Bachelor of Science στη Μηχανική Υπολογιστών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η Τεχνολογία Υπολογιστών (CE) είναι ένας τομέας σπουδών που καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές, μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Αυτό το πεδίο καλύπτει και γεφυρώνει θέματα τόσο στην ηλεκτροτεχνία (EE) όσο και στην επιστήμη των υπολογιστών (CS). Οι πρόοδοι στην τεχνολογία αποδίδουν συστήματα υπολογιστών μικρού και υψηλότερου επιπέδου που διαπερνούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από συστήματα επικοινωνίας έως καταναλωτικά προϊόντα και κοινές οικιακές συσκευές. Ένα Bachelor of Science (BSc) στο πρόγραμμα CE θα πρέπει να παρέχει μια ισορροπημένη προοπτική τόσο για τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων, όσο και για τις σχετικές συμβιβαστικές μελέτες σχεδιασμού καθώς και εφαρμογές.

Engineers discuss sustainable farming solutions

Στόχοι του προγράμματος

 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να εξυπηρετήσουν τις βιομηχανίες των ΗΑΕ, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις διεθνείς βιομηχανίες.
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τεχνικές δεξιότητες για να εργαστούν επαγγελματικά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: σχεδιασμό VLSI, ενσωματωμένα συστήματα, μηχανική δικτύων και ρομποτική.
 • Μέσα σε αρκετά χρόνια από την αποφοίτηση, οι αποφοίτες μας θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει μια επιτυχημένη καριέρα σε έναν τομέα σχετικό με την τεχνολογία πληροφορικής, η οποία θα οδηγεί ή θα συμμετέχει αποτελεσματικά σε διεπιστημονικά έργα μηχανικής, καθώς και στη συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες.
 • Οι πτυχιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την εισαγωγή σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα, φτάνοντας σε προχωρημένους βαθμούς στον τομέα της μηχανικής και των συναφών κλάδων.
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία με την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση για δεοντολογικές και κοινωνικές ευθύνες, τόσο ως άτομα όσο και σε περιβάλλοντα ομάδας.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • PLO-1. Προσδιορίστε, διατυπώστε και λύστε σύνθετα προβλήματα μηχανικής εφαρμόζοντας αρχές της μηχανικής, της επιστήμης και των μαθηματικών.
 • PLO-2. Εφαρμόστε μηχανικό σχεδιασμό για να παράγετε λύσεις που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία, καθώς και τους παγκόσμιους, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.
 • PLO-3. Επικοινωνήστε αποτελεσματικά με μια σειρά θεατών.
 • PLO-4. Αναγνωρίστε δεοντολογικές και επαγγελματικές ευθύνες στις μηχανολογικές καταστάσεις και λάβετε τεκμηριωμένες κρίσεις, οι οποίες πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο των τεχνικών λύσεων σε παγκόσμια, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια.
 • PLO-5. Λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα των οποίων τα μέλη μαζί παρέχουν ηγεσία, δημιουργούν ένα συνεργατικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον, καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν τα καθήκοντα και πληρούν τους στόχους.
 • PLO-6. Αναπτύξτε και διεξάγετε κατάλληλους πειραματισμούς, αναλύστε και ερμηνεύστε τα δεδομένα και χρησιμοποιήστε την κρίση της μηχανικής για να εξαγάγετε συμπεράσματα.
 • PLO-7. Αποκτήστε και εφαρμόστε τις νέες γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές μάθησης.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... περαιτέρω

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη