστήμιο, που τους προετοιμάζουν για τον κόσμο της εργασίας.

Πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός Πτυχίου;
Τα Πτυχιακά προγράμματα διαφέρουν κατά πολύ στο κόστος ανάλογα με το πανεπιστήμιο, τη γεωγραφική θέση, τον τομέα μελέτης και άλλους παράγοντες. Ορισμένοι φοιτητές Πτυχίου πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια είτε βάση αναγκών ή αξιοκρατικά από τη σχολή, την κοινότητα ή κάποιον άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με τα τμήματα εισαγωγής των πανεπιστημίων για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος διδάκτρων για ένα πρόγραμμα Πτυχίου. Θα είναι επίσης σε θέση να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο κόστος αναλώσιμων ή ακόμη και να σας βοηθήσουν στην εκτίμηση των εξόδων διαβίωσης. Τα τμήματα εισαγωγής είναι επίσης μια μεγάλη πηγή για να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια και τις υποτροφίες.

Γιατί να αποκτήσει κανείς ένα Διαδικτυακό Πτυχίο;
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ένα Διαδικτυακό Πτυχίο είναι μια πραγματοποιήσιμη επιλογή για τους φοιτητές που εργάζονται, ζουν μακριά από το χώρο του πανεπιστημίου, ή έχουν άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις. Οι διαδικτυακές σπουδές μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί καλύτερα το φοιτητή, και μπορεί να επιδιωχθεί είτε με μερική ή πλήρη παρακολούθηση. Η τεχνολογία ηλεκτρονικής εκμάθησης βοηθά να έρθει η αίθουσα διδασκαλίας στους φοιτητές ενώ επίσης τους παρέχει την ευκαιρία να επικοινωνήσουν άνετα με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διαδικτυακά και τα κλασσικά προγράμματα Πτυχίου σε όλο τον κόσμο και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τα τμήματα εισαγωγών των πανεπιστημίων, χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα σε αυτή την ιστοσελίδα.