Η χρηματοδότηση μεγάλων χωρίζεται σε δύο περιοχές της έμφασης: The Financial Έμφαση Διοίκηση και την έμφαση Οικονομικού Σχεδιασμού.

Έμφαση Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Η έμφαση Financial Management προετοιμάζει τους μαθητές να εκτελούν αποτελεσματικά σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων οικονομικής διαχείρισης. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία σε μικρές επιχειρήσεις, την εταιρική οικονομική διαχείριση, τραπεζικό, ασφαλιστικό, διαχείρισης επενδύσεων, ακινήτων και εταιρείες ενυπόθηκων δανείων. Φυσικά το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοοικονομικών πρακτικών, τη δομή και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το νομικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες, ανάλυση των επενδύσεων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επιχειρήσεων πρόβλεψης, και οικονομική ανάλυση.

Έμφαση Οικονομικού Σχεδιασμού

Η έμφαση Οικονομικού Σχεδιασμού προετοιμάζει τους μαθητές για τις σταδιοδρομίες ως οικονομικούς συμβούλους. Οικονομικός σχεδιασμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομικής εξυπηρετούνται βιομηχανία. Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας που βρέθηκαν στις επιχειρήσεις οικονομικό προγραμματισμό των διαφόρων μεγεθών, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και λογιστικά γραφεία. Financial Planners επίσης προσληφθεί από εταιρείες για να οργανώσουν και να διατηρούν προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και από τις υπηρεσίες Bank Trust. κέντρα εργασίες πορεία γύρω από τη δημιουργία πλούτου και τη διατήρηση. Τομείς της μελέτης περιλαμβάνουν επενδύσεις, τη διαχείριση του κινδύνου, τον προγραμματισμό κτημάτων, τη φορολογία, και την ανάλυση των προγραμμάτων συνταξιοδότησης με βάση.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποNortheastern State University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη