Έχοντας λάβει αυτό το προσόν, οι μαθητές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν καίριες ικανότητες και δεξιότητες στην παραγωγή των έργων τέχνης, οπτική έρευνα και την ολοκλήρωση της εμπειρίας στο χώρο εργασίας, που απαιτείται για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στις οπτικές-πολιτιστικών βιομηχανιών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Μια National Diploma: Fine Art ή ισότιμο προσόν σε ένα ισοδύναμο πρότυπο, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας.

Κριτήρια επιλογής

Μια μέση βαθμολογία 60% για όλες τις ενότητες του τρίτου έτους συνιστάται. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να υποβάλουν γραπτές και πρακτικές εργασίας, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Διδακτέα ύλη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Τέχνη Θεωρία 4
  • Πρακτική Studio 4

Πρακτική εργασία έχει ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψη.


Τέχνη Θεωρία εργασίας 4 μαθημάτων ολοκληρώνεται με συμμετοχή σε σεμινάρια και την παρουσίαση των εγγράφων, με ολοκληρωμένη αξιολόγηση.
Αθροιστική αξιολόγηση διεξάγεται από ένα νομαρχιακό Επιτροπή Αξιολόγησης και ενός εξωτερικού μεσολαβητή.

Δομή του προγράμματος

  1. Φύση του προγράμματος: Ένα πρόγραμμα έτους.
  2. Το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο πλήρους και μερικής απασχόλησης.
  3. Ελάχιστη διάρκεια: Ένα έτος πλήρους απασχόλησης και δύο χρόνια με μερική απασχόληση.
  4. Αριθμός μονάδων ανά έτος: 2 χρόνια-ενότητες.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη