Εισαγωγή

Το πρόγραμμα Engineering Software που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματίες σε αυτό το εξελιγμένο πεδίο. Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος θα εργαστούν με τη μηχανική του λογισμικού, με ιδιαίτερη προσοχή αφιερωμένη σε μεγάλα και κρίσιμα συστήματα.

Πρόσφατες έρευνες και στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ότι η ανάγκη για εκπαιδευμένους μηχανικούς λογισμικού θα αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στις αναλυτικές όσο και στις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους μαθητές για την ανάπτυξη ισχυρών και αποτελεσματικών συστημάτων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για βιομηχανικές, βιομηχανικές, ιατρικές, κυβερνητικές και επιχειρηματικές εφαρμογές. Θα έχουν ατομική και ομαδική πρακτική εμπειρία με έγκαιρες, οικονομικά αποδοτικές και σύγχρονες διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία στον τομέα της μηχανικής λογισμικού, της διαχείρισης του λογισμικού, της ανάπτυξης λογισμικού και της ολοκλήρωσης. Η τεχνολογία λογισμικού περιλαμβάνει τις βασικές αρχές στην κατασκευή και τη συντήρηση του λογισμικού. Αυτό καλύπτει κυρίως τις θεμελιώδεις διαδικασίες λογισμικού και κύκλους ζωής, τα μαθηματικά βάσεις της μηχανικής λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων, τις μεθοδολογίες μηχανικής λογισμικού και τις τυποποιημένες σημειώσεις, αρχές αρχιτεκτονικής λογισμικού και επαναχρησιμοποίησης, πλαίσια ποιότητας και επικύρωσης λογισμικού, ανάπτυξη λογισμικού και συντήρηση απαραίτητα για την ικανοποίηση πιθανή μελλοντική διαπίστευση μηχανοργάνωσης λογισμικού ή απαιτήσεις.

Οραμα

Επιδιώκουμε να γίνουμε ένα από τα ηγετικά τμήματα της Μηχανικής Λογισμικού, το οποίο προσφέρει ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που παράγουν υψηλής ποιότητας, καινοτόμους και καλά προετοιμασμένους αποφοίτους.

Αποστολή

Η αποστολή του προγράμματος Engineering Software είναι να παρέχει στους φοιτητές ενημερωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και να τα εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν ηγέτες και πρωτοπόροι στον τομέα της Μηχανικής Λογισμικού και να παράγει πτυχιούχους που θα είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, να συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση και να δεσμεύονται να υπηρετούν την κοινότητά τους.

Στόχοι

  • Η ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις βασικές αρχές λογισμικού λογισμικού για να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων σχεδίων λογισμικού που βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και στόχους.
  • Να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και να παραμείνουν στην αιχμή της πρακτικής της Μηχανικής Λογισμικού, και να είναι σε θέση να ακολουθήσουν προηγμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και έρευνας.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, καινοτόμο σκέψη και τεχνικό υπόβαθρο για να συμπεριφέρονται με επαγγελματικό και ηθικό τρόπο για να παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κοινότητα και την περιοχή.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποAqaba University Of Technology »

Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη