Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει προπτυχιακούς φοιτητές με στερεά βασικό θεμέλιο για τους σημαντικότερους τομείς της ψυχολογίας, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω σπουδές και κατάρτιση, ιδίως ειδικότητες της ψυχολογίας ή άλλα επαγγέλματα, όπως η εκπαίδευση, το δίκαιο και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εκπαίδευση στην απασχόληση των συστηματικών μεθόδων έρευνας στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Λειτουργεί ως ένα έδαφος κατάρτισης για τους φοιτητές που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ψυχο-φυσιολογικών συστημάτων με τη χρήση εννοιών της βιολογίας, της χημείας, βιοχημείας, και η γνωστική επιστήμη. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως προετοιμασία για περαιτέρω σπουδές στην ιατρική.

Με περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, όπως βοηθώντας επαγγέλματα (ψυχοθεραπεία, ιατρική), της εκπαίδευσης (διδασκαλία, έρευνα), των επιχειρήσεων και των κρατικών θεσμών (επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και ανάπτυξη), και της κοινωνίας των πολιτών (ανάπτυξη της κοινότητας).

Στόχοι

  • Οι απόφοιτοι θα είναι τεχνικά ικανός. Αυτό περιλαμβάνει έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ψυχολογική πρωτόκολλα διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης με τη συμμετοχή των πελατών σε διάφορους τομείς της ψυχολογικής πρακτικής, όπως στους τομείς της βιομηχανίας, των κλινικών και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  • Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε όλη την ευρεία πτυχές της ψυχολογικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας, της διδασκαλίας, την ανάπτυξη της κοινότητας, της έρευνας, και άλλων συναφών επαγγελματικών τομέων όπου οι επαγγελματίες ψυχολογίας θεωρείται απαραίτητη.
  • Οι απόφοιτοι θα είναι προετοιμασμένοι για την επαγγελματική πρακτική στην ψυχολογία. Οι απόφοιτοι θα αποδείξουν την κατανόηση των ηθικών, κοινωνικών και επαγγελματικών ευθυνών, θα αναγνωρίσουν τα όρια των γνώσεών τους και αναζητούν ενεργά τις αυτόνομες ευκαιρίες μάθησης, και θα είναι σε θέση να λειτουργούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο ως άτομα όσο και στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε31 περισσότερα μαθήματα αποMapúa Institute of Technology »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Νοέμ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Νοέμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νοέμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη