Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Bachelor of Business (Honours)

Κωδικός Προγράμματος: AK3712
Επίπεδο: 8
Βαθμοί: 120
Διάρκεια: 1 έτος πλήρους απασχόλησης / μερικής απασχόλησης διαθέσιμα
Τόπος: Πανεπιστημιούπολη Πόλη
Ημερομηνία έναρξης: 27, Φεβ. 2012/16 του Ιούλη 2012


ΑΠΘ Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει την πρόωρη εφαρμογή. Αυτός ο χαρακτηρισμός θα παραμείνει ανοικτή έως ότου όλες οι θέσεις έχουν καλυφθεί.

&nbsp

Το Bachelor of Business (Honours) είναι ένα μονοετές πρόγραμμα που παρέχει εξαιρετική Bachelor of Business αποφοίτων με μεταπτυχιακές σπουδές και την ερευνητική εμπειρία. Τιμητικές διακρίσεις τους μαθητές να αναπτύξουν την ερευνητική ικανότητα μεταπτυχιακό και να επεκτείνουν την κατανόησή τους σε ειδικό τομέα των επιχειρήσεων.Εργάζονται στενά με το ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητές και άλλους μαθητές εκτελούν σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που τους προκαλεί να διαπρέψουν. Ένα πτυχίο καταδεικνύει ένα υψηλό επίπεδο επίτευγμα που αναγνωρίζεται από τους εργοδότες στη Νέα Ζηλανδία και στο εξωτερικό και οδηγεί σε μεγαλύτερες ευκαιρίες για περαιτέρω μελέτη.

&nbsp

&nbsp

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει ένα πτυχίο ή ισοδύναμο με έναν μέσο όρο Β ή καλύτερα στον τομέα τον οποίο προτίθενται να προβεί σε περαιτέρω μελέτη
  • Οι υποψήφιοι για τους οποίους τα αγγλικά είναι μια δεύτερη γλώσσα ή επιπλέον πρέπει να έχει το IELTS (Academic) βαθμολογία 6,5 και συνολικά τουλάχιστον 6,0 σε κάθε ζώνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Αγγλική Γλώσσα Απαιτήσεις στο Α.Π.Θ. 's Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΔΟΜΗ

Για να βαθμολογήσει με ένα Bachelor of Business (Honours), οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 120 μονάδες ως εξής:

&nbsp

1. Έγγραφα Εξειδίκευσης:

  • Μαθήματα έγγραφα (60 βαθμοί)

&nbsp

2. Χαρτί Μεθοδολογία Έρευνας:

  • 479006 Μέθοδοι Έρευνας σε Επιχειρήσεις (30 βαθμοί)

&nbsp

Οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν Οικονομικών 399006 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά (30 βαθμοί).

&nbsp

&nbsp

3 Έρευνα του έργου.:

  • Μια εποπτευόμενη Ερευνητικό Πρόγραμμα (30 βαθμοί) είναι το τελικό στάδιο του βαθμού Honours.

&nbsp

Η δομή αυτή εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την έρευνα και την επαγγελματική βιβλιογραφία στην επιχείρηση και να αρχίσει ανώτατες σπουδές τους στην επιχείρηση με την αναγνώριση από τα τρέχοντα ζητήματα και αντιπαραθέσεις στον τομέα.

&nbsp

&nbsp

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

  • Master of Business
  • Γιατρός του Philosophty

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποAUT Business School »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
1 Έτος
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
All new International students must attend a half day Induction programme which takes place the week before the commencement of the new Semester
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
All new International students must attend a half day Induction programme which takes place the week before the commencement of the new Semester
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
All new International students must attend a half day Induction programme which takes place the week before the commencement of the new Semester
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη