Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από τους κορυφαίους πανεπιστημιακά τμήματα από την ίδρυσή της το 1990, έχει δεσμευτεί για την αποστολή του στην προετοιμασία των μαθητών και να τους παρέχει τις τελευταίες εξειδικευμένες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ηγετικές ικανότητες που θα τους πληρούν τις προϋποθέσεις για την αριστεία και να ικανοποιηθούν οι τοπικές και περιφερειακές προβλέψεις για την αγορά εργασίας μέσω της ανάλυσης και της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Ενότητα επιτυχίες κορυφώθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) επιβεβαίωση του μηνύματός του, επιτρέποντας όσους ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική να εξυπηρετήσει την κοινότητα και να ενθαρρύνει την επιστημονική ερευνητική σταδιοδρομία.

μήνυμα

Ετοιμάστε ειδικευμένους αποφοίτους με τις γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης των επιχειρήσεων, κρατώντας με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας

Στόχοι

  • Για να προετοιμάσει τους μαθητές για την επαγγελματική, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολούν τις σύγχρονες έννοιες της διαχείρισης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διοικητικών και τη διαπραγμάτευση των μαθητών και την επίλυση προβλημάτων.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελών ΔΕΠ να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις και την επιστημονική έρευνα.
  • Παρέχουν στους φοιτητές με τα βασικά στοιχεία της σκέψης και στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στη γνωστική εκσυγχρονισμό και τη συνεχή ανάπτυξη των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
  • Έγκριση των σχεδίων και των εταιρικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία ιδρύματα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
αραβικός

Κοιτάξτε21 περισσότερα μαθήματα αποAl-Ahliyya Amman University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη