Bachelor of Science στη Βιομηχανική Μηχανική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Βιομηχανική μηχανική

MEF University Βιομηχανικής Μηχανικής B.Sc. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τα τελευταία θέματα της βιομηχανικής μηχανικής. Οι μαθητές μας έχουν ως στόχο να είναι εξοπλισμένοι με τεχνικά ανώτερες γνώσεις και εμπειρία. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή παγκοσμίως ανταγωνιστικών πτυχιούχων όχι μόνο για τη ζήτηση από τους τομείς παραγωγής και υπηρεσιών, αλλά και για την έναρξη και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, οι σπουδαστές θα είναι καλά ενημερωμένοι για τους σχετικούς τομείς και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά όσο και μαθήματα επιλογής όχι μόνο στον τομέα της λήψης αποφάσεων, της επιχειρηματικότητας και των βιομηχανικών εφαρμογών, αλλά και στις επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμά μας, τα νέα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών δίδουν μεγαλύτερη έμφαση και όχι τα κλασσικά θέματα που σχετίζονται με τον τομέα παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές διαθέτουν βάθος στους τομείς της Διαχείρισης Παραγωγής και Υπηρεσιών, των Οικονομικών, της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, ξεκινώντας από το προπτυχιακό επίπεδο του δεύτερου έτους με διάφορα μαθήματα επιλογής. Παράλληλα με τη γενική τάση της αυξανόμενης δημοτικότητας, τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται σε τομείς όπως το Lean Manufacturing and Service Systems, τα Μοντέλα Βελτιστοποίησης στα Χρηματοοικονομικά, η Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η Εξόρυξη Δεδομένων.

Το πρόγραμμα έχει προετοιμαστεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια ABET (Συμβούλιο Διαπίστευσης Μηχανικών και Τεχνολογίας) και ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

Ευκαιρίες απασχόλησης

Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων του προγράμματος αναμένεται να απασχολούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών λιανικής, της εφοδιαστικής και των μεταφορών, των υπηρεσιών υγείας, του τουρισμού, των πνευματικών υπηρεσιών (διαβούλευση, έρευνα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικοί Στόχοι της Βιομηχανικής Μηχανικής

Ο στόχος του B.Sc. στο Πρόγραμμα Βιομηχανικής Μηχανικής του MEF University είναι να παράγει πτυχιούχους που διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της βιομηχανικής μηχανικής, ιδιαίτερα στον σχεδιασμό και το σχεδιασμό παραγωγής και λειτουργιών, την ποσοτική ανάλυση, τη προσομοίωση και τη βελτιστοποίηση, καθώς και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό συστημάτων, που παράγουν προστιθέμενη αξία στην παγκόσμια αγορά ενεργώντας κατά τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο και επιδεικνύοντας επαγγελματική και πνευματική ανάπτυξη.

Αποτελέσματα φοιτητών

Οι φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Μηχανικής του MEF University θα αποκτήσουν τις παρακάτω γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές μέχρι την αποφοίτησή τους.

Βασικά Αποτελέσματα και Ειδικά Αποτελέσματα της Σχολής Μηχανικών

 • Η ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση των μαθηματικών, της επιστήμης και της μηχανικής
 • Δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων, καθώς και ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
 • Δυνατότητα σχεδιασμού ενός συστήματος, συστατικού ή διεργασίας για την κάλυψη των επιθυμητών αναγκών με ρεαλιστικούς περιορισμούς όπως οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτικές, δεοντολογικές, υγιεινής και ασφάλειας, δυνατότητα κατασκευής και βιωσιμότητα
 • Δυνατότητα να λειτουργεί σε πολυεπιστημονικές ομάδες
 • Δυνατότητα αναγνώρισης, διατύπωσης και επίλυσης προβλημάτων μηχανικής
 • Η κατανόηση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης
 • Δυνατότητα επικοινωνίας αποτελεσματικά
 • Η ευρεία εκπαίδευση που απαιτείται για την κατανόηση του αντίκτυπου των λύσεων μηχανικής σε ένα παγκόσμιο, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο
 • Αναγνώριση της ανάγκης και της ικανότητας συμμετοχής στη δια βίου μάθηση
 • Γνώση σύγχρονων θεμάτων
 • Δυνατότητα χρήσης τεχνικών, δεξιοτήτων και σύγχρονων εργαλείων μηχανικής που απαιτούνται για την πρακτική της μηχανικής

Ειδικά αποτελέσματα βιομηχανικής μηχανικής

 • Πλάτος στην πρακτική της βιομηχανικής μηχανικής, ανάλυση και σχεδιασμό με 17 απαιτούμενα μαθήματα στη βιομηχανική μηχανική και βάθος σε έναν ή περισσότερους τομείς με 4 μαθήματα βιομηχανικής μηχανικής.
 • Δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και βελτίωσης ολοκληρωμένων συστημάτων που περιλαμβάνουν άτομα, υλικά, πληροφορίες, εξοπλισμό και ενέργεια.
 • Η σε βάθος γνώση κατάλληλων αναλυτικών, πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων για την ολοκλήρωση του συστήματος.

Σχέδιο Μαθήματος και Προϋποθέσεις

Προπτυχιακός Κατάλογος Μαθημάτων113183_Skjermbilde2019-04-02kl.21.56.40.png113186_Skjermbilde2019-04-02kl.21.56.51.png113185_Skjermbilde2019-04-02kl.21.57.00.png113184_Skjermbilde2019-04-02kl.21.57.11.png

Πρακτική

Όλοι οι σπουδαστές βιομηχανικής μηχανικής πρέπει να εργαστούν ως κάτοικοι για να κατανοήσουν τα επαγγελματικά περιβάλλοντα εργασίας, να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο σχολείο για να εξασκήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα περιβάλλοντα. Μια συνολική θερινή πρακτική διάρκειας 8 εβδομάδων θα κατανέμεται εξίσου. η πρώτη περίοδος 4 εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του δευτερολέπτου (2ο) έτος, η δεύτερη περίοδος 4 εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του κατώτερου (3ου) έτους.

Πώς να εφαρμόσει?

Κριτήρια εφαρμογής:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι γυμνασίου ισοδύναμοι με τα τουρκικά γυμνάσια ή το τελευταίο έτος ενός τέτοιου γυμνασίου. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει ακόμη το δίπλωμα γυμνασίου τους μπορούν να λάβουν μόνο υπό όρους αποδοχή.
 • Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ένα αποδεκτό δίπλωμα γυμνασίου (το τελευταίο έτος του γυμνασίου, με το αντίγραφό τους), διεθνές δίπλωμα (όπως IB, Abitur κ.λπ.), βαθμολογία εισαγωγής εθνικού γυμνασίου / πανεπιστημίου ή με διεθνή (όπως SAT, GCE, ACT). Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών διπλωμάτων / εξετάσεων και οι ελάχιστες βαθμολογίες τους διατίθενται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Ηλεκτρονική εφαρμογή:

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο της σελίδας πληροφοριών ταυτότητας του διαβατηρίου τους
 • Φωτογραφία στυλ διαβατηρίου (πορτρέτο)
 • Δίπλωμα γυμνασίου (εάν υπάρχει)
 • Μεταγραφή γυμνασίου
 • Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αποτέλεσμα βαθμολογίας για την έξοδο / πανεπιστημιακό εξάμηνο, εάν υπάρχει
 • Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας, αν υπάρχει
 • Δήλωση κινήτρων

Αγγλική ικανότητα:

MEF University είναι ένα πανεπιστήμιο αγγλικών μέσων. Όλα τα προγράμματα εκτός από το νόμο είναι 100% στα αγγλικά. Το πρόγραμμα Law είναι 30% στα αγγλικά.

Οι μαθητές πρέπει να αποδείξουν την αγγλική τους επάρκεια πριν ξεκινήσουν σε ακαδημαϊκά προγράμματα. Το επίπεδο αγγλικής επάρκειας που απαιτείται είναι ισοδύναμο με το TOEFL iBT 80. Μόνο οι διεθνώς αναγνωρισμένες ή εθνικά αναγνωρισμένες εξετάσεις γίνονται αποδεκτές ως απόδειξη επάρκειας. Οι αναγνωρισμένες εξετάσεις και οι ισοδυναμίες τους έχουν ως εξής:

 • TOEFL iBT: 80
 • PTE Academic: 67, CAE: C, CPE: C
 • UDS, KPDS, YDS (Τουρκικές κυβερνητικές εξετάσεις): 65

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποδεκτή απόδειξη αγγλικής επάρκειας κατά τη στιγμή της αίτησης ή της εγγραφής στο πανεπιστήμιο, κάθονται στο MEF University English Language Placement και Examination Examination. Οι σπουδαστές που δεν θα περάσουν την εξέταση εξέτασης θα πρέπει να σπουδάσουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας του MEF University μέχρι να ανταποκριθούν στο απαιτούμενο επίπεδο.

Οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα του Δικαίου οι οποίοι δεν είναι ντόπιοι Τούρκοι ομιλητές ή αποφοίτοι του τουρκικού μέσου γυμνασίου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της τουρκικής γλώσσας (TÖMER C).

Αποφάσεις αποδοχής:

 • Οι αποφάσεις αποδοχής δίδονται στους αιτούντες που πληρούν τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων βάσει της σχετικής αξίας των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αποδοχή τους και για μια υποτροφία και ζητούν να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να εγγραφούν με την καταβολή 250 ευρώ κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πανεπιστημίου. Η προκαταβολή υπολογίζεται για τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου αλλά δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη εγγραφής. Μετά την πληρωμή της κατάθεσης, εκδίδεται επίσημη επιστολή αποδοχής. Οι αποδεκτοί φοιτητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αιτήσεις φοιτητικών θεωρήσεων.

Πανεπιστήμιο εγγραφής:

Οι αποδεκτοί φοιτητές θα κάνουν την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνει το πανεπιστήμιο στην ιστοσελίδα του. Για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αρχικό δίπλωμα γυμνασίου και η συμβολαιογραφική του μετάφραση στην Τουρκία αν δεν εκδίδεται στα τουρκικά ή τα αγγλικά
 • Πιστοποιητικό Ισοδιότητας Διπλωματικού Γυμνασίου από το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας (ή εκπαιδευτικό επίτροπο του Τουρκικού Προξενείου)
 • Πρωτότυπο του σχολείου
 • Πρωτότυπη καρτέλα βαθμολογίας των αποτελεσμάτων των δοκιμών (exit high school / university entrance) που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της αίτησης, εάν υπάρχει
 • Φωτοτυπίες της σελίδας πληροφοριών αναγνώρισης διαβατηρίου του αιτούντος και της σελίδας που περιέχει τη φοιτητική βίζα. Η φοιτητική βίζα είναι υποχρεωτική για όλους τους διεθνείς φοιτητές. Μπορεί να ληφθεί από ένα τουρκικό προξενείο στην χώρα καταγωγής του αιτούντος, υποβάλλοντας την επιστολή αποδοχής.
 • Φωτοτυπία των πρώτων επτά σελίδων της Άδειας Κατοικίας (που ελήφθη από το Γραφείο Εξωτερικής Κατοικίας)
 • 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου (4,5 x 6 cm) (που έχουν ληφθεί τους τελευταίους 6 μήνες, προσδιορίζοντας με σαφήνεια το άτομο)
 • Παραλαβή των αμοιβών διδάκτρων
 • Πρωτότυπη κάρτα αποτελεσμάτων αναγνωρισμένης εξέτασης γλωσσικής επάρκειας (εάν υπάρχει)

Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής εντός των ανακοινωθεισών ημερομηνιών ή να παράσχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, στερούν το δικαίωμά τους να σπουδάσουν στο MEF University .

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has ... περαιτέρω

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has the ability to create global and local value-added with its distinctive educational model. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη