Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

Ο Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων είναι ένας τομέας εργασίας που επιτρέπει τη μετατροπή της δημιουργικής σκέψης σε σειριακή παραγωγή, η οποία είναι επωφελής τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παραγωγούς της, αφού λάβει υπόψη την ενσωμάτωση των εννοιών της λειτουργίας, του σχήματος, της αξίας και της ταυτότητας.

Το Τμήμα Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Bahçeşehir βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του σχεδιασμού της Τουρκίας και μια αναδυόμενη παγκόσμια πόλη. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να παράσχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για το σχεδιασμό και τη βελτίωση κοινωνικά και πολιτισμικά ευαίσθητων, αισθητικά κατάλληλων, καινοτόμων, χρήσιμων και ασφαλών προϊόντων.

Το πρόγραμμα σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση συνδυάζοντας την ανάπτυξη προϊόντων με την οπτική επικοινωνία, τις μηχανικές επιστήμες και την επιχειρηματική διοίκηση. Το τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών εργαλείων που περιλαμβάνουν την έρευνα, τις μεθόδους σχεδιασμού, την ανάπτυξη καινοτόμων απόψεων, τη δημιουργία πρωτοτύπων και τη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η έμφαση στο σχεδιασμό ως πολιτική χώρας είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, της οποίας η σημερινή περίοδος εκβιομηχάνισης χρειάζεται πραγματικές λύσεις προκειμένου να αντισταθεί στις συνθήκες ανταγωνισμού από τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και να έχει διεθνή ταυτότητα. Ο στόχος μας, ο οποίος υιοθετείται από αυτό το πλαίσιο, είναι να είναι ανοιχτός σε συνεργασία και σχέδια σε εθνικό επίπεδο για την ενσωμάτωση του σχεδιασμού των βιομηχανικών προϊόντων και των βιομηχανικών πολιτικών. Οι λοιπές εκπαιδευτικές μας ευθύνες είναι να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο τον κόσμο ως πανεπιστημιούπολη μέσω των διεθνών συνεργασιών μας και να ανοίξουμε τις εγκαταστάσεις πανεπιστημιουπόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συμφωνίες με το "Πολυτεχνείο της Βιρτζίνια και το κρατικό πανεπιστήμιο" και την "Domus Academy" δείχνουν την αφοσίωσή μας στον στόχο αυτό.

Διάγραμμα διάρθρωσης μαθημάτων με Credits

  • Τα μαθήματα με σήμανση TR διδάσκονται στα τουρκικά.
  • Τα μαθήματα με σήμανση EN διδάσκονται στα αγγλικά.
  • Εκεί το TR-EN σημάδεψε το τμήμα των μαθημάτων στα αγγλικά και τα τουρκικά.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε27 περισσότερα μαθήματα αποBahcesehir University »

Τελευταία ενημέρωση February 13, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
8 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
7,900 USD
Δίδακτρα για φοιτητές από το εξωτερικό (4 έτη): $ 7.900 ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη