Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξουν μια διεπιστημονική επαγγελματικό σχεδιασμό για τη δημιουργική βιομηχανία. Επίσης, προετοιμάζει τους μαθητές για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού, όπως: των καταναλωτικών προϊόντων, τη συσκευασία, τα έπιπλα, τα σκάφη, το περιβάλλον, οι μεταφορές, εκθέσεις, γραφικά και την οπτική επικοινωνία. Στρατηγικών κατάρτισης συνδυάζουν και τις δύο θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της ανάπτυξης του σχεδιασμού, κάνοντας χρήση των καινοτόμων και τεχνολογικά σχετικές οδηγίες για την γενικευμένη και εξειδικευμένα μαθήματα σχεδιασμού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες ή μπορούν να ασκήσουν επαγγελματικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού.

Στόχοι

  • Να αναπτύξει αποφοίτους με αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών που είναι καινοτόμες, χρήσιμα, ασφαλή, αισθητικά κατάλληλα, πολιτισμικά αποδεκτή, φιλική προς το περιβάλλον και κοινωνικά επωφελής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας, των καταναλωτών, των κατασκευαστών και το περιβάλλον.
  • Για να παράγει αποφοίτους με δημιουργική απεικόνιση και παρουσίαση των δεξιοτήτων, καθώς και τεχνικές σε διάφορες μορφές των μέσων ΤΠΕ για την ιδέα του σχεδιασμού παρουσιάσεις, προετοιμασία των τεχνικών σχεδίων και υποδειγμάτων.
  • Να αναπτύξει τους επαγγελματίες του σχεδιασμού που προωθούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας του επαγγέλματος
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε31 περισσότερα μαθήματα αποMapúa Institute of Technology »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νοεμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη