Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Περιγραφή:

 • Προετοιμασία γευμάτων υψηλής ειδίκευσης στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας κτιρίων και κατασκευών, την οργάνωση της κατασκευής κατασκευών.
 • Επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της κατασκευαστικής μηχανικής και της τεχνολογίας, διαμόρφωση τεχνικά ειδικευμένων ειδικών.

Στόχος προγράμματος:

Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης ανώτερης εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επιτρέπει στους αποφοίτους της να διεξάγουν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στη δημιουργία ανταγωνιστικών μηχανολογικών προϊόντων. την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογικών διαδικασιών κατασκευής και επισκευής της παραγωγής και του εξοπλισμού των μηχανημάτων · να διατηρηθεί η αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογικών διαδικασιών παραγωγής μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης, ελέγχου, διάγνωσης και δοκιμών προϊόντων · να διαθέτει καθολικές και εξειδικευμένες δεξιότητες ικανές να διευκολύνουν την κοινωνική κινητικότητα και τη σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Απαιτήσεις εισδοχής:

 • Εθνικά αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή γενικά δίπλωμα (πλήρης) εκπαίδευση ή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Επιτυχής διεξαγωγή εξετάσεων εισαγωγής.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Γενική Ιστορία (1οεξάμηνο)?
 • Ρωσική ιστορία (2 οεξάμηνο);
 • Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1ο,2οεξάμηνο)?
 • Μαθήματα στη Φυσική Πολιτισμού (1 ος- 6 οεξάμηνο)?
 • Ψηφιακού γραμματισμού και Επεξεργασίας Big Data (1οεξάμηνο)?
 • Χημεία (1 οεξάμηνο)?
 • Ηγεσία και κατασκευής ομάδας στον Οργανισμό (1οεξάμηνο)?
 • Νομικών Σπουδών (1οεξάμηνο)?
 • Ξένη Γλώσσα (1ο- 2οεξάμηνο)?
 • Ρωσική Γλώσσας και Πολιτισμού του Λόγου (1 ο-2 οεξάμηνο)?
 • Μαθηματικά (1 ος- 2 οεξάμηνο)?
 • Φυσική (1 ος- 2 οεξάμηνο)?
 • Μηχανική Υποστήριξη Κατασκευών (Γεωδαισία) (2 οεξάμηνο);
 • Φιλοσοφία (2 οεξάμηνο);
 • Περιγραφική Γεωμετρία. Engineering Graphics (3οεξάμηνο)?
 • Προσωπικότητα στα ρωσικά Πολιτισμού (3οεξάμηνο)?
 • Θεωρητική Μηχανική (3οεξάμηνο)?
 • Μηχανική Υποστήριξη της κατασκευής (Γεωλογία) (3οεξάμηνο)?
 • Βασικά στοιχεία της δραστηριότητας του έργου (3οεξάμηνο)?
 • Βασικά στοιχεία της επιστημονικής έρευνας (3οεξάμηνο)?
 • Ξένη Γλώσσα στον Επαγγελματικό Τομέα (4 ο- 5 οεξάμηνο).
 • Οικονομικά (4 οεξάμηνο);
 • Μηχανική (Τεχνική Μηχανική) (4 οεξάμηνο)?
 • Τεχνολογικές διεργασίες στην κατασκευή (4 οεξάμηνο);
 • Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και οικοδομικών κατασκευών (4 οεξάμηνο).
 • Δομικά υλικά (4 οεξάμηνο);
 • Μηχανική (Μηχανική εδάφους) (5 οεξάμηνο)?
 • Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων και Δομών (Τροφοδοσία και Βασικά Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) (5 οεξάμηνο);
 • Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων και Δομών (Προμήθεια Θέρμανσης και Αερίου με Βασικά Θερμοηλεκτρονικά) (5 οεξάμηνο);
 • Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων και Δομών (Εφοδιασμός με Νερό και Διάθεση Υδάτων και Βασικά Υδραυλικά) (5 οεξάμηνο);
 • Ασφάλεια της ζωτικής σημασίας δραστηριότητας (6 οεξάμηνο)?
 • Βασικά στοιχεία οργάνωσης και διαχείρισης στον τομέα των κατασκευών (7 οεξάμηνο).
 • Μεθοδολογία Μετρολογίας, Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου (7 οεξάμηνο).

Μαθήματα επιλογής:

 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βασικά σε Κατασκευές (5 οεξάμηνο);
 • Αντοχή των υλικών (5 οεξάμηνο);
 • Αρχιτεκτονική Πολιτικών και Βιομηχανικών Κτιρίων (5 οεξάμηνο).
 • Δομική Μηχανική (6 οεξάμηνο);
 • Βάσεις και Θεμέλια (6 οεξάμηνο);
 • Κτίριο και Δομές Τεχνική Κατασκευών (6 οεξάμηνο)?
 • Οπλισμένες Σκυροδέματος και Πέτρινες Κατασκευές (6ο -7ο εξάμηνο).
 • Μεταλλικές κατασκευές και συγκόλληση (6 ος-7 οεξάμηνο).
 • Δομές ξύλου και πλαστικού (7 ο-8 εξάμηνο);
 • Οργανισμός παραγωγής κατασκευών - (8ο εξάμηνο);
 • Οικολογία - (8 εξάμηνο);
 • Διαχείριση Σταδιοδρομίας (3οεξάμηνο)?
 • Αυτοδιαχείριση - 3 εξάμηνα).
 • Μαθηματικός Σχεδιασμός και Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Αποτελεσμάτων (4 οεξάμηνο).
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Πολιτικών Μηχανικών και Γραφικών Υπολογιστών (4 οεξάμηνο).
 • Μηχανισμοί και εξοπλισμός κτιρίων (4 οεξάμηνο);
 • Μηχανισμός και αυτοματοποίηση της κατασκευαστικής παραγωγής (4 οεξάμηνο);
 • Βασικά στοιχεία σχεδιασμού κτιρίων και δομών (6 οεξάμηνο).
 • Βασικά στοιχεία σχεδιασμού και κατασκευής για τμήματα και δομές κτιρίων (6 οεξάμηνο).
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κτιρίων και δομών σε σεισμικές και σύνθετες γεωλογικές συνθήκες (7 οεξάμηνο).
 • Αειφορία των κτιρίων και κατασκευών σε ειδικές συνθήκες (7 οεξάμηνο);
 • Ελαφριές και χωροταξικές δομές (7 οεξάμηνο).
 • Σχεδιασμός χωρικών δομών (7 οεξάμηνο).
 • Οικονομικά των Βιομηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών (7 οεξάμηνο)?
 • Θεωρητικά βασικά της οικονομίας των κατασκευών (7 οεξάμηνο).
 • Κτίρια, Δομές και Ανακατασκευές Κτιρίων (8 οεξάμηνο);
 • Έρευνα κτιρίων και κατασκευών (8 οεξάμηνο).

Μαθήματα επιλογής:

 • Διόρθωση του μαθήματος της Φυσικής (1οεξάμηνο)?
 • Διόρθωση του μαθήματος των Μαθηματικών (1οεξάμηνο)?
 • Ιστορία των ρωσικών κρατικών συμβόλων (2 οεξάμηνο).
 • Τεχνολογίες της Αντιτρομοκρατικής μεταξύ των νέων (2 οεξάμηνο)?
 • Προσωπική Cybersecurity (2 οεξάμηνο);
 • Εθνολογία Νότου της Ρωσίας (2 οεξάμηνο).

Βάση κατάρτισης (εταίροι):

Ένωση "Περιφερειακή αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση των κατασκευαστών του Βορείου Καυκάσου". Διοικητική οργάνωση της τοπικής οικονομίας, Διοίκηση της βιομηχανικής περιοχής, Διαχείριση κατασκευών, Διαχείριση της οικοδομικής και στεγαστικής εποπτείας, Έργο AO Ινστιτούτο "Stavropolkommunproekt", OOO "StavGeoStroy", OOO "Stroitelnoye upravleniye-2", OOO "Stavropol , OOO "Komplekt-Gips", OOO "Ομάδα εταιρίας" RusGazEngineering ", Επιλογές για την πρακτική εξάσκηση στη θέση του μόνιμου φοιτητή τόπος κατοικίας.

Ευκαιρίες καριέρας:

"Περιφερειακή Αυτορρυθμιζόμενη Οργάνωση Κατασκευαστών του Βόρειου Καυκάσου". Επιτροπή Διοίκησης δημοτική οικονομία, Διοίκηση βιομηχανικών διαμερισμάτων, Διαχείριση κατασκευών διαχείριση κτιριακής και στεγαστικής εποπτείας, JSC Project Institute "Stavropolkommunproekt", LLC "StavGeoStroi", LLC "Evilin-stroi 2", LLC "Stroitelnoe upravlenie-2, LLC" Ινστιτούτο της αρχιτεκτονικής και της αστικής ανάπτυξης της περιοχής Stavropol ", LLC" Milana ", LLC" Stroy-Ka "(Σταυρούπολη), LLC" Komplekt-Gips ", CJSC" Εταιρική ομάδα "RusGazEngineering".

Θέσεις: μηχανικός κατασκευής, ειδικός, εργοδηγός, επικεφαλής του τμήματος, αρχιμηχανικός, μηχανικός τμήματος ποιότητας κατασκευής, μηχανικός σχεδιασμού, μηχανικός επικεφαλής έργου, μηχανικός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ρωσικός
Αγγλικά

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποNorth-Caucasus Federal University »

Τελευταία ενημέρωση April 14, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,500 EUR
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη