Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Bachelor of Business Administration παρέχει μια ευρεία εκπαίδευση σε όλους τους βασικούς κλάδους των επιχειρήσεων. Ενσωματώνει βασικές επιχειρηματικές αρχές και έννοιες με τις πρακτικές εφαρμογές τους σε όλους τους λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης από τη λογιστική, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά, τα πληροφοριακά συστήματα και τη χρηματοδότηση σε ανθρώπινους πόρους, επιχειρήσεις και διαχείριση. Το πρόγραμμα προωθεί την εκτίμηση των σημερινών προοπτικών στους στρατηγικούς, δεοντολογικούς, νομικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τις τεχνικές ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την υψηλού επιπέδου επαγγελματική ηγεσία. Μετά την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές θα έχουν σταθερή επιχειρηματική βάση για προηγμένη εξειδίκευση ή είσοδο σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις.

Απαιτήσεις Εισαγωγής για αυτά τα Προπτυχιακά Προγράμματα

  • Δυτική αφρικανική εξέταση εξετάσεων ανώτερων φοιτητών (WASSCE)
  • Εξέταση Πιστοποιητικού Ανώτερου Γυμνασίου (SSSCE)
  • Γενικό Επιχειρησιακό Πιστοποιητικό Εξέτασης (GBCE)
  • Αμερικάνικο Γυμνάσιο Βαθμού 12 με τουλάχιστον Τελική Βαθμολογία 3,0.

Οι υποψήφιοι WASSCE και SSSCE / GBCE πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πιστωτικές κάρτες (π.χ. βαθμούς A1-C6 και βαθμού AD αντίστοιχα) Τρία βασικά θέματα Συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Ολοκληρωμένων Επιστημών / Κοινωνικών Σπουδών εκτός από οποιαδήποτε Τρία μαθήματα επιλογής Με συνολικό σκορ 24 Ή καλύτερα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποUniversity Of Professional Studies Accra »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη