Πλήρεις σπουδές

 • χώρους μελέτης 25
 • τοποθεσία Mikkeli, Φινλανδία
 • διάρκεια σπουδών 3,5 έτη
 • Περίοδος εφαρμογής: 5.-19.9.2019
 • η επόμενη περίοδος εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη
 • δίδακτρα: για τους πολίτες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ 6000 ευρώ,
 • υποτροφία και περισσότερες πληροφορίες www.xamk.fi/tuition-fees


Ενδιαφέρεστε για τις επιχειρήσεις και την ευημερία; Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα Πτυχίων στη Διαχείριση Ευημερίας, θα μάθετε να αναπτύσσετε και να παράγετε υπηρεσίες ευεξίας βασισμένες σε δεδομένα με την τεχνολογία αιχμής.

Ο στόχος των υπηρεσιών ευεξίας είναι να προωθηθεί η ποιότητα ζωής, η υγεία και η ικανότητα εργασίας. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευεξίας αυξάνεται, γεγονός που έχει δημιουργήσει την ανάγκη να είναι σε θέση να εκτιμήσει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων υπηρεσιών σε διάφορες καταστάσεις και για διάφορες ομάδες-στόχους.

Η σωματική άσκηση και η υγεία έχουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ικανότητα να εργάζονται και να εκτελούν. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι ευκολότερο από πριν να μετρήσουμε και να εκτιμήσουμε την ευημερία. Η μέτρηση παράγει δεδομένα που βοηθούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ευημερία, την υγεία και την ικανότητα εκτέλεσης, καθώς και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, έχει δημιουργηθεί ένα νέο πτυχιακό πρόγραμμα στη διαχείριση της ευημερίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι Αγγλικά και οι μελέτες θα αρχίσουν στο Xamk τον Ιανουάριο του 2019.

Στο πρόγραμμα σπουδών στη διαχείριση της ευημερίας, μπορείτε να μελετήσετε πώς να μετρήσετε την ευημερία και την υγεία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αιχμής. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη και την παραγωγή υπηρεσιών για την ευημερία. Οι μελέτες συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες με επιχειρηματικά θέματα.


Μετά την αποφοίτησή σας, θα είστε σε θέση:

 • τον εντοπισμό και τον συντονισμό των αναγκών εξυπηρέτησης για την προώθηση της ευημερίας
 • να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν υπηρεσίες ευεξίας βασισμένες σε δεδομένα
 • να αποκτούν και να αξιολογούν υπηρεσίες ευημερίας με βάση δεδομένα
 • αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες της κερδοφόρας ευημερίας των επιχειρήσεων
 • να λειτουργείτε με επιχειρηματικό τρόπο και να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση
 • λειτουργούν σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον

Οι μελέτες υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με εταιρείες και περιλαμβάνουν έργα που ανατέθηκαν από εταιρείες. Αυτό θα δημιουργήσει δίκτυα που θα είναι επωφελής μετά την αποφοίτησή σας.


Θα σπουδάσετε στο Campus Mikkeli και στο Saimaa Stadiumi

Το Mikkeli βρίσκεται περίπου 2,5 ώρες βόρεια από τη φινλανδική πρωτεύουσα του Ελσίνκι. Το Saimaa Stadiumi βρίσκεται στη μέση της όμορφης φινλανδικής φύσης στο Mikkeli, σε μια περιοχή που προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να συνδυάσετε αθλήματα, εμπειρίες και ευεξία.

Στην περιοχή Saimaa Stadiumi μπορείτε, για παράδειγμα, να παίξετε χόκεϊ επί πάγου και ποδόσφαιρο, πατινάζ και σκι, και να κάνετε περιπολίες ή διαδρομές

Επιπλέον, το Active Life Lab, ένα μοναδικό περιβάλλον για υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάπτυξη για τις υπηρεσίες ευεξίας στο Saimaa Stadiumi, θα αποτελέσει σημαντικό μέρος των σπουδών σας.


"Εργαστήριο ενεργού ζωής" Επιχειρηματικότητα Προώθηση της υγείας Τεχνολογίες ευημερίας Διαχείριση ευημερίας

Εργαστήριο ενεργού ζωής

Active Life Lab, ένα μοναδικό περιβάλλον για υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την υπηρεσία ευεξίας.

 • Ο χώρος της εικονικής πραγματικότητας περιλαμβάνει τεχνολογία για να ελέγξει κατά πόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. περιβάλλοντα φύσης ή νέα διάταξη γραφείου, επηρεάζουν την ευημερία των ανθρώπων. Επιπλέον, ο χώρος περιλαμβάνει διαφορετικά παιχνίδια και περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την ενίσχυση της γνώσης και της μνήμης των νευρολογικών ασθενών καθώς και των υγιών ανθρώπων.
 • Οι συσκευές στο έξυπνο γυμναστήριο παρακολουθούν και προσαρμόζουν αυτόματα τα προγράμματα εκπαίδευσης των ατόμων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης καθώς και για την προσαρμογή των ενεργειών βελτίωσης της υγείας εκτός του έξυπνου γυμναστηρίου.
 • Η περιοχή ελέγχου φυσικής κατάστασης περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικότητας των νευρολογικών ασθενών, των ορθοπεδικών ασθενών καθώς και των υγιεινών ατόμων. Ο διάδρομος εικονικής πραγματικότητας περιλαμβάνει διαφορετικά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση του ασθενούς και για την τυποποίηση της αποκατάστασης ή της κατάρτισης.


Η δομή των σπουδών

Οι μελέτες αποτελούνται από μαθήματα βασικών και συμπληρωματικών ικανοτήτων. Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν τα ίδια μαθήματα βασικών ικανοτήτων που περιλαμβάνουν τα βασικά του επαγγέλματος και του πτυχίου. Τα μαθήματα συμπληρωματικών ικανοτήτων περιλαμβάνουν μαθήματα που επιλέγετε με βάση το δικό σας ενδιαφέρον, είτε στο δικό σας είτε σε άλλους τομείς.


Η διάρθρωση των μελετών:

 • Κύρια αρμοδιότητα 150 ECTS
 • Συμπληρωματική ικανότητα 15 ECTS
 • Πρακτική κατάρτιση 30 ECTS
 • Πτυχιακή εργασία 15 ECTS


Βασικές ενότητες μελέτης ικανοτήτων:

 • Ολιστική ευημερία
 • Ευημερούσα επιχειρηματικότητα και περιβάλλοντα
 • Πελατοκεντρική πώληση υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών ευεξίας
 • Επιχειρήσεις βάσει δεδομένων
 • Αρμοδιότητες για παραγωγούς ευημερίας
 • Διαχείριση επιχειρήσεων ευημερίας

Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα επαφής πραγματοποιούνται κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες. Τα πρώτα 2,5 χρόνια των σπουδών πραγματοποιούνται στο Mikkeli, αλλά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η επαγγελματική κατάρτιση, τα υπόλοιπα μαθήματα και η εργασία διατριβής μπορούν να γίνουν είτε στο Mikkeli είτε αλλού σύμφωνα με το προσωπικό σας σχέδιο σπουδών. Ο στόχος είναι να αποκτήσετε 30 μονάδες ECTS κάθε εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σας έτους, γνωρίζετε τις έννοιες της ευημερίας, του λειτουργικού περιβάλλοντος των υπηρεσιών ευεξίας και της διαχείρισης των δεδομένων ευημερίας. Οι μελέτες περιλαμβάνουν επίσης διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορίας και πωλήσεων υπηρεσιών ευεξίας.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ευεξίας, την ανάπτυξη υπηρεσιών με γνώμονα το χρήστη και τη λειτουργία της επιχείρησης με βάση δεδομένα. Επιπλέον, θα εξοικειωθείτε με τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις εργασίες του έργου και τις μεθόδους έρευνας και ανάπτυξης.

Οι σπουδές του τρίτου έτους περιλαμβάνουν πρακτικά έργα για την παραγωγή υπηρεσιών και εκδηλώσεων. Γνωρίζετε επίσης τη διαχείριση υπηρεσιών ευεξίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η περίοδος επαγγελματικής κατάρτισης (30 ECTS) διαρκεί ένα εξάμηνο. Η διατριβή είναι 15 ECTS.


BYOD - Φέρτε τη δική σας συσκευή

Οι φοιτητές του Xamk αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους συσκευές (π.χ. φορητοί υπολογιστές) για σπουδές.


BBA στη διαχείριση της ευημερίας στην επαγγελματική ζωή

Η ανάγκη για υπηρεσίες ευεξίας αυξάνεται συνεχώς και υπάρχει επίσης αυξανόμενη ζήτηση για παρόχους υπηρεσιών.

Οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητες για την παραγωγή υπηρεσιών ευημερίας, καθώς και η κατανόηση των δυνατοτήτων για την προώθηση της ευημερίας, της σκέψης που προσανατολίζεται στον πελάτη και μιας επιχειρηματικής στάσης.

Ως BBA στην Wellbeing Management, θα είστε σε θέση να εργαστείτε για παράδειγμα

 • σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες σε φυσικές δραστηριότητες, διατροφή ή υγειονομική περίθαλψη
 • σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες υγείας και ευεξίας
 • στο σχεδιασμό παραγωγής εκδηλώσεων και στην παραγωγή υπηρεσιών ευημερίας
 • στον τομέα των ανθρώπινων πόρων ή
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Μετά την αποφοίτησή σας, ένα διεθνές πτυχίο πανεπιστημίου σας προσφέρει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences, XAMK »

Τελευταία ενημέρωση May 26, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Duration
42 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
6,000 EUR
Δίδακτρα ανά ακαδημαϊκό έτος για τους πολίτες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ. Δωρεάν δίδακτρα για μαθητές της ΕΕ / ΕΟΧ / Ελβετίας.
Deadline
Σεπτ. 19, 2019
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Σεπτ. 19, 2019

Ιαν. 6, 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Σεπτ. 19, 2019
Ημερομηνία λήξης
Άλλη