Κατά τη διάρκεια των 6 εξαμήνων, πτυχίο φοιτητές καλύπτει τα κύρια θέματα που χρειάζονται για την απόκτηση ολοκληρωμένης και πολύπλοκες δεξιότητες που απαιτούνται από ένα καλό μεσαίο στέλεχος. Θεωρία και πράξη συνδυάζονται μέσα από διαδραστικές μεθόδους μάθησης, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και μέσω της πρακτικής στο 4ο εξάμηνο.

Τα θέματα αντιμετωπίσει διάφορους τομείς: οικονομία, τεχνολογία της πληροφορίας, τα μαθηματικά και τις στατιστικές, το δίκαιο των επιχειρήσεων, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, λογιστικά, οικονομικά, και οικονομετρίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Πριν από την εφαρμογή, ΕΕ και εκτός ΕΕ υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο τους αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

1ο έτος

 • ILE0047 Στατιστική Επιχειρήσεων
 • ILE0003 Γενική Διεύθυνση
 • ILE0004 Ηγεσία
 • ILE0005 Πληροφορική
 • ILE0008 Δημόσια οικονομικά
 • ILE0009 Βασικές Λογιστικές
 • ILE0010 Δίκαιο των Επιχειρήσεων
 • ILE0044 Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • ILE0045 Μαθηματικά
 • ILE0046 Μικροοικονομική

2ο έτος

 • ILE0048 Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • ILE0011 Αρχές Μάρκετινγκ
 • ILE0013 Corporate Finance
 • ILE0014 Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • ILE0015 Βάση Δεδομένων
 • Έρευνα Μάρκετινγκ ILE0016
 • ILE0017 Μακροοικονομία
 • ILE0018 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • ILE0019 Διοικητική Λογιστική
 • ILE0029 Υπολογιστών Εφαρμοσμένη Στατιστική

3ο έτος

 • ILE0043 Επιχειρηματικότητα
 • ILE0021 Διαχείρισης Λειτουργίας
 • ILE0022 Επιχειρήσεων Ngotiations
 • ILE0023 ασφάλισης και αντασφάλισης
 • ILE0024 E-Business
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ILE0025
 • ILE0026 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • ILE0027 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
 • ILE0032 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
 • ILE0033 Επενδυτικά Ταμεία
 • ILE0035 Επιστημονική Μέθοδοι Έρευνας
 • ILE0037 Επιχειρήσεων Informantion Συστήματα
 • ILE0039 Διαπολιτισμική Διοίκηση
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή ILE0040
 • ILE0042 μικροχρηματοδοτήσεων
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,700 EUR
- ΕΕ; 3.000 ευρώ - Διεθνές
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη