Bachelor of Science στην Οικονομία, τη Διοίκηση και την Επιστήμη των Υπολογιστών

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

Αυτό το BSc είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα, στην αιχμή της σημερινής ψηφιακής επανάστασης. Μεταξύ των πρώτων προγραμμάτων σπουδών παγκοσμίως, στοχεύει στην κατάρτιση της νέας γενιάς ψηφιακών ταλέντων , μιας γενιάς στην οποία ο συνδυασμός ποσοτικών δεξιοτήτων και αυστηρής σκέψης είναι απαραίτητος για την επιτυχία.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ταλαντούχους που επιθυμούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εποχή που βασίζεται στις πληροφορίες. Ο γενικός στόχος είναι να κατανοήσουν - και να δώσουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και ιδρύματα να κατανοήσουν - τις στρατηγικές επιπτώσεις της ποσοτικής πληροφόρησης για οικονομικές, διαχειριστικές και οικονομικές αποφάσεις .

Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα έχουν επανάσταση στην οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη και το Big Data αλλάζουν την απόφαση και τη χάραξη πολιτικής και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Νέοι επαγγελματικοί ρόλοι εμφανίζονται σταθερά. Ο συνασπισμός της ΕΕ για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας εκτιμά ότι η ψηφιακή οικονομία θα φθάσει το 2020 μόνο 825.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση στην πρόκληση απαιτεί ταλέντα που συνδυάζουν δεξιότητες ποσοτικής και πληροφορικής, με την αυστηρή σκέψη των οικονομικών και διοικητικών επιστημών.

Παρέχει μια σταθερή γείωση σε ποσοτικούς κλάδους (μαθηματικά, στατιστικά στοιχεία και πληροφορική), σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της οικονομίας, της διαχείρισης και του δικαίου , για την απόκτηση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων.

Θα σπουδάσετε σε μια μικρή τάξη επιλεγμένων διεθνών φοιτητών και θα είστε σε θέση να προσαρμόσετε το σχέδιο σπουδών σας επιλέγοντας μαθήματα στα προτιμώμενα μαθήματα σας, ξοδεύοντας ένα εξάμηνο στο εξωτερικό σε ένα από τα πολλά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια συνεργατών της Bocconi και εν μέρει λαμβάνοντας σεμινάρια με εταιρίες-εταίρους που θα παρέχουν πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο.

Δομή προγράμματος

Πρώτος χρόνος

Κύρια θέματα

 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Επιστήμη των υπολογιστών
 • Μικροοικονομία
 • Διαχείριση
 • Λογιστική
 • IT law
 • Πρώτη ξένη γλώσσα

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, θα εκτεθείτε στις θεμελιώδεις έννοιες που θα σας συνοδεύσουν κατά τα επόμενα χρόνια του πτυχίου σας. Τα Μαθηματικά και η Στατιστική θα σας δώσουν τα βασικά ποσοτικά εργαλεία που θα σας επιτρέψουν να διαβάσετε τη δομή των μαθηματικών μοντέλων και να τα εφαρμόσετε για ανάλυση δεδομένων. Οι βασικές αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών θα σας δώσουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού υπολογιστών, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και μιας εισαγωγής στον κόσμο των αλγορίθμων. Στη Μικροοικονομία θα μελετήσετε τα θεμέλια της οικονομικής συμπεριφοράς και των αγορών και θα μάθετε πόσο ισχυρό είναι το πλαίσιο ορθολογικής επιλογής για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το μάθημα Αρχές Διοίκησης εισάγει στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας και της διαχείρισης των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες και τις θεωρίες της σύγχρονης διαχείρισης.

Η πορεία της Λογιστικής θα σας εισάγει στις θεμελιώδεις έννοιες και μετρήσεις στις οποίες βασίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, στη χρήση συστημάτων διπλής εισόδου για την αναφορά των εταιρικών συναλλαγών και στη χρήση αυτών των πληροφοριών για την λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων. Τέλος, θα σας δοθεί μια γενική εικόνα των θεμελιωδών στοιχείων του δικαίου της πληροφορικής (ευθύνη του ISP, προστασία της ελευθερίας του λόγου και των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο) τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό και συγκριτικό πλαίσιο.


Δεύτερη χρονιά

Κύρια θέματα

 • Εφαρμοσμένο και προχωρημένο μαθηματικό
 • Οικονομετρία
 • Μακροοικονομική
 • Προγραμματισμός υπολογιστών
 • Εκμάθηση μηχανών
 • Χρηματοδότηση
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα

Κατά το δεύτερο έτος, θα εμβαθύνετε σε έννοιες εξομοιούμενες με τον πρώτο χρόνο και, ταυτόχρονα, θα οδηγήσετε στην ανακάλυψη νέων και συναρπαστικών θεμάτων. Τα μαθήματα στα μαθηματικά και στα στατιστικά στοιχεία θα ασχοληθούν με πιο προηγμένες προσεγγίσεις, ενισχύοντας τις ποσοτικές δεξιότητές σας. Ο προγραμματισμός υπολογιστών θα σας προσφέρει προηγμένες ιδέες στις γλώσσες υπολογιστών και θα σας φέρει την ικανότητα προγραμματισμού του υπολογιστή σας σε υψηλότερο επίπεδο. Η Μηχανική Μάθηση θα σας εισάγει στις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης για να εξαγάγετε τις ποσοτικές πληροφορίες από τα δεδομένα. Στην Οικονομετρία, θα μάθετε τις βασικές στατιστικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης με χρονολογικές σειρές και δεδομένα εγκάρσιας τομής. Η πορεία της Μακροοικονομικής θα σας δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσετε τη λειτουργία της οικονομίας στο σύνολό της και τις αλλαγές που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση. Τέλος, το μάθημα Principles of Finance θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις θεωρίες και τους μηχανισμούς στη βάση της σύγχρονης οικονομικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων.


Τρίτος χρόνος

Κύρια θέματα

 • Μεγάλα δεδομένα και βάσεις δεδομένων
 • Marketing Analytics
 • Υπολογιστική Οικονομία
 • Θεωρία παιγνίων
 • Διαχείριση IT
 • Επιλογές
 • Πρόγραμμα ανταλλαγής
 • Πρακτική
 • Τελική αναφορά

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, θα είστε εκτεθειμένοι σε προηγμένα θέματα, όπως Μεγάλα Δεδομένα και Βάσεις Δεδομένων, που θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε εξοικείωση με τη χρήση και την ερμηνεία μεγάλων δεδομένων ή Marketing Analytics, που θα σας εκθέσουν στα προηγμένα εργαλεία του σύγχρονου μάρκετινγκ τεχνικές. Τα μαθήματα Σχεδιασμού Μηχανισμών και Θεωρίας Παιχνιδιών θα σας εισάγουν στις προηγμένες έννοιες της στρατηγικής σκέψης και της ορθολογικής λήψης αποφάσεων. Το μάθημα διαχείρισης IT θα σας εισάγει στις αρχές της διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας, του κινητήρα της οικονομίας που βασίζεται στην πληροφορία και του τρόπου με τον οποίο διαφέρουν οι σύγχρονες οργανώσεις. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να σπουδάσετε σε κορυφαία πανεπιστήμια στο εξωτερικό και / ή να λάβετε μέρος σε πρακτική άσκηση στην Ιταλία ή αλλού. Μια ευρεία επιλογή των μαθημάτων επιλογής θα σας επιτρέψει να εμβαθύνετε τα αγαπημένα σας θέματα. Σεμινάρια με εταιρίες-εταίρους (Amazon, Microsoft, SAS, IBM, CISCO, Oracle κ.λπ.) θα σας δώσουν πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι εν μέσω όλων αυτών των δεδομένων.

Οι απαιτήσεις του προγράμματος υπόκεινται σε αλλαγές.


Διεθνείς Ευκαιρίες

Η μελέτη στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη τόσο ακαδημαϊκά όσο και προσωπικά, επιτρέποντάς σας να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Exchange σας δίνει την ευκαιρία να περάσετε ένα εξάμηνο στο εξωτερικό σε ένα πανεπιστήμιο-εταίρο, ξεκινώντας από το πρόγραμμα Bachelor of Science.

Προγράμματα ανταλλαγής

Ένα εξάμηνο προγράμματα με κύρος πανεπιστήμια εταίρους, συμπεριλαμβανομένων:

 • Πανεπιστήμιο Nova de Lisboa (Πορτογαλία)
 • Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, Σχολή Επιχειρήσεων της McCombs (ΗΠΑ)
 • Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης
 • Tecnológico de Monterrey (Μεξικό)
 • Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ (Αυστραλία)


Ευκαιρίες καριέρας

Μετά από αυτό το πρόγραμμα BSc, οι περισσότεροι φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι μια κατάλληλη επιλογή για τους φοιτητές που θα ήθελαν να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα μάστερ που επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή ανάλυση, την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Οι σπουδαστές μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οπότε το τυπικό επαγγελματικό τους προφίλ είναι ένας αναλυτής δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα και παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα για επαγγελματίες που συνδυάζουν υπολογιστικές και στατιστικές δεξιότητες με αυστηρή οικονομική και διοικητική σκέψη.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργάζονται σε εταιρείες για την υποστήριξη της ανάλυσης της αγοράς, σχεδιασμού δραστηριοτήτων στρατηγικές επιλογές? ερευνητικές υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων ή συμβούλων, ανάλυση και μελέτη διαφόρων πτυχών του οικονομικού συστήματος και της αγοράς, και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την ανάλυση και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Αδεια

Κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο Bocconi επιλέγει τους καλύτερους υποψήφιους και θέτει έναν αριθμό φοιτητών που μπορούν να γίνουν δεκτοί στα προγράμματά του για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες υποδοχής και επιτυχίας στην ακαδημαϊκή πορεία και να διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων μας στον επαγγελματικό κόσμο.

Συνήθως, συνολικά 2700 θέσεις διατίθενται για πτυχιούχους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Bachelor of Science και Ολοκληρωμένου Master of Arts in Law. Οι τάξεις αποτελούνται από περίπου 100 φοιτητές για προγράμματα BSc που διδάσκονται στα αγγλικά και περίπου 120 φοιτητές για προγράμματα BSc που διδάσκουν στα ιταλικά. Τα μαθήματα Ολοκληρωμένου Master of Arts in Law (διδάσκονται μόνο στα ιταλικά) αποτελούνται από περίπου 140 μαθητές.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Università Bocconi, founded in 1902, was the first Italian university to grant a degree in economics.

Università Bocconi, founded in 1902, was the first Italian university to grant a degree in economics. Διαβάστε Λιγότερα
Μιλάνο , Λος Άντζελες + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη