Το πρόγραμμα Graphic Design προσφέρει μια δημιουργική, διεπιστημονική προσέγγιση στον οπτικό σχεδιασμό που ενσωματώνει τον οπτικό σχεδιασμό, την ιστορία της τέχνης, την τέχνη του στούντιο, την επικοινωνία και το μάρκετινγκ. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία σχεδιασμού για να δημιουργήσουν προϊόντα οπτικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων και τεχνολογιών.

Επιπλέον, οι σπουδαστές πραγματοποιούν επαγγελματικές παρουσιάσεις του σχεδιαστικού έργου τους, μαθαίνοντας παράλληλα να επικρίνουν την αποτελεσματικότητα της δικής τους εργασίας καθώς και το σχεδιαστικό έργο άλλων. Ως μέρος των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, όλοι οι μαθητές ολοκληρώνουν μια πρακτική εξάσκηση ή πρακτική εμπειρία ως ένα απαιτούμενο μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Graphic Design, οι μαθητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες συγκεντρώσεις: Print Graphics ή Motion Graphics.

Εκτύπωση Συγκέντρωση Γραφικών

Η συγκέντρωση του Print Graphics επικεντρώνεται στη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών εκτύπωσης για τη δημιουργία, αναπαραγωγή, διανομή και εμπορία οπτικών μηνυμάτων. Οι μαθητές κερδίζουν εμπειρία με σχεδίαση, αντιστάθμιση και ψηφιακή εκτύπωση, φωτογραφία, λογισμικό και υλικό υπολογιστή, βιβλιοδεσία και πρακτικές έκθεσης. Η συγκέντρωση δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή αυτών των εργαλείων και τεχνικών γραφικού σχεδιασμού για εμπορικούς σκοπούς.

Συγκέντρωση γραφικών κίνησης

Η συγκέντρωση του Motion Graphics επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογιών κίνησης με βάση το χρόνο για τη δημιουργία, αναπαραγωγή, διανομή και εμπορία οπτικών μηνυμάτων. Οι σπουδαστές κερδίζουν εμπειρία με ταινίες, βίντεο, ήχο, προγραμματισμό προσαρμοσμένου λογισμικού, πρωτότυπα προσαρμοσμένου υλικού και διαδραστικά μέσα για παρουσίαση στην οθόνη ή εγκατάσταση για συγκεκριμένη τοποθεσία. Η συγκέντρωση δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή αυτών των εργαλείων και τεχνικών γραφικού σχεδιασμού για εμπορικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποMansfield University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 13, 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 26, 2019
Ημερομηνία λήξης
Μάιος 9, 2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 13, 2022

Αύγ. 26, 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Mansfield University has a rolling admissions policy. We encourage students to apply three months prior to the program start date.
Ημερομηνία λήξης
Μάιος 9, 2023
Άλλη