εμπορία

Τμήμα επιδιώκει συνεχώς την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση όπου οι κεφάλαιο υλικά και τα σχέδια υπόκεινται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης για να συμβαδίσει με τις επιστημονικές εξελίξεις και την αποκατάσταση των φοιτητών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να καλύψει τις ανάγκες των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά εργασίας συνεχώς ήταν η δημιουργία του τμήματος μάρκετινγκ στο College of Business για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η οποία βιώνει έντονο ανταγωνισμό ποτέ δεν έχει αναπτυχθεί μια άνευ προηγουμένου, ειδικά με την αυξανόμενη παγκόσμια τάση προς την ιδιωτικοποίηση και το άνοιγμα των αγορών. Κατά συνέπεια, έχει αποδειχθεί τμήμα μάρκετινγκ για το ακαδημαϊκό έτος 2002/2003, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

μήνυμα

Ετοιμάστε ειδικευμένους αποφοίτους με τις γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα του μάρκετινγκ μέσω συμβαδίσουν με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας

Στόχοι

  • Να παρέχει στους φοιτητές με τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ασχοληθεί με το μάρκετινγκ υπηρεσιών παραγωγικών φορέων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελών του διδακτικού προσωπικού και των διοικητικών οργάνων.
  • Προωθήστε το πνεύμα της επιστημονικής έρευνας των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών.
  • Συνεχής ενημέρωση του προγράμματος σπουδών να λάβει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του μάρκετινγκ.
  • Έγκριση των σχεδίων και των εταιρικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία ιδρύματα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
αραβικός

Κοιτάξτε21 περισσότερα μαθήματα αποAl-Ahliyya Amman University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη