Bachelor of Science στην Πολιτική Μηχανική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Πολιτική Μηχανική

Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών στο MEF University έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βασική προπτυχιακή εκπαίδευση με έμφαση σε ένα ισχυρό θεμέλιο στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών πολιτικού μηχανικού. Σκοπός είναι να εμπνεύσει τους σπουδαστές και να τους προετοιμάσει για επιτυχή σταδιοδρομία πολιτικού μηχανικού και για δια βίου μάθηση. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται για να δώσει έμφαση στα θεμελιώδη στοιχεία των αρχών πολιτικού μηχανικού και των τεχνικών σχεδιασμού αλλά και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και της διαχείρισης. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής για να επικεντρωθούν σε τομείς συγκέντρωσης όπως η δομική μηχανική, η γεωτεχνική μηχανική ή η διαχείριση των κατασκευών. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σημασία της προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, της ηγεσίας των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Η καλοκαιρινή πρακτική ή πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του δευτεροβάθμιου και κατώτερου έτους θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με εφαρμογές πολιτικού μηχανικού.

Το πρόγραμμα έχει προετοιμαστεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια ABET (Συμβούλιο Διαπίστευσης Μηχανικών και Τεχνολογίας) και ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

Ευκαιρίες απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται σε συμβουλευτικά και σχεδιαστικά γραφεία ή σε εργοταξιακά έργα αστικής ανάπτυξης, αστικής ανανέωσης και έργα πολιτικών υποδομών που εκτελούνται σε όλη την Τουρκία και σε ορισμένες γειτονικές χώρες. Μερικοί από τους αποφοίτους μπορούν να συνεχίσουν να σπουδάζουν για προχωρημένους βαθμούς για να συμμετάσχουν σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

B.Sc. σε Στόχους Πολιτικών Μηχανικών

Ο στόχος του Προγράμματος Bachelor of Science in Civil Engineering στο MEF University είναι να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους να ακολουθήσουν επιτυχώς τους στόχους επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στον τομέα της πολιτικού μηχανικού και / ή σε συναφείς τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί με την προετοιμασία τους με ένα ισχυρό θεμέλιο στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση και το σχεδιασμό δομών πολιτικού μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα είναι διατεθειμένοι να επιδείξουν κοινά, κοινωνικά, παγκόσμια, περιβαλλοντικά και αειφόρα ζητήματα σχετικά με την πολιτική μηχανική με αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική εργασία, ηγεσία και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Για την εκπλήρωση της αποστολής, η υπηρεσία εντόπισε τον ακόλουθο κατάλογο εκπαιδευτικών στόχων για το προπτυχιακό πρόγραμμα:

1. Οι απόφοιτοι θα προχωρήσουν στην σταδιοδρομία τους στον τομέα της πολιτικού μηχανικού, επιδεικνύοντας τεχνική επάρκεια, δεξιότητες επικοινωνίας, υπεύθυνη υπηκοότητα, ηγεσία και ηθική συμπεριφορά.

2. Οι απόφοιτοι θα σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη επαγγελματικής εγγραφής, ειδικής αδειοδότησης ή πιστοποίησης.

3. Οι απόφοιτοι θα επιδιώξουν τη δια βίου μάθηση για να καταστούν σύγχρονοι επίλυση προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Αποτελέσματα φοιτητών

1. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων των μαθηματικών, των επιστημών και της μηχανικής.

2. Ικανότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων, εκτός από την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.

3. Ικανότητα σχεδιασμού συστήματος, εξαρτήματος ή διεργασίας για την κάλυψη των επιθυμητών αναγκών.

4. Μια ικανότητα να λειτουργεί σε πολυεπιστημονικές ομάδες.

5. Μια ικανότητα να περιγράφει, να διατυπώνει και να επιλύει προβλήματα μηχανικής.

6. Η κατανόηση των επαγγελματικών και ηθικών υποχρεώσεων.

7. Δυνατότητα επικοινωνίας αποτελεσματικά.

8. Η ευρεία εκπαίδευση που απαιτείται για να κατανοηθεί ο αντίκτυπος των μηχανικών λύσεων σε ένα παγκόσμιο και κοινωνικό πλαίσιο.

9. Αναγνώριση της ανάγκης και της ικανότητας συμμετοχής στη δια βίου μάθηση.

10. Γνώση σύγχρονων ζητημάτων.

11. Ικανότητα χρήσης τεχνικών, δεξιοτήτων και σύγχρονων εργαλείων μηχανικής που απαιτούνται για την πρακτική της μηχανικής.

Σχέδιο Μαθήματος και Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα έχει προετοιμαστεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια ABET (Συμβούλιο Διαπίστευσης Μηχανικών και Τεχνολογίας) και ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education). Εξάλλου, ικανοποιεί τα εθνικά κριτήρια της MÜDEK (Ένωση για την αξιολόγηση και διαπίστευση μηχανολογικών προγραμμάτων).113189_Skjermbilde2019-04-02kl.22.06.38.png113190_Skjermbilde2019-04-02kl.22.06.49.png113187_Skjermbilde2019-04-02kl.22.07.01.png113188_Skjermbilde2019-04-02kl.22.07.13.png

Μαθήματα επιλογής113191_Skjermbilde2019-04-02kl.22.08.02.png

Πρακτική

Όλοι οι σπουδαστές πολιτικών μηχανικών πρέπει να εργάζονται ως υποψήφιοι για να κατανοήσουν τα επαγγελματικά περιβάλλοντα εργασίας, να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο σχολείο για να εξασκήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα περιβάλλοντα. Μια συνολική θερινή πρακτική διάρκειας 8 εβδομάδων θα κατανέμεται εξίσου. η πρώτη περίοδος 4 εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του δευτερολέπτου (2ο) έτος, η δεύτερη περίοδος 4 εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του κατώτερου (3ου) έτους.

Πώς να εφαρμόσει?

Κριτήρια εφαρμογής:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι γυμνασίου ισοδύναμοι με τα τουρκικά γυμνάσια ή το τελευταίο έτος ενός τέτοιου γυμνασίου. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει ακόμη το δίπλωμα γυμνασίου τους μπορούν να λάβουν μόνο υπό όρους αποδοχή.
 • Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ένα αποδεκτό δίπλωμα γυμνασίου (το τελευταίο έτος του γυμνασίου, με το αντίγραφό τους), διεθνές δίπλωμα (όπως IB, Abitur κ.λπ.), βαθμολογία εισαγωγής εθνικού γυμνασίου / πανεπιστημίου ή με διεθνή (όπως SAT, GCE, ACT). Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών διπλωμάτων / εξετάσεων και οι ελάχιστες βαθμολογίες τους διατίθενται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Ηλεκτρονική εφαρμογή:

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο της σελίδας πληροφοριών ταυτότητας του διαβατηρίου τους
 • Φωτογραφία στυλ διαβατηρίου (πορτρέτο)
 • Δίπλωμα γυμνασίου (εάν υπάρχει)
 • Μεταγραφή γυμνασίου
 • Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αποτέλεσμα βαθμολογίας για την έξοδο / πανεπιστημιακό εξάμηνο, εάν υπάρχει
 • Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας, αν υπάρχει
 • Δήλωση κινήτρων

Αγγλική ικανότητα:

MEF University είναι ένα πανεπιστήμιο αγγλικών μέσων. Όλα τα προγράμματα εκτός από το νόμο είναι 100% στα αγγλικά. Το πρόγραμμα Law είναι 30% στα αγγλικά.

Οι μαθητές πρέπει να αποδείξουν την αγγλική τους επάρκεια πριν ξεκινήσουν σε ακαδημαϊκά προγράμματα. Το επίπεδο αγγλικής επάρκειας που απαιτείται είναι ισοδύναμο με το TOEFL iBT 80. Μόνο οι διεθνώς αναγνωρισμένες ή εθνικά αναγνωρισμένες εξετάσεις γίνονται αποδεκτές ως απόδειξη επάρκειας. Οι αναγνωρισμένες εξετάσεις και οι ισοδυναμίες τους έχουν ως εξής:

 • TOEFL iBT: 80
 • PTE Academic: 67, CAE: C, CPE: C
 • UDS, KPDS, YDS (Τουρκικές κυβερνητικές εξετάσεις): 65

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποδεκτή απόδειξη αγγλικής επάρκειας κατά τη στιγμή της αίτησης ή της εγγραφής στο πανεπιστήμιο, κάθονται στο MEF University English Language Placement και Examination Examination. Οι σπουδαστές που δεν θα περάσουν την εξέταση εξέτασης θα πρέπει να σπουδάσουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας του MEF University μέχρι να ανταποκριθούν στο απαιτούμενο επίπεδο.

Οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα του Δικαίου οι οποίοι δεν είναι ντόπιοι Τούρκοι ομιλητές ή αποφοίτοι του τουρκικού μέσου γυμνασίου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της τουρκικής γλώσσας (TÖMER C).

Αποφάσεις αποδοχής:

 • Οι αποφάσεις αποδοχής δίδονται στους αιτούντες που πληρούν τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων βάσει της σχετικής αξίας των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αποδοχή τους και για μια υποτροφία και ζητούν να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να εγγραφούν με την καταβολή 250 ευρώ κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πανεπιστημίου. Η προκαταβολή υπολογίζεται για τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου αλλά δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη εγγραφής. Μετά την πληρωμή της κατάθεσης, εκδίδεται επίσημη επιστολή αποδοχής. Οι αποδεκτοί φοιτητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αιτήσεις φοιτητικών θεωρήσεων.

Πανεπιστήμιο εγγραφής:

Οι αποδεκτοί φοιτητές θα κάνουν την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνει το πανεπιστήμιο στην ιστοσελίδα του. Για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αρχικό δίπλωμα γυμνασίου και η συμβολαιογραφική του μετάφραση στην Τουρκία αν δεν εκδίδεται στα τουρκικά ή τα αγγλικά
 • Πιστοποιητικό Ισοδιότητας Διπλωματικού Γυμνασίου από το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας (ή εκπαιδευτικό επίτροπο του Τουρκικού Προξενείου)
 • Πρωτότυπο του σχολείου
 • Πρωτότυπη καρτέλα βαθμολογίας των αποτελεσμάτων των δοκιμών (exit high school / university entrance) που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της αίτησης, εάν υπάρχει
 • Φωτοτυπίες της σελίδας πληροφοριών αναγνώρισης διαβατηρίου του αιτούντος και της σελίδας που περιέχει τη φοιτητική βίζα. Η φοιτητική βίζα είναι υποχρεωτική για όλους τους διεθνείς φοιτητές. Μπορεί να ληφθεί από ένα τουρκικό προξενείο στην χώρα καταγωγής του αιτούντος, υποβάλλοντας την επιστολή αποδοχής.
 • Φωτοτυπία των πρώτων επτά σελίδων της Άδειας Κατοικίας (που ελήφθη από το Γραφείο Εξωτερικής Κατοικίας)
 • 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου (4,5 x 6 cm) (που έχουν ληφθεί τους τελευταίους 6 μήνες, προσδιορίζοντας με σαφήνεια το άτομο)
 • Παραλαβή των αμοιβών διδάκτρων
 • Πρωτότυπη κάρτα αποτελεσμάτων αναγνωρισμένης εξέτασης γλωσσικής επάρκειας (εάν υπάρχει)

Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής εντός των ανακοινωθεισών ημερομηνιών ή να παράσχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, στερούν το δικαίωμά τους να σπουδάσουν στο MEF University .

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has ... περαιτέρω

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has the ability to create global and local value-added with its distinctive educational model. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη