Στόχος του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να: (i) να τονώσει την πνευματική περιέργεια, (ii) να αναπτύξει την ικανότητα χρήσης των αναλυτικών τεχνικών, (iii) να ενσωματώσει τη θεωρία και την πρακτική στην άσκηση των διευθυντικών ευθυνών, και (iv) να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δεοντολογικές και κοινωνικές ευθύνες ενός οργανισμού.

Με βάση το ευρύ θεμέλιο των σπουδαστών στις φιλελεύθερες τέχνες και με τη διερεύνηση σημαντικών λειτουργικών τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρέχεται μια καλά στρογγυλευμένη εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα προγράμματος

  1. Αναγνώριση, κριτική ανάλυση και ανάπτυξη λύσεων σε διαχειριστικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα σε προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον
  2. Να διαμορφώνουν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τα επιχειρήματα σε προφορική, γραπτή και γραφική μορφή
  3. Ευδοκιμούν σε ποικίλες, πολυεπιστημονικές ομάδες και αναλαμβάνουν πρωτοβουλία ως υπεύθυνα μέλη της ομάδας
  4. Διατηρήστε μια παγκόσμια, κοινωνικά περιεκτική και ηθική προοπτική με έμφαση στην αειφορία
  5. Μάθετε βασικές έννοιες και θεωρίες για να διαμορφώσετε και να εφαρμόσετε δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις στις προκλήσεις διαχείρισης
  6. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία έρευνας για να αναλύσετε τα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης

Απαιτούμενες πισίνες

INF POOL - Πισίνα Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

OPS POOL - Πισίνα συστημάτων λειτουργιών

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποKoc University - Istanbul Turkey »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
19,500 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη