Για τα τρία πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα πρέπει να σκεφτεί τις βασικές οικονομικές έννοιες Οικονομικών, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Στατιστική, Μαθηματικά, Λογιστική, Διοίκηση και Μάρκετινγκ. Για τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρουμε επίσης δύο μαθήματα επιλογής που θα επιλεγούν από τα δύο πακέτα. Μέσα σε αυτά τα πακέτα έχουμε μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική περιοχή, όπως Business Ethics, Παγκόσμιο Οικονομικό ή Εισαγωγή στην εταιρεία διαχείρισης ή τους άλλους με μια ευρεία προοπτική για την κοινωνία, όπως Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Πολιτικής Επιστήμης, Λογικές ή Θεσμική κοινοτικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του προπτυχιακό επίπεδο - τα τελευταία τρία εξάμηνα - θα είναι έμφαση στην εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι: Τραπεζικά Ιδρύματα και Νομισματικής Μηχανισμοί, Χρηματοπιστωτικών Αγορών, Διοικητική Λογιστική, Χρηματοδότηση Άμεσες Επενδύσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Οικονομετρία, Προϋπολογισμού και Δημόσιων Οικονομικών, Τράπεζες Μάρκετινγκ, Ασφαλίσεων, Λογιστική της Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών Οικονομικών, όλοι σαν υποχρεωτικά μαθήματα και άλλα 3 συσκευασίες με μαθήματα με εξειδικευμένες ειδικότητες, όχι μόνο από την περιοχή Οικονομικών, αλλά και από άλλες περιοχές των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση.

Δίδακτρα

Δίδακτρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας πολίτες είναι 2500 λέι / έτος.

Ξένο Νόμισμα Τα δίδακτρα για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο δικό τους στη Ρουμανία, που προέρχονται από χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Τα δίδακτρα είναι 3000 Ευρώ / Ακαδημαϊκό Έτος.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,000 EUR
Φοιτητές μη μέλη της ΕΕ
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη