Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία ειδικών στην αγγλική γλώσσα και μιας άλλης ξένης γλώσσας και επικοινωνίας για συγκεκριμένους σκοπούς (δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις και δίκαιο). Οι φοιτητές του προγράμματος αποκτούν γενική φιλολογική εκπαίδευση και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πεδίο των μελετών καλύπτει τις γλώσσες της ευρωπαϊκής επικοινωνίας (αγγλικά και γαλλικά / γερμανικά / νορβηγικά) ή γλώσσες της ευρω-ασιατικής επικοινωνίας (αγγλικά και κορεατικά).

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι ανοικτοί επικοινωνούντες σε δύο ξένες γλώσσες και συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρηματικές επικοινωνίες (συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις, προφορική παρουσίαση, σύνταξη επίσημων εγγράφων και επιστολών, μετάφραση και επεξεργασία επαγγελματικών κειμένων κ.λπ.). οι απόφοιτοι προγράμματος εξασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ κρατικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιρειών σε διεθνή σκηνή.

Διεθνείς Δυνατότητες Κινητικότητας

Οι φοιτητές του 2ου και 3ου έτους μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS που δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό για 1 ή 2 εξάμηνα και να κάνουν πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα. Οι σπουδαστές αυτού του προγράμματος έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και έχουν κάνει πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Ισπανία.

Προοπτικές καριέρας

Η αποκτηθείσα εκπαίδευση δίνει στους αποφοίτους του προγράμματος τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων - πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά ιδρύματα (πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά κέντρα, εταιρείες μέσων ενημέρωσης, εκδοτικοί οίκοι, τουριστικά γραφεία, μεταφραστικά γραφεία) τα τμήματα, τους δήμους και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται ειδικούς που είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικό διάλογο μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών πολιτισμών.

Προυποθέσεις εισόδου

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμό στην ιστορία / ξένη γλώσσα).

Αγγλικά γλωσσική επάρκεια - το επίπεδο όχι μικρότερο από B1 (σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα που εγκρίνεται με δοκιμασία επιπέδου διοργανώνεται για όσους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά IELTS ή TOEFL.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα έγγραφα

Ακολουθήστε 4 βήματα:

 1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση αίτησης στο apply.mruni.eu
 2. Μεταφορτώστε τα απαιτούμενα έγγραφα
 3. Εξασφαλίστε την εγγραφή σας καταβάλλοντας το τέλος αίτησης
 4. Υποβάλετε την αίτησή σας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 1. Εκπαιδευτικά έγγραφα
  1. Για πτυχιούχους πτυχιούχους: Πιστοποιημένα αληθινά αντίγραφα διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αποτύπωση ακαδημαϊκών αρχείων. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
  2. Σημείωση: Μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα εκπαιδευτικά έγγραφα (όπως τα αποτελέσματα κρατικών εξετάσεων ή προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ανάλογα με τη χώρα διαμονής του αιτούντος.
  3. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Πιστοποιημένα ακριβή αντίγραφα του πανεπιστημιακού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος (ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισοδύναμο πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών). Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
 2. Έγγραφο που αποδεικνύει τα αποτελέσματα της επάρκειας αγγλικής γλώσσας.
  1. Για σπουδαστές με πτυχίο Bachelor: τουλάχιστον επίπεδο Β1. εκτιμήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας ισοδύναμα με επίπεδο Β1: χαρτί TOEFL 477-510, TOEFL IBT 53-64, IELTS 4.5-5.0, επίπεδο PTE
  2. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο: τουλάχιστον επίπεδο Β2, αξιολογήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2: TOEFL Paper 513-547, TOEFL IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0.
  3. Σημείωση: σε περίπτωση που δεν έχετε IELTS ή TOEFL, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ηλεκτρονική δοκιμασία αγγλικής γλώσσας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτή την επιλογή κατά την πλήρωση της εφαρμογής. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτή τη δοκιμή.
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου
 4. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 5. Ανακοινωμένη επιστολή χορηγίας από γονείς / χορηγοί και επιστολή από τράπεζα για τις οικονομικές τους δυνατότητες (εμφανίζοντας εισόδημα από τους τελευταίους 3 μήνες).

Βελτίωσε τα Αγγλικά σου!

Ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε στα αγγλικά, αλλά δεν έχετε επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας για σπουδές στην αγγλική γλώσσα;

Οι Μικρές Μελέτες Αγγλικής Γλώσσας έχουν σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών Bachelor στο Mykolas Romeris University αλλά δεν έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας που απαιτείται για σπουδές σε ξένη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών οι σπουδαστές, οι οποίοι εισέρχονται σε ένα σημαντικό πρόγραμμα σπουδών Bachelor μαζί με μικρές αγγλικές γλωσσικές σπουδές, θα επικεντρωθούν μόνο στις γλωσσικές σπουδές. Με την ολοκλήρωση ενός έτους μαθήματα Μικράς Αγγλικής Γλώσσας και την επίτευξη ικανοποιητικών ικανοτήτων αγγλικής γλώσσας οι διεθνείς φοιτητές θα συνεχίσουν τις σπουδές τους για το επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών Bachelor στο MRU.

Ένα έτος Μαθήματα μικρής αγγλικής γλώσσας - 1800 EUR.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την διεύθυνση els.mruni.eu

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
Mykolas Romeris University

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποMykolas Romeris University »

Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 4, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 1, 2021
Duration
7 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,800 EUR
- Ευρεσιτεχνίες της ΕΕ (ανά έτος). 2160 EUR - φοιτητές εκτός ΕΕ (ανά έτος)
Προθεσμία
Μάιος 31, 2020
Non EU citizens application deadline. EU citizens: 30th of June.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 1, 2021
Ημερομηνία λήξης
Ιούνιος 30, 2024
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάιος 31, 2020
Non EU citizens application deadline. EU citizens: 30th of June.

Ιαν. 1, 2021

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάιος 31, 2020
Non EU citizens application deadline. EU citizens: 30th of June.
Ημερομηνία λήξης
Ιούνιος 30, 2024
Άλλη