Πτυχίο Πολυμέσων

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα πορτογαλικά, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν και να γράφουν πορτογαλικά ή να είναι πρόθυμοι να μάθουν τη γλώσσα.

121099_EdificiosISMTbanner_1185x350_a.jpg

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους με τα εργαλεία και τις δεξιότητες προκειμένου:

 • Ερμηνεύστε και κατασκευάστε με σημασιολογική αυστηρότητα κατάλληλες προφορικές και γραπτές δηλώσεις σε διάφορα μέσα και περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας την ικανότητα καινοτομίας, επιδεικνύοντας τη δημιουργικότητα σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις, την ικανότητα άσκησης κρίσιμων και αυτοκριτικών επαγγελματικών καταστάσεων.
 • Προσδιορίστε τις έννοιες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της Παγκοσμιοποίησης, του Δικτύου.
 • Γνωρίστε τη νομοθεσία που ρυθμίζει την επικοινωνία.
 • Αναγνωρίστε τη διαδικασία επικοινωνίας και αισθητήριων διαδικασιών που είναι εγγενείς σε αυτό, γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
 • Μάθετε τεχνικές και μοντέλα στο γραφικό σχέδιο και τον φορέα.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τεχνικές αρχές σε συγκεκριμένους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής και της κατεύθυνσης.
 • Υλοποίηση των αρχών και τεχνικών προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνωρίστε και εφαρμόστε τις θεωρητικές αρχές και τεχνικές της Φωτογραφίας.
 • Οι γνωστές θεωρητικές αρχές και τεχνικές εφαρμόζουν τα ηχητικά εφέ.
 • Δημιουργία περιεχομένου ιστού.
 • Εφαρμόστε εργαλεία γραφικής επικοινωνίας.
 • Μάθετε και εφαρμόστε περιεχόμενο σε εικονική σκηνογραφία και κινούμενα σχέδια.
 • Διαχωρίστε και εφαρμόστε τεχνικές σχεδίασης / σκηνογραφίας για οπτικοακουστικά και πολυμέσα.
 • Ιδιαίτερη γνώση της ανάλυσης συστημάτων και των βάσεων δεδομένων.
 • Κατανοήστε διαφορετικές κοινωνικο-πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις στον Κυβερνοχώρο.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Στο τέλος του 1ου κύκλου σπουδών στο Πολυμέσα, οι φοιτητές έχουν την εξουσία να ασκούν τα διάφορα νέα επαγγέλματα που εγγυώνται την αρμονική σχέση μεταξύ των τομέων των Επικοινωνιών, της Πληροφορικής και του Σχεδιασμού.

 • Σχεδιαστής ιστοσελίδων
 • Διευθυντές έργων στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά στην παραγωγή και την επεξεργασία πολυμέσων (διαδίκτυο, ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικές εκδόσεις κ.λπ.)
 • Σκηνοθεσία γραφικών και παραγωγή εικόνας
 • Κέντρα πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων
 • Τμήματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου σε εταιρείες οπτικοακουστικής παραγωγής
 • Τμήματα γραφικού σχεδιασμού για οθόνες (συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης και του βίντεο)
 • Δημιουργικά τμήματα σε διαφημιστικές εταιρείες
 • Κέντρα πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων
 • Ηλεκτρονική μάθηση
 • Διδασκαλία πολυμέσων
 • Επικοινωνία πολυμέσων

Προυποθέσεις εισόδου

Οι διεθνείς υποψήφιοι πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να αποκτήσουν προσόντα που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα όπου αποκτήθηκαν. Το έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί πρέπει να αναφέρει την τελική ταξινόμηση και πρέπει να επικυρωθεί από την αρμόδια αρχή της εν λόγω χώρας.
 • Να κατέχει δίπλωμα πορτογαλικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο πτυχίο. Η τελευταία αυτή περίπτωση απαιτεί την υποβολή εγγράφου που αποδεικνύει την ισοτιμία της πορτογαλικής εκπαίδευσης με το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναφέροντας την τελική κατάταξη.

121101_imagem2.jpg

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για τους τοπικούς πορτογάλους υποψηφίους:

Οι όροι πρόσβασης και εγγραφής στο πτυχίο Bachelor in Multimedia καλύπτονται από το νομοθετικό διάταγμα 296-A / 98 της 25ης Σεπτεμβρίου, το οποίο τροποποιήθηκε από τα νομοθετικά διατάγματα αριθ. 99/99 της 30 Μαρτίου 26/2003 7 Φεβρουαρίου 76/2004 27 Μαρτίου 158/2004 30 Ιουνίου 147 -Α / 2006 31 Ιουλίου 40/2207 20 Φεβρουαρίου και 45/2007 23 Φεβρουαρίου , και με το νομοθετικό διάταγμα 90/2008 της 30ης Μαΐου.

Εφαρμογές

Το σήμα υποψηφιότητας προκύπτει από τα ακόλουθα:

 • Τελική κατάταξη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 50%
 • Ταξινόμηση των εξετάσεων εισαγωγής: 50%

Κατάλογος εξετάσεων εισαγωγής (εθνικές εξετάσεις στους ακόλουθους κλάδους):

 • 10 Περιγραφική Γεωμετρία
 • 16 Μαθηματικά
 • 18 Πορτογαλικά

(Από αυτή τη λίστα, αρκεί μία εξέταση)

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

One of the oldest University Institutions of Private Higher Education in Portugal, with more than seven decades of existence.

One of the oldest University Institutions of Private Higher Education in Portugal, with more than seven decades of existence. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη