Bachelor of Science στη Διαιτολογία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Συντονισμένο Πρόγραμμα στη Διαιτολογία που προσφέρεται από το Τμήμα Διατροφής και Υγείας (NHD), το Κολέγιο Τροφίμων και Γεωργίας στοχεύει στην προετοιμασία των πτυχιούχων που είναι ικανοί διαιτητές εισόδου. Η αποστολή του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ικανούς πτυχιούχους που είναι εξειδικευμένοι διαιτολόγοι εισόδου, για να βελτιώσουν τη διατροφική ευεξία και την υγεία του πληθυσμού των ΗΑΕ. Οι στόχοι του προγράμματος είναι (1) να προετοιμάσουν τους πτυχιούχους για να είναι ικανοί, οι εισερχόμενοι διαιτολόγοι και (2) να προετοιμάσουν τους απόφοιτους που επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο και δέσμευση στην κοινωνική υπηρεσία. Το Συντονισμένο Πρόγραμμα στη Διαιτολογία στο UAEU είναι διαπιστευμένο από το Συμβούλιο Διαπίστευσης για την Εκπαίδευση στη Διατροφή και τη Διαιτολογία (ACEND) της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας (AND). Τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων που αφορούν την επίτευξη των στόχων του προγράμματος διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σπουδαστών στον παρακάτω σύνδεσμο "Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα".

w/ Platterz

Στόχοι του προγράμματος

Αριθμός στόχου 1. Για την προετοιμασία των πτυχιούχων που θα είναι ικανοί, οι εισαγωγείς-διαιτολόγοι. Στόχοι: (α) Το 85% των φοιτητών θα ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος εντός 3,75 ετών από την εγγραφή τους στην ΕΠΑ (150% του επιτρεπόμενου χρόνου). Β) Τουλάχιστον το 60% των αποφοίτων που αναζητούν εργασία θα έχουν εργαστεί σε σχέση με (c) Οι Υγειονομικές Αρχές στα ΗΑΕ απαιτούν από τους πτυχιούχους του Συντονισμένου Προγράμματος της Διεύθυνσης Διαιτολογίας της UAEU να συμπληρώσουν ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής πριν να είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας. Το ογδόντα τοις εκατό των πτυχιούχων θα λάβει την πιστοποίηση ΕΑΕ διαπιστευτήρια μέσα σε δώδεκα μήνες από την ολοκλήρωση αυτής της πρακτικής. δ) Οι Αρχές Υγείας των Νομοθετικών Οργανισμών στα ΗΑΕ απαιτούν από τους πτυχιούχους των Dietetics να περάσουν τις εξετάσεις αδειοδότησης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υγείας Αμπού Ντάμπι, το Υπουργείο Υγείας ή την Υπηρεσία Υγείας του Ντουμπάι. Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου, το 80% των πτυχιούχων θα περάσει τις εξετάσεις χορήγησης αδειών για δίαιτες (Τμήμα Υγείας - Αμπού Ντάμπι ή το ισοδύναμο) εντός ενός έτους μετά την πρώτη απόπειρα ε) Τουλάχιστον το 85% των εργοδοτών που ανταποκρίνονται σε έρευνες σε κλίμακα 1-5 (5 = εξαιρετική) θα βαθμολογεί τους αποφοίτους ως 3 (ικανοποιητικό) ή καλύτερο για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για πρακτική εισόδου σε επίπεδο στ) Τουλάχιστον το 60% των αποφοίτων του προγράμματος που αναζητούν απασχόληση θα βρει θέση σε κλινική σύνθεση.

Στόχος αριθ. 2. Προετοιμασία των αποφοίτων που επιδεικνύουν ηγετική θέση και δέσμευση για την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών Στόχοι: α) Τουλάχιστον το 50% των πτυχιούχων θα αναφέρει στην έρευνα των αποφοίτων ότι συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες κοινωφελούς υπηρεσίας κατά το παρελθόν έτος β) 5ετή περίοδο, το 60% των αποφοίτων θα είναι ενεργά μέλη επαγγελματικών ενώσεων εντός δώδεκα μηνών μετά την αποφοίτηση. (γ) Σε μια τριετή περίοδο, τουλάχιστον το 80% των εργοδοτών που ανταποκρίνονται σε έρευνες σε κλίμακα 1-5 (5 = εξαιρετική) θα βαθμολογούν τους αποφοίτους ως 3 (ικανοποιητικό) ή καλύτερο για την απόδειξη των ηγετικών ικανοτήτων.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Επιλέξτε δείκτες ποιότητας ή / και εξυπηρέτησης πελατών και μετρήστε την επίτευξη των στόχων.
 • Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία, συστηματικών ανασκοπήσεων και επιστημονικής βιβλιογραφίας (όπως η βιβλιοθήκη ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων της Ακαδημίας και οι κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής διατροφής βάσει αποδεικτικών στοιχείων, η βάση δεδομένων συστηματικών ανασκοπήσεων Cochrane και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Εθνικές ιστοσελίδες της Clearinghouse) στη διαδικασία διατροφής και στο μοντέλο και σε άλλους τομείς της πρακτικής της διαιτολογίας.
 • Δικαιολογήστε τα προγράμματα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη φροντίδα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ή δεδομένα.
 • Αξιολογεί την αναδυόμενη έρευνα για εφαρμογή στην πρακτική της διαιτολογίας.
 • Διεξάγει ερευνητικά έργα χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους έρευνας, δεοντολογικές διαδικασίες και στατιστική ανάλυση.
 • Εφαρμογή σύμφωνα με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς κανονισμούς και τα καταστατικά και τους κανόνες του κράτους, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τα πρότυπα διαπίστευσης και το πεδίο εφαρμογής της διδακτικής πρακτικής και του κώδικα δεοντολογίας για το επάγγελμα της διαιτολογίας.
 • Επιδείξτε επαγγελματικές δεξιότητες γραφής για την προετοιμασία επαγγελματικών επικοινωνιών CRD 2.3: Σχεδιάστε, εφαρμόστε και αξιολογήστε τις παρουσιάσεις σε ένα κοινό-στόχο.
 • Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικές δεξιότητες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για τη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς.
 • Δείξτε ενεργό συμμετοχή, ομαδική εργασία και συνεισφορές σε ομάδες.
 • Αναθέστε τις δραστηριότητες φροντίδας των ασθενών στις DTR και / ή στο προσωπικό υποστήριξης, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Ανατρέξτε στους πελάτες και τους ασθενείς σε άλλους επαγγελματίες και υπηρεσίες όταν οι ανάγκες υπερβαίνουν το ατομικό πεδίο εφαρμογής της πρακτικής.
 • Εφαρμόστε δεξιότητες ηγεσίας για να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Συμμετέχετε σε επαγγελματικές και κοινοτικές οργανώσεις.
 • Δημιουργία συνεργατικών σχέσεων με άλλους επαγγελματίες υγείας και προσωπικό υποστήριξης για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών διατροφής.
 • Επιδείξτε επαγγελματικές ιδιότητες μέσα σε διάφορες οργανωτικές κουλτούρες.
 • Εκτέλεση αυτοαξιολόγησης, ανάπτυξη στόχων και στόχων και προετοιμασία σχεδίου χαρτοφυλακίου για την επαγγελματική ανάπτυξη, όπως ορίζεται από την Επιτροπή για την καταχώριση διαιτητικών στοιχείων.
 • Επιδείξτε τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
 • Αξιολογήστε τη θρεπτική κατάσταση ατόμων, ομάδων και πληθυσμών σε διάφορα περιβάλλοντα όπου η διατροφή είναι ή μπορεί να παραδοθεί.
 • Διαγνώστε προβλήματα διατροφής και δημιουργήστε δηλώσεις προβλημάτων, αιτιολογίας, σημείων και συμπτωμάτων (PES).
 • Σχεδιάστε και εφαρμόστε τις διατροφικές παρεμβάσεις ώστε να συμπεριλάβετε την προτεραιότητα στη διατροφική διάγνωση, να διαμορφώσετε μια συνταγή διατροφής, να καθορίσετε στόχους και να επιλέξετε και να διαχειριστείτε την παρέμβαση.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προβλήματα, τις αιτιολογίες, τα σημεία, τα συμπτώματα και τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων στη διατροφική διάγνωση.
 • Πλήρης τεκμηρίωση που ακολουθεί επαγγελματικές οδηγίες, οδηγίες που απαιτούνται από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούνται από τη ρύθμιση της πρακτικής.
 • Ανάπτυξη και επίδειξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας για κλινικές και πελατειακές υπηρεσίες σε ποικίλες μορφές.
 • Αναπτύξτε και παραδώστε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που προάγουν την υγεία των καταναλωτών, την ευεξία και τη διαχείριση του τρόπου ζωής.
 • Παρέχετε σεβαστές, επιστημονικά βασισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα των καταναλωτών σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις.
 • Συντονίστε την προμήθεια, την παραγωγή, τη διανομή και την εξυπηρέτηση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Αναπτύξτε και αξιολογήστε τις συνταγές, τους τύπους και τα μενού για αποδοχή και οικονομική προσιτότητα που ανταποκρίνονται στην πολιτιστική ποικιλομορφία και τις ανάγκες υγείας διαφόρων πληθυσμών, ομάδων και ατόμων.
 • Συμμετοχή στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Εκτελέστε λειτουργίες διαχείρισης που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια και την αποχέτευση που επηρεάζουν τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους ασθενείς, τις εγκαταστάσεις και τα τρόφιμα.
 • Συμμετέχετε σε δραστηριότητες δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών και ρυθμιστικών πρωτοβουλιών.
 • Διεξαγωγή κλινικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
 • Χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τεχνολογία πληροφορικής για την ανάπτυξη, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών και δεδομένων.
 • Αναλύστε ποιοτικά, οικονομικά ή παραγωγικά δεδομένα και αναπτύξτε ένα σχέδιο παρέμβασης.
 • Προτείνετε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διαδικασίες για να μειώσετε τα απόβλητα και να προστατεύσετε το περιβάλλον.
 • Διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας για προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες με γνώμονα το κόστος και τα οφέλη.
 • Αναλύστε τα οικονομικά δεδομένα για να αξιολογήσετε την αξιοποίηση των πόρων.
 • Αναπτύξτε ένα σχέδιο για την παροχή ή την ανάπτυξη ενός προϊόντος, προγράμματος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνει έναν προϋπολογισμό, τις ανάγκες σε προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις προμήθειες.
 • Κώδικας και νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες διαιτολογίας / διατροφής για την απόκτηση υπηρεσιών από δημόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστές.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... περαιτέρω

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη