Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας

Το Τμήμα Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει προηγμένο επίπεδο αγγλικής επάρκειας καθώς και σε υψηλό επίπεδο κατανόησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό, οι φοιτητές διαθέτουν μια σταθερή βάση στην αγγλική γλώσσα και την παιδεία, τη μεθοδολογία, την απόκτηση της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας, τις εκπαιδευτικές επιστήμες και τη γλωσσολογία, ώστε να γίνουν πλήρως καταρτισμένοι καθηγητές Αγγλικών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι σπουδαστές ασχολούνται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων καθώς και των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων ώστε να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά το επάγγελμά τους. Παρέχονται επίσης ευκαιρίες διδασκαλίας από το πρώτο έτος μέχρι το τελευταίο έτος για να εξασφαλίσουν ότι εξοικειώνονται με το εκπαιδευτικό σύστημα σε ιδιωτικά και κρατικά σχολεία και επίσης αναπτύσσουν τις διδακτικές τους ικανότητες και εμπειρίες.

Το Τμήμα Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών στη διεξαγωγή μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε ΜΑ και Διδακτορικό Δίπλωμα. πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας.

Διάγραμμα διάρθρωσης μαθημάτων με Credits

  • Τα μαθήματα με σήμανση TR διδάσκονται στα τουρκικά.
  • Τα μαθήματα με σήμανση EN διδάσκονται στα αγγλικά.
  • Εκεί το TR-EN σημάδεψε ένα τμήμα μαθημάτων στα αγγλικά και τα τουρκικά.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε27 περισσότερα μαθήματα αποBahcesehir University »

Τελευταία ενημέρωση February 13, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
8 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,530 USD
Δίδακτρα για φοιτητές από το εξωτερικό (4 έτη): $ 7.900 ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη