Ο στόχος της πιστοποίησης είναι η ανάπτυξη που εφαρμόζονται και γνωστικές ικανότητες του μαθητή στην απόκτηση, την ερμηνεία, την κατανόηση και τις εφαρμογές των αρχών μάρκετινγκ. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει και να εξηγήσει τις αποφάσεις μάρκετινγκ και προώθησης στο πλαίσιο μιας μονάδας επιχειρήσεις εμπορίας ή της εταιρείας, και να αξιολογεί και να ερμηνεύσει τον εξωτερικό αντίκτυπο των αποφάσεων. Ο φοιτητής πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προβληματιστούν σχετικά με / διαχειριστικές αποφάσεις και τις εφαρμογές της, του να αξιολογήσει την επίδραση αυτών στην ολιστική πλαίσιο του μάρκετινγκ και τις προσφορές.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εμπειρία στον κλάδο εμπορίας, προκειμένου να εντάξουμε τη μάθησή τους σε επιχειρηματικό περιβάλλον τους, και να εκτιμήσουν τις βελτιώσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον εργασίας τους.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Μια National Diploma (Marketing) ή ισότιμο προσόν σε επίπεδο NQF 6 όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας με μέσο όρο 60%. Ένα 60% ή υψηλότερο σήμα για την εμπορία 3 θα είναι υποχρεωτική συν 60% ή υψηλότερο σε οποιοδήποτε μείζον θέμα, δηλαδή Marketing Research 3, Marketing Communications 3, Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 3Α.

Εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων της Σχολής για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εγγυάται απαραίτητα την εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά κριτήρια επιλογής και λόγω περιορισμών χώρου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη