Ο στόχος της πιστοποίησης είναι η ανάπτυξη που εφαρμόζονται και πρακτικές ικανότητες του μαθητή στην απόκτηση, ανάλυση, ερμηνεία, την κατανόηση και την εφαρμογή των διοικητικών, διαχειριστικών και στρατηγικές αρχές διαχείρισης. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει και να εξηγήσει τις στρατηγικές αποφάσεις στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει τον εξωτερικό αντίκτυπο των αποφάσεων, με δεδομένη την ολιστική πλαίσιο της διαχείρισης ως πρακτική.

Οι μαθητές πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να εντάξουμε τη μάθησή τους σε επιχειρηματικό περιβάλλον τους, και περιγράφουν τις κατάλληλες βελτιώσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον εργασίας τους.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Κάθε αφορούν τις επιχειρήσεις δίπλωμα ή ισότιμο προσόν σε επίπεδο NQF 6 όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας με μέσο όρο 60%.

Εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων της Σχολής για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εγγυάται απαραίτητα την εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά κριτήρια επιλογής και λόγω περιορισμών χώρου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη