Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτικές δραστηριότητες και ερευνητικές εργασίες στο Τμήμα Βιολογίας (DB) επικεντρώνονται στη βοτανική και την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιολογία και την οικολογία των ζώων και την πειραματική βιολογία . Το ΣΠ εκπαιδεύει ειδικούς που μπορούν να βρουν δουλειά σε κρατικούς θεσμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία της φύσης, σε εργαστήρια έρευνας και υπηρεσιών που επικεντρώνονται στη βιολογία και την οικολογία, σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς που επικεντρώνονται στην οικολογική εκπαίδευση και τις επιστημονικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα σπουδών Συστηματικής Βιολογίας και Οικολογίας επικεντρώνεται κυρίως στη συστηματική και φυλογενέωση φυτικών και ζωικών οργανισμών και στην οικολογία τους. Οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις σε γενικές βιολογικές επιστήμες, π.χ. κυτταρική και μοριακή βιολογία, την ανατομία και μορφολογία των φυτών, γενική ζωολογία, συστηματική και φυλογένεση των φυτών και των ζώων, τη φυσιολογία και την οικολογία των φυτών και των ζώων, της γενετικής και της μικροβιολογίας. Ο στόχος των πρακτικών δραστηριοτήτων στα εργαστήρια καθώς και η επιτόπια έρευνα και εμπειρία είναι να επεκταθούν οι γνώσεις των μαθητών και να μετατραπούν οι θεωρητικές γνώσεις σε πρακτικές εφαρμογές.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος υποστηρίζονται από πολλές εγχώριες και ξένες επιχορηγήσεις, καθώς και από συνεργασία με αρκετά κολέγια και επιστημονικά ιδρύματα. Μεταξύ των κυριότερων ερευνητικών ενδιαφερόντων στη βοτανική είναι η ανθοκομία και η φυτοκοινωνία, η χαρτογράφηση και η παρακολούθηση της βλάστησης, η προστασία των ειδών και τα προγράμματα αποταμίευσης για τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Μέσα σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με KRNAP (η Krkonoše βουνά του Εθνικού Πάρκου) έρευνες για την τούνδρα Krkonoše έχουν πραγματοποιηθεί. Ζωολογικό ερευνητική δραστηριότητα ασχολείται με π.χ. οικολογία των υμενόπτερος άμμο και στέπες, etology και φώλιασμα συμπεριφορά των πτηνών, τη συμπεριφορά παρασιτισμό των μυρμηγκιών και άλλα. Η πειραματική βιολογία επικεντρώνεται στην έρευνα για την επίδραση των αβιοτικών πιέσεων στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη των φυτών, τη χρήση φυτών στην τεχνολογία φυτοκατεργασίας, τη βιολογική παρακολούθηση των καλουπιών και των μυκοτοξινών (προσδιορισμός των καλουπιών και των μυκοτοξινών στα τρόφιμα και των βιοδεικτών των μυκοτοξινών- μεταβολιτών των μυκοτοξινών , σε βιολογικά υλικά με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου (για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο)
Οι αιτούντες πρέπει να στείλουν

  • συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το έγγραφο αυτό πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά και να επαληθευτεί από συμβολαιογράφο)

Η έκταση και το περιεχόμενο της εξετάσεως εισόδου:
Είσοδος συνέντευξη.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο του Hradec Králové
Σχολή Θετικών Επιστημών
Rokitanskeho 62
500 03 Hradec Králové
Τσεχική Δημοκρατία

και στο e-mail: study@uhk.cz

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Hradec Králové, Faculty of Science »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη