Read the Official Description

Συνδέστε το πάθος σας για την ύπαιθρο και τον τουρισμό με μια καριέρα. Ενώστε τον πολιτισμό με ένα όραμα για να αλλάξετε τη ζωή των ανθρώπων.

Σχολή: Αθλητική Εκπαίδευση
Γλώσσα: Αγγλικά ή Λιθουανικά
Πιστωτικές μονάδες: 180 μονάδες (ECTS)
Ξεκινάει: 1 Σεπτεμβρίου
Είδος σπουδών: Πλήρης απασχόληση (3 έτη). μερικής απασχόλησης (4 έτη)
Διάρκεια: 3 έτη. 4 χρόνια
Ετήσια δίδακτρα: 1.269 EUR. 2000 EUR
Προαπαιτούμενα: Δίπλωμα (πιστοποιητικό) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου: Bachelor of Business Management

ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη πανεπιστημιακού επιπέδου και κοινωνικά υπεύθυνων ενεργών διευθυντών αναψυχής και τουρισμού που θα μπορούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις, δημόσιους και κυβερνητικούς οργανισμούς και να οργανώνουν και να αναπτύσσουν δική τους επιχείρηση, με βάση διεθνή και διεπιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με γνώμονα τους σπουδαστές που εργάζονται μεμονωμένα ή σε ομάδες: περιπτωσιολογική μελέτη, ομαδική εργασία, παραδοσιακή διάλεξη, εργασία με μοντέλα προσομοίωσης, συζητήσεις, ομαδικές (ομαδικές) εργασίες, συζήτηση, αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων, ατομική συμβουλευτική, διαλέξεις, πρακτικές, πρακτική, μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, συνεδρίες επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμός (σύνταξη και οπτικοποίηση), διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμινάριο , ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, προβληματισμός σχετικά με τις επιδόσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έρευνα, έκθεση, μελέτη περίπτωσης, χαρτοφυλάκιο, εξετάσεις, δοκίμιο, αξιολόγηση δοκίμιου, δημιουργία ταινιών (προετοιμασία ταινιών), ομαδική εργασία, ομαδική εργασία, ατομική εργασία, , παρουσίαση παρουσίασης, πρακτική έκθεση, έκθεση, αξιολόγηση πρακτικών δεξιοτήτων, ασκήσεις, εργασία επίλυσης προβλημάτων, θεωρητική και πρακτική ανάλυση έργων και εκδηλώσεων, προβληματισμός, αυτοαξιολόγηση, σεμινάριο, ενδιάμεση εξέταση, δοκιμασία, .

ΜΟΝΑΔΕΣ

Όλες οι ενότητες του προγράμματος Αθλητισμός αναψυχής και τουρισμού διανέμονται μέσα σε έξι εξάμηνα:

Εισαγωγικό εξάμηνο. Εισαγωγή στην ακαδημαϊκή επικοινωνία και σχεδιασμό σταδιοδρομίας, αναψυχής και τουριστικού περιβάλλοντος για να κατανοήσουμε την αναψυχή και τον τουρισμό στη σύγχρονη κοινωνία.

Δεύτερο εξάμηνο. Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης, τη χρηματοδότηση και την οικονομία, το υπόβαθρο της αθλητικής επιστήμης.

Τρίτο εξάμηνο. Οι μαθητές θα μάθουν για το μάρκετινγκ αναψυχής και τουρισμού, την επιχειρηματική μοντελοποίηση και ανάλυση, και τις διαδικασίες της οργάνωσης τουριστικών υπηρεσιών.

Τέταρτο εξάμηνο. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μεθοδολογία έρευνας, υπηρεσίες αναψυχής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καινοτομία και διαχείριση έργων.

Πέμπτο εξάμηνο. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με αθλητικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις και υποδομές. Οι φοιτητές θα έχουν πρακτική άσκηση και θα μπορούν να επιλέξουν θέσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Εξάμηνο. Προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη μελέτη στην τάξη, τις σχετικές εκδρομές στο χώρο εργασίας και την πρακτική εξάσκηση, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στάσεις που είναι απαραίτητες για να συμβάλουν στη συναρπαστική και προκλητική αναψυχή και τουριστική βιομηχανία.

Αρμοδιότητες προγράμματος: Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών, Επικοινωνία και κοινωνική ενσωμάτωση, ευέλικτη γνώση και διαχείριση ιδεών, διοίκηση αναψυχής και τουριστικών οργανισμών, διαχείριση αναψυχής και τουριστικού τομέα και διαχείριση διαδικασιών, επίδειξη ικανότητας Επιχειρηματικότητας στον Τομέα Αναψυχής και Τουρισμού, σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεις και έργα, επαγγελματικές δραστηριότητες και ερευνητικές επιδόσεις.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μελέτης Αθλητικών Αναψυχής και Τουρισμού, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση: να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση, να οδηγήσουν ή να εργαστούν σε άλλες εργασίες διαχείρισης, να γίνουν παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας και τουρισμού στην χώρα και στο εξωτερικό.

ΠΟΥ ΨΑΧΝΩ;

Ψάχνουμε για ανθρώπους σαν εσάς που έχουν πάθος για υπαίθρια αναψυχή και τουρισμό. οι οποίοι είναι δημιουργικοί και ενθουσιώδεις λύτες προβλημάτων. που έχουν μια αίσθηση του χιούμορ και μια θετική στάση? και, που επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους.

Program taught in:
Αγγλικά
Λιθουανικά

See 2 more programs offered by Lithuanian Sports University »

Last updated February 27, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
3 - 4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,269 EUR
Ετήσια δίδακτρα για φοιτητές της ΕΕ. Εκπαιδευόμενοι εκτός ΕΕ: ​​2000 ευρώ
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Άλλο

Sport Recreation and Tourism