Ο στόχος της BTECH σε προσόν διαχείριση του τουρισμού είναι η ανάπτυξη που εφαρμόζονται και γνωστικές ικανότητες του μαθητή στην απόκτηση, την ερμηνεία, την κατανόηση και τις εφαρμογές των αρχών της διαχείρισης του τουρισμού. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει και να εξηγήσει τις αποφάσεις διαχείρισης στο πλαίσιο μιας μονάδας τουρισμού της εταιρείας. Αυτός ο χαρακτηρισμός προετοιμάζει τον απόφοιτο για οποιαδήποτε θέση στον τουριστικό τομέα που απαιτεί την εφαρμογή των υφιστάμενων τουριστικών πρακτικών σε νέα πλαίσια.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ένα Εθνικό Δίπλωμα (Διοίκηση Τουρισμού) ή ισότιμο προσόν σε επίπεδο NQF 6 όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας με μέσο όρο 60% σε άτομα τρίτο έτος.

Εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων της Σχολής για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εγγυάται απαραίτητα την εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά κριτήρια επιλογής και λόγω περιορισμών χώρου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη