Ο στόχος των προσόντων Διοίκηση Φιλοξενίας BTECH είναι η ανάπτυξη που εφαρμόζονται και γνωστικές ικανότητες του μαθητή στην απόκτηση, την ερμηνεία, την κατανόηση και τις εφαρμογές των αρχών της διαχείρισης φιλοξενίας. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει και να εξηγήσει τις αποφάσεις διαχείρισης στο πλαίσιο μιας μονάδας φιλοξενίας ή εταιρεία.

Άτομα επίτευξη αυτού του χαρακτηρισμού θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή διαχειριστικών ικανοτήτων του, τον εντοπισμό, την επιλογή και εφαρμογή μια σειρά από μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας για την έρευνα των προβλημάτων στην περιοχή τη δική τους και των κοινωνικών επιστημών, της εξειδίκευσης.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ένα Εθνικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Φιλοξενίας ή ένα Εθνικό Δίπλωμα (Τρόφιμα και Ποτά Διαχείρισης) ή ισότιμο προσόν σε επίπεδο NQF 6 όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας με μέσο όρο 60%. Ένα σύνολο των 60% για το προκαθορισμένο μεγάλες ενότητες του National Diploma ή ισότιμο προσόν.

Εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων της Σχολής για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εγγυάται απαραίτητα την εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά κριτήρια επιλογής και λόγω περιορισμών χώρου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη