Πτυχίο Αναλογιστικής Χρηματοδότησης (Hons)

Manipal International University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο Αναλογιστικής Χρηματοδότησης (Hons)

Manipal International University

Το αναλογιστικό πρόγραμμα αναλογιστών θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους κλάδους για επίδοξους χρηματοοικονομικούς ειδικούς και επομένως προορίζεται για αποφοίτους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτόν τον τομέα. Οι αναλογιστές αποζημιώνονται πολύ καλά.

Το Bachelor of Actuarial Finance (Hons) προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις που απαιτούνται για την επαγγελματική διαπίστευση ως αναλογιστής. Οι σπουδαστές αναμένεται να υπερέχουν στις στατιστικές, τον υπολογισμό, την πιθανότητα και την προηγμένη μοντελοποίηση και διαχείριση κινδύνων, προκειμένου να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους να γίνουν αναλογιστές.

Προυποθέσεις εισόδου

 • Sijil Tinggi Persekolahan Μαλαισία (STPM): Ένα ελάχιστο Pass σε 2 σχετικά θέματα? ή
 • A-Επίπεδα: Τουλάχιστον 2 Passes σε 2 θέματα. ή
 • Περάστε τη Νότια Αυστραλιανή Συλλογή (SAM) με Τριτοβάθμια Εισαγωγή (TER) 70 και Βαθμό Β σε σχετικά θέματα. ή
 • Μεταβείτε στο Καναδικό Προ-Πανεπιστήμιο (CPU) με μέσο όρο 70% σε 6 σχετικά θέματα. ή
 • Πιστοποιητικό ενιαίου ελέγχου (UEC): Βαθμός Β σε 5 θέματα. ή
 • Pass Foundation προγράμματα από το Manipal International University (MIU); ή
 • Pass Pass προγράμματα σε συναφείς τομείς από άλλα ιδρύματα? ή
 • Περάστε στο Διεθνές Απολυτήριο (IB) με τουλάχιστον 24 πόντους. ή
 • Πιστοποιητικό επιτυχίας σε συναφείς τομείς, Υπουργείο Παιδείας. ή
 • Πτυχίο Δίπλωμα σε συναφείς τομείς από οποιαδήποτε άλλα ιδρύματα? ή
 • Άλλα ισοδύναμα προσόντα αναγνωρισμένα από την κυβέρνηση της Μαλαισίας. και
 • Μια πίστωση στα Μαθηματικά στο SPM, 'O' Level ή ισοδύναμο

Αναγνωρισμοί

 • Εγκρίθηκε από την MQA.
 • Σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στο Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών για να είναι σε συμφωνία με τα παγκόσμια κριτήρια αναφοράς και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Βιομηχανικές Συνεργασίες

 • Πολλαπλές συνεργασίες με οργανισμούς για την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών και την προετοιμασία τους.
 • 100% ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και βιομηχανική κατάρτιση με τους ακόλουθους οργανισμούς-εταίρους: SCIOMI και SIRIM Berhad.

Προοπτικές καριέρας

Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα επαγγελματικά τους έγγραφα με πλήρη ή μερική απασχόληση, ενώ εργάζονται σε τομείς όπως:

 • Αναλογιστικοί Σύμβουλοι
 • Μοντελοποιητές δεδομένων
 • Διαχειριστές επιχειρηματικών κινδύνων
 • Επενδύσεις Τραπεζίτες
 • Αναλυτές μάρκετινγκ
 • Αναλυτές Πιστωτικού Κινδύνου
 • Διευθυντές Συντάξεων
 • Αναλογιστές Αναλογιστών
 • Αναλογιστές Βοηθοί
 • Αναλογιστικοί χειριστές
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση June 19, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Duration
Διάρκεια
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Μαλαισία - Nilai, Negeri Sembilan
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Μαλαισία - Nilai, Negeri Sembilan
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών