Μηχανική λογισμικού

Το Τμήμα Μηχανικής Λογισμικού του Πανεπιστημίου Bahçeşehir προσφέρει διπλά μεγάλα και πλευρικά προγράμματα υποκαταστημάτων στους τομείς των επιστημών υπολογιστών, των τεχνολογιών της πληροφορικής και της τεχνολογίας λογισμικού:

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανικής Λογισμικού
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Τεχνολογιών Πληροφορικής (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Embedded Systems Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (σε συνδυασμό με τα Τμήματα Ηλεκτρο-Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών)

Το Τμήμα Μηχανικών Λογισμικού προσφέρει επίσης διπλά μεγάλα και τα ακόλουθα πλευρικά προγράμματα υποκαταστημάτων:

 • Συστήματα Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Internet και Προγραμματισμός πλευρικού προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Λογισμικού διεξάγει ερευνητικές μελέτες στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανικής λογισμικού. Η έρευνα επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς σπουδών:

 • Λογισμικό και τεχνολογία πληροφοριών
 • Προγραμματισμός ιστού και παιχνιδιών
 • Εξόρυξη δεδομένων

Έρευνα στους τομείς του λογισμικού και της πληροφορικής που σχετίζονται με θέματα που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό βάσεων δεδομένων, διαχείριση έργων λογισμικού, μετρήσεις και δοκιμές. Οι μελέτες στον προγραμματισμό ιστού και παιχνιδιών επικεντρώνονται στη βελτίωση των γραφικών και των κινουμένων σχεδίων στους υπολογιστές, στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και στο σχεδιασμό και τη βελτίωση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ερευνητικές μελέτες για την εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση των αποθηκών δεδομένων και των γιγάντιων βάσεων δεδομένων, την κατάτμηση, τις συστοιχίες και την πρόβλεψη δεδομένων με τη χρήση της ασαφούς λογικής.

Διάγραμμα διάρθρωσης μαθημάτων με Credits

 • Τα μαθήματα με σήμανση TR διδάσκονται στα τουρκικά.
 • Τα μαθήματα με σήμανση EN διδάσκονται στα αγγλικά.
 • Εκεί το TR-EN σημάδεψε ένα τμήμα μαθημάτων στα αγγλικά και τα τουρκικά.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε27 περισσότερα μαθήματα αποBahcesehir University »

Τελευταία ενημέρωση February 13, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
8 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
7,900 USD
Δίδακτρα για φοιτητές από το εξωτερικό (4 έτη): $ 7.900 ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη