αρχιτεκτονική

Ιδρύθηκε Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2008/2009, και εργάζεται στο τμήμα επιλέξει μια πλήρους απασχόλησης μέλη ΔΕΠ από τους αποφοίτους από τα πιο έγκριτα πανεπιστήμια στον κόσμο και από διάφορες ακαδημαϊκές σχολές στην αρχιτεκτονική και τη δημιουργική τους αρχιτέκτονες οι οποίοι διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση και την παγκόσμια αποτελεσματικότητα, την ικανότητα και την τεχνογνωσία να παρέχει στους φοιτητές σύγχρονη επιστημονική Eaviac εξαιρετική, καθώς και βοηθούς, τεχνικούς και εργαστηριακές επόπτες με υψηλό επιστημονικών κλάδων και δεξιοτήτων. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση και αποκατάσταση των φοιτητών σχετικά με τις σημαντικότερες θεωρίες της αρχιτεκτονικής και της σύγχρονης Tarafehm τοπικές και διεθνείς αρχιτεκτονικές σχολές που συμβαδίζουν με τις τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην τέχνη της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών εναρμονίζει τις απαιτήσεις της εποχής της τοπικής αγοράς.

μήνυμα

Προετοιμασία της δημιουργικής αρχιτέκτονες είναι σε θέση να εναρμονίσει την παράδοση και τον νεωτερισμό.

Στόχοι

  • Να παρέχει στους φοιτητές με την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα των γνώσεων και πρακτικών.
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών για την επίλυση προβλημάτων και να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αστικής ανάπτυξης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της επαγγελματικής πρακτικής.
  • Ενθαρρύνει την επικοινωνία και την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία φορείς και ιδρύματα.
  • Προετοιμασία των εξειδικευμένων στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς και την κοινότητα.
  • Δημιουργία επαγγελματικής δεοντολογίας μεταξύ των μαθητών και να εξασκήσουν τις αρχές του υψηλού επαγγελματισμού.
  • Παρακινήστε το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές στην επιστημονική έρευνα και η συνεχής εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
αραβικός

Κοιτάξτε21 περισσότερα μαθήματα αποAl-Ahliyya Amman University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη