Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τους μαθητές που αναζητούν επάγγελμα στην πολυποίκιλη τομέα της λογιστικής. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται για να αναπτύξουν δεξιότητες στον τομέα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, δημόσιο λογιστικό, Διοικητική Λογιστική, εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, λογιστικά συστήματα πληροφοριών, και τη φορολογία για να περάσει η εξεταστική CPA. Επίσης, διδάσκονται τα χέρια-για την εφαρμογή στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο με τις απαιτήσεις της κού φορτίου, επιτυγχάνονται, Φιλιππίνων Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και την κατάρτιση από 100 κορυφαίες εταιρείες και Big 5 εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να υπερέχουν στον τομέα της λογιστικής, ελέγχου, διοίκησης και χρηματοδότησης που σχετίζονται με επαγγέλματα σε διάφορους τομείς, όπως στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό, της κυβέρνησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, και άλλες βιομηχανίες.

Αποστολή

Η ETYSBM έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη του μαθητή για να γίνει ένα μέσο για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της χώρας. Το MIT-YSBM πρέπει να ακονίσετε τις δεξιότητες και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών της, έτσι ώστε να γίνουν πράκτορες των θετικών αλλαγών στην επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

Η ETYSBM οραματίζεται τους μαθητές του να είναι ευσυνείδητοι και υπεύθυνοι ηγέτες. Θα πρέπει να προσπαθούν να βελτιώσουν τις ζωές των ενδιαφερομένων τους μέσω πρακτικών χρηστής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να παρέχουν ευκαιρίες για τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα από τις επιχειρήσεις. Χρησιμεύουν ως συνείδηση ​​της οργάνωσής τους ως εταιρικού πολίτη μέσω ασυμβίβαστη προσήλωση στις ηθικές αξίες. Θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για την υπόλοιπη κοινότητα, όπως τους ηγέτες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε31 περισσότερα μαθήματα αποMapúa Institute of Technology »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νοεμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη