Bachelor of Science στη φυτοκομία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη στα ΗΑΕ και στις άλλες χώρες του Κόλπου. Νέες σύγχρονες μονάδες παραγωγής προέκυψαν σε πολλά μέρη, και οι πρώην άδειες αστικές περιοχές μετατράπηκαν σε έντονα πράσινα τοπία. Οι εμπειρογνώμονες που είναι σε θέση να αναπτύξουν έννοιες παραγωγής φυτών εξοικονόμησης πόρων και να αξιολογήσουν σωστά τις προοπτικές και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις βιοτεχνολογικές και χημικές καινοτομίες στον τομέα της κηπευτικής απαιτούνται ιδιαίτερα. Το Bachelor στον τομέα της δενδροκομίας προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τις θεωρητικές γνώσεις με την εντατική πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά εργαστήρια αιχμής, σε πειραματικές εκμεταλλεύσεις και σε εμπειρίες εξωσχολικής πανεπιστημιούπολης. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και τα ειδικά τους ενδιαφέροντα και τους υποστηρίζει στο να γίνουν δημιουργικοί εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς των φυτοκομικών επιστημών, όπως η βιολογική γεωργία, η φυτοπροστασία, το θερμοκήπιο και η διαχείριση των φυτωρίων, ο εξωραϊσμός, περισσότερο.

Στόχοι του προγράμματος

 • Παρέχετε στους φοιτητές θεμελιώδεις επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και την προστασία φυτοκομικών φυτών στο φυσικό περιβάλλον.
 • Αναπτύξτε τις δεξιότητες των σπουδαστών ώστε να αναπτυχθεί με επιτυχία μια ποικιλία φυτοκομικών φυτών κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς πόρων σε άνυδρους χώρους.
 • Ενίσχυση της ικανότητας του φοιτητή να διατηρεί τους φυσικούς πόρους της χώρας και της περιοχής και να βελτιώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος.
 • Παροχή στους φοιτητές νέων γνώσεων σχετικά με τις γεωργικές τεχνολογίες που σχετίζονται με τα ΗΑΕ και τον αραβικό κόσμο.
 • Αναπτύξτε τη συνειδητοποίηση του μαθητή σχετικά με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη γεωργία και την κηπουρική και τη μεταφορά τεχνολογίας για εφαρμογές στον τομέα.
 • Επιδείξτε τις επαγγελματικές δεξιότητες και ηθική των μαθητών, για να προωθήσετε θετικές στάσεις.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα προγράμματος

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
 • Εξηγήστε τα βασικά χαρακτηριστικά των φυτοκομικών φυτών και των πολιτιστικών πρακτικών σε ξηρά περιβάλλοντα.
 • Δημιουργήστε αποδοτικές, ασφαλείς καλλιέργειες οπωροκηπευτικών με κατανόηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
 • Χρησιμοποιήστε φυτοκομικά φυτά και φυτικά προϊόντα για λειτουργικούς και αισθητικούς σκοπούς στο φυσικό περιβάλλον.
 • Συζητήστε τις αρχές και τις θεωρίες της ενσωμάτωσης βασικών και εφαρμοσμένων πτυχών των σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή και την προστασία των φυτοκομικών φυτών.
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές δεξιότητες για τη διαχείριση των έργων οπωροκηπευτικών και των φυσικών πόρων.
 • Επιλέξτε φυτά κηπευτικών για να αυξήσετε την αντοχή στις καταπονήσεις στο φυσικό περιβάλλον.
 • Εφαρμογή τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των φυτοκομικών προϊόντων, της ποιότητας και των μεθόδων προστασίας.
 • Βελτιώστε το γενετικό πλαστικό για να αναπτύξετε σύγχρονες τεχνολογίες αναπαραγωγής.
 • Εφαρμογή βιώσιμων φυτοκομικών αρχών και ασφαλών περιβαλλοντικών πρακτικών.
 • Ελαχιστοποιήστε τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτιστικών πρακτικών στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατήρηση και προστασία των ιθαγενών και εξωτικών φυτικών ειδών με σκοπό την ομορφιά του περιβάλλοντος και την εμπορική παραγωγή φυτοκομικών καλλιεργειών.
 • Εξηγήστε τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας των ΗΑΕ σε σχέση με τη γεωργία και την υιοθέτηση τεχνολογιών ως μέρος του αραβικού κόσμου.
 • Συζητήστε την ομοιότητα και την ενσωμάτωση του αραβικού κόσμου όσον αφορά το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
 • Διεξάγετε έρευνα χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και ανάλυση δεδομένων για να προσδιορίσετε τη σημασία των εφαρμογών τεχνολογίας.
 • Επιδείξτε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Σχεδιάστε, εκτελέστε και αξιολογήστε τα προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας.
 • Επιδείξτε τις δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για τους ρόλους ηγεσίας και την ομαδική εργασία.
 • Επιδείξτε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας στη διαδικασία εκμάθησης και στις εφαρμογές.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... περαιτέρω

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη