Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους μαθητές στην σταδιακή αφομοίωση των δημιουργικές και τεχνικές πτυχές του επαγγέλματος παράλληλα με την ανάπτυξη σε αυτές ευαισθησία στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά τους. Έχει ως στόχο να αναπτύξει καλά ολοκληρωμένου άτομα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τη δυναμική της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Κατάρτιση του συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της πρακτικής με έμφαση στην βέλτιστη ανάπτυξη των αναλυτικών και δημιουργικές ικανότητες των μαθητών. Προβλέπει, επίσης, computer-aided design και τη σύνταξη μαθήματα, αρχιτεκτονική πρακτική, καθώς και μαθήματα συσχέτισης για τη σύνδεση των μαθητών με τον κόσμο της πρακτικής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού είναι κυρίως εκπαιδευμένοι για επαγγελματική πρακτική και μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική πρακτική της αρχιτεκτονικής ή μπορεί να εξειδικεύονται στους τομείς της εσωτερικής αρχιτεκτονικής, διαχείριση κατασκευών, την αειφόρο σχεδιασμό, και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Στόχοι

  • Να αναπτύξει αποφοίτους με γνώση της συνολικής αρχιτεκτονικής γνώσης, τόσο στη θεωρία όσο και την πρακτική και την επάρκεια σε τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην παγκόσμια πρακτική της αρχιτεκτονικής.
  • Για την παραγωγή τους αρχιτέκτονες με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας, τις αξίες, τις στάσεις και αίσθημα ευθύνης - Να αναπτύξει αποφοίτων με έντονη την αίσθηση της ιστορίας και του πολιτισμού σύμφωνα με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας.
  • Για το σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της οικολογικής ισορροπίας και την αειφόρο ανάπτυξη - Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών επαγγελματίες που θα μπορούσαν να κινεί και διεξάγει αρχιτεκτονικής έρευνας και ανάπτυξης για την προώθηση του επαγγέλματος
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε31 περισσότερα μαθήματα αποMapúa Institute of Technology »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νοεμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη