Έχοντας λάβει αυτό το προσόν, οι μαθητές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν καίριες ικανότητες και δεξιότητες σε ένα εξειδικευμένο χώρο των πολυμέσων, όπως απαιτείται για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Μια National Diploma: Multimedia, ή ισότιμο προσόν σε ένα ισοδύναμο πρότυπο, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή βασίζεται σε μια συνέντευξη και την υποβολή ενός χαρτοφυλακίου. Μια μέση βαθμολογία 60% για όλες τις ενότητες του τρίτου έτους συνιστάται.

Διδακτέα ύλη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Σχεδιασμός Πολυμέσων 4
  • Τεχνολογία Πολυμέσων 4
  • Μέθοδοι Έρευνας και Τεχνικές 4

Δομή του προγράμματος

  1. Φύση του προγράμματος: Ένα πρόγραμμα έτους.
  2. Ελάχιστη διάρκεια: Ένα έτος επίσημη διδασκαλία.
  3. Το πρόγραμμα προσφέρεται με πλήρη απασχόληση μόνο.
  4. Όλες οι ενότητες είναι υποχρεωτικές.
  5. Αριθμός μονάδων ετησίως: 3 χρόνια-ενότητες
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη