Συστήματα Υπολογιστών

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών "Συστήματα Υπολογιστών" έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 • ACM (Πρότυπα Συνδέσμου Υπολογιστικών Μηχανών, δηλαδή Κατευθυντήριες Οδηγίες για Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική)
 • CDIO Standard 2.0 (Σχεδίαση, Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Λειτουργία) για καινοτόμα εκπαιδευτικά πλαίσια που διδάσκουν μηχανικούς νέας γενιάς, από την έννοια του προϊόντος, το σχεδιασμό, την εφαρμογή στην εκμετάλλευση
 • Πρότυπα επαγγελματικών εφαρμογών λογισμικού

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: Πτυχίο Επαγγελματικού Πτυχίου σε Συστήματα Υπολογιστών

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική κατάρτιση του μηχανικού λογισμικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4ετές πλήρες ωράριο σπουδών στο τμήμα Day, 160 μονάδες πίστωσης ή 240 ECTS

ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΑΣ: Αγγλικά

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Διεθνείς επιχειρήσεις Accenture, Tieto κ.λπ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εγγραφή δύο φορές το χρόνο. Οι σπουδές στο 1ο εξάμηνο του 1ου έτους σπουδών θα αρχίσουν στις 4 Φεβρουαρίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ: Από τις 6 Αυγούστου 2018, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης. Συναντήσεις με τον διευθυντή του προγράμματος σπουδών Μία φορά το μήνα, αρχής γενομένης από τον I. Namatēvs, διοργανώνεται μία φορά το μήνα στο Turiba University , στην οδό Graudu 68. Τόπος και ημερομηνίες που θα επιβεβαιωθούν.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: Μαθηματικά και Αγγλικά.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ειδικούς για ανεξάρτητη εργασία στον τομέα της πληροφορικής με γνώση της αρχιτεκτονικής του συστήματος υπολογιστών, της μηχανικής λογισμικού, της ανάλυσης συστημάτων, των βασικών τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και των βασικών στοιχείων της τεχνητής νοημοσύνης. Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που είναι σε θέση να επιδείξουν συστημική σκέψη και συστηματική προσέγγιση σε προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, παίζοντας διαφορετικούς ρόλους και λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα πληροφορικής και την επαγγελματική δεοντολογία ενός μηχανικού πληροφορικής. Να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές να διεξάγουν επιστημονική έρευνα με βάση πειραματισμούς, μοντελοποίηση και προσομοίωση. Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές για την περαιτέρω κατάρτιση και τη συνέχιση των σπουδών τους σε προγράμματα σπουδών επαγγελματικών μεταπτυχιακών σπουδών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες γνώσης σε:

Επιστήμη των υπολογιστών:

 • Σχεδιασμός λογισμικού (ανάπτυξη λογισμικού), αλγόριθμοι και έννοιες δομής δεδομένων.
 • Συστήματα υπολογιστών και αρχιτεκτονική.
 • Γλώσσες προγραμματισμού και λειτουργικά συστήματα (Java, JavaScript, Γ γλώσσες, Python, PHP, Ruby)
 • Γλώσσες προγραμματισμού για Java σε βάθος αρμοδιότητα.

Μαθηματικά:

 • Υψηλότερες μαθηματικές αρχές, η γραμμική άλγεβρα, η θεωρία της πιθανότητας, οι στατιστικές, η θεωρία αριθμών, οι φορείς και οι μήτρες, η λογική και τα διακριτά μαθηματικά.

Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε:

Ερευνητικό έργο:

 • Κατανόηση μεθόδων επιστημονικής έρευνας και ευκαιριών για εφαρμοσμένη έρευνα ή πειράματα σχετιζόμενα με τη μηχανική.

Πρακτική:

 • Η ακαδημαϊκή γνώση ενισχύεται από τον πρακτικό προγραμματισμό των διαφόρων συστημάτων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους υψηλής απόδοσης, δοκιμές, μοντελοποίηση και προσομοίωση, προσφέροντας λύσεις για τη μείωση ορισμένων κινδύνων, την παρουσίαση αποτελεσμάτων και την επικοινωνία μέσα σε μια ομάδα.

Προνόμια προγράμματος

 • Ευέλικτη διαδικασία μελέτης
 • Αρχή εκμάθησης ενότητας
 • Διαλέξεις / αναλογία πρακτικής (μέσος όρος) 1: 3
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε υλικά μελέτης
 • Μεταφορά γνώσεων από προσκεκλημένους διδάσκοντες και επαγγελματίες
 • Ανταλλαγή προγραμμάτων με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μηχανικών (UK)
 • Εργαστήρια μελέτης (Εργαστήρια προγραμματισμού λογισμικού)

Δίδακτρα

Ετήσια δίδακτρα (έτος σπουδών 2018/2019, πλήρες ωράριο διδασκαλίας στις αγγλικές γλώσσες): 3300 EUR

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:

 • Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια σε εργαστήρια
 • Βιβλιοθήκη στη βιβλιοθήκη και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Πρόσβαση σε προγράμματα λογισμικού (Matlab κ.λπ.) και διακομιστές (εφαρμογές, προγραμματισμός)
 • Μελέτη και διαλέξεις παρουσιάζουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων ISO 25000
 • Πρόσβαση στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο στη βιβλιοθήκη, δωρεάν σάρωση και πρόσβαση σε συστήματα βάσεων δεδομένων (MS SQL Server 2017)
 • Δωρεάν WiFi πρόσβαση
 • 200 σελίδες δωρεάν εκτύπωσης
 • Ελεύθερη είσοδος στο Turiba οργανωμένες εκδηλώσεις φοιτητών κλπ.
 • Φοιτητική κάρτα ISIC

Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών

1ο έτος μελέτης. 1ο εξάμηνο

 • Βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 1, Java
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μηχανική Η / Υ και Συστήματα Υπολογιστών
 • Μαθηματικά
 • Αγγλικά 1
 • Λετονική γλώσσα 1

1ο έτος μελέτης. 2ο εξάμηνο

 • Βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 2, Java
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα
 • Αγγλικά 2
 • Αστική και Περιβαλλοντική Προστασία
 • Φαρμακευτικό Υλικό 1, Πρόγραμμα Συστημάτων Πληροφορικής

2ο έτος μελέτης. 3ο εξάμηνο

 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 3 και 4
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 1
 • Οικονομικά και επιχειρηματικότητα στον τομέα της πληροφορικής
 • Επεξεργασία δεδομένων πολυμέσων
 • Δικτύωση και επικοινωνία

2ο έτος μελέτης. 4ο εξάμηνο

 • Βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 4
 • Ανάλυση δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 2
 • Γαλλική ή ισπανική ή γερμανική ή ρωσική γλώσσα
 • Εγχειρίδιο 2, Hackaton
 • Πρακτική (πρακτική άσκηση 12 εβδομάδων σε διεθνή εταιρεία)

Το 3ο και 4ο έτος σπουδών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα μελέτης:

 • Βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 3
 • Χρηματοοικονομική και λογιστική στον τομέα της πληροφορικής
 • Κωδικοποίηση και κρυπτογραφία
 • Μεγάλα δεδομένα
 • Γραφικά και οπτικοποίηση
 • Διαχείριση Λογισμικού Έργου
 • Βελτιστοποίηση
 • Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών WEB
 • Εκμάθηση μηχανών και έξυπνο Analytics
 • Διασφάλιση και ενημέρωση πληροφοριών
 • Διαχείριση Κινδύνων Πληροφορικής
 • το διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Πράσινα συστήματα και μέθοδοι πληροφορικής
 • Δοκιμές Λογισμικού και Ποιότητα
 • Δημιουργία Λογισμικού για Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
 • Blockchains
 • Συστήματα και πρότυπα Διαδικτύου
 • Κυβερνασφάλεια
 • Επαυξημένης πραγματικότητας
 • Ρομποτική
 • Chatbots
 • Χαρτί 3, Java Project
 • Προπτυχιακή πρακτική
 • Κρατική εξέταση (διπλωματική εργασία)

* Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών μπορεί να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μελέτης με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου.

** Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο / μορφή των σπουδών.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποTuriba University »

Τελευταία ενημέρωση September 11, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,300 EUR
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη