ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα προπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε βασικά μαθήματα και σε μαθήματα εξειδίκευσης (σχετικά με ένα μεγάλο ή μικρό). Τα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν από οποιοδήποτε από τα προγραμματισμένα μαθήματα που προσφέρονται στο προπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα ειδίκευσης προγραμματίζονται με βάση εγγραφές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις. Τα προγραμματισμένα μαθήματα εξειδίκευσης είναι διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές και ως μαθήματα επιλογής. Συνιστάται στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν μαθήματα και να κερδίσουν πιστώσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Απαιτήσεις προγράμματος

  • Σύνολο 180 πιστώσεων
  • Επιλογές 180 μονάδες / 36 μαθήματα

Η μετάβαση σε άλλο πρόγραμμα μετά την έναρξη των μελετών είναι εφικτή εφόσον εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος μέχρι το πέρας των μελετών. Επομένως, η απόφαση αλλαγής πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να αποφευχθεί η μη τήρηση των απαιτήσεων του προγράμματος εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του προγράμματος.

Απαιτήσεις εισδοχής

  • Ικανότητα στην αγγλική γλώσσα (ανατρέξτε στην ενότητα εισδοχής για περισσότερες λεπτομέρειες).
  • Δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης.

Οι σπουδαστές ηλικίας 17 ετών και άνω που έχουν συμπληρώσει λιγότερο από 12 έτη τυπικής εκπαίδευσης και δεν κατέχουν δίπλωμα γυμνασίου που επιτρέπει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης θα πρέπει να κερδίσουν έως και 60 επιπλέον μονάδες στο πρόγραμμα του Προπτυχιακού Ιδρύματος.

Προοπτικές σταδιοδρομίας

Τα προγράμματα σπουδών και τα μαθήματά μας είναι προσανατολισμένα στη σταδιοδρομία στη φύση και παρέχουν στους φοιτητές υψηλό επίπεδο ευελιξίας σε όλες τις προπτυχιακές σπουδές τους. Εστιάζοντας σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων θεμάτων, οι σπουδαστές διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να είναι επιτυχείς στη σημερινή παγκόσμια οικονομία και είναι έτοιμοι για μια ευρεία ποικιλία επαγγελματικής ανάπτυξης και ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους αποφοίτους πρόσφατων γυμνασίων καθώς και για φοιτητές μεταπτυχιακών και πανεπιστημιακών σπουδών που επιθυμούν να δουν την απασχολησιμότητά τους στη σημερινή αύξηση της αγοράς εργασίας, συμμετέχοντας σε αυστηρές και ακαδημαϊκά προκλητικές προπτυχιακές σπουδές για να αποκτήσουν σχετική ακαδημαϊκή κατάρτιση στον τομέα των φιλελεύθερων τεχνών.

Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές αρχίζουν ή προωθούν τη σταδιοδρομία τους με θέσεις εισόδου σε εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς διακοπή σχεδόν σε όλα τα άλλα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποEuropean College for Liberal Studies »

Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 21, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 - 4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 6, 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιαν. 6, 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Απρ. 6, 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη