Το πτυχίο Bachelor of Science στην Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους φοιτητές τη γνώση, την εμπειρία και τις εμπορικές δεξιότητες που είναι κρίσιμες για την επιτυχία στο γρήγορο, παγκόσμιο περιβάλλον. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών μεθόδων, τη χρήση της τεχνολογίας στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την ποσοτική συλλογιστική, τις δεξιότητες επικοινωνίας, τις λύσεις που βασίζονται σε ομάδες και τη λήψη δεοντολογικών αποφάσεων.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τις συγκεντρώσεις στη Λογιστική, τη Διαχείριση ή το Μάρκετινγκ. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν το γενικό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων χωρίς συγκέντρωση, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ευρύ υπόβαθρο στην επιχείρηση. Όλοι οι μαθητές ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι διαπιστευμένο από το Συμβούλιο Διαπίστευσης για Επιχειρηματικά Σχολεία και Προγράμματα.

λογιστική συγκέντρωση

Η Λογιστική συγκέντρωση επικεντρώνεται στις βασικές αρχές της λογιστικής και στις εφαρμογές τους στις Επιχειρήσεις. Οι σπουδαστές που επικεντρώνονται στη Λογιστική ακολουθούν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στη βιομηχανία, στην κυβέρνηση και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μέσω ευκαιριών πρακτικής άσκησης και πρακτικής εξάσκησης, οι σπουδαστές αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην απασχόληση.

συγκέντρωση της διαχείρισης

Η συγκέντρωση της Διοίκησης δίνει έμφαση στις νέες και δημιουργικές διαχειριστικές έννοιες και πρακτικές, αναπτύσσοντας τους σπουδαστές σε μελλοντικά στελέχη που θα γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες σε ταχέως εξελισσόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Οι σπουδαστές στη συγκέντρωση της Διοίκησης αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και την καθοδήγηση τόσο μικρών όσο και μεγάλων οργανισμών που χρησιμοποιούν υψηλά ηθικά πρότυπα.

Marketing Συγκέντρωση

Η συγκέντρωση μάρκετινγκ παρέχει στους φοιτητές το ευρύ επιχειρηματικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες μάρκετινγκ που απαιτούνται για να πετύχουν σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας μάρκετινγκ και της αλληλεξάρτησης με άλλους κλάδους που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Η εμπορική συγκέντρωση προετοιμάζει τους μαθητές να ασκήσουν σταδιοδρομία στο μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, τη διαχείριση προϊόντων, τη διαχείριση προώθησης, την αντιπροσώπευση πωλήσεων και τη διαχείριση των πωλήσεων, την αγορά, τη λιανική και χονδρική αγορά, τη διαχείριση merchandising, την ανάλυση της έρευνας μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, Το μάρκετινγκ και άλλους τομείς σχετικούς με το μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποMansfield University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 13, 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 26, 2019
Ημερομηνία λήξης
Μάιος 9, 2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 13, 2022

Αύγ. 26, 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία λήξης
Μάιος 9, 2023
Άλλη