Δημοφιλείς Κατηγορίες

Προγράμματα BSc

Ένα Πτυχίο Επιστημών (ή BSc εν συντομία) είναι ένα δίπλωμα που απονέμεται σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την ολοκλήρωση των σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε έναν τομέα σχετιζόμενο με τις επιστήμες ή την τεχνολογία.

Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα σπουδών BSc σημαίνει μια σημαντική επένδυση στην επαγγελματική σταδιοδρομία κάποιου. Εκτός από τις βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας που μπορούν να αποκτηθούν με τη λήψη ενός Πτυχίου Επιστημών, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αναπτύξουν πολύτιμες προσωπικές δεξιότητες και να εκπληρώσουν ζωτικής σημασίας προετοιμασία για την εκπόνησης ενός Μεταπτυχιακού. Οι Βιολογικές Επιστήμες και Βιοεπιστήμες, οι Επιχειρήσεις, η Μηχανολογία και Τεχνολογία, καθώς και οι Φυσικές Επιστήμες, είναι οι βασικοί ακαδημαϊκοί τομείς σπουδών που προσφέρουν προγράμματα διπλωμάτων BSc.

Η ποικιλία των διαφορετικών προγραμμάτων Πτυχίων Επιστημών μπορεί να είναι συντριπτική - μην αφήσετε να σας σταματήσει! Ξεκινήστε την ερευνά σας ρίχνοντας μια ματιά στα πιο δημοφιλή διπλώματα BSc που αναφέρονται παρακάτω.

Πρόσφατα προστιθέμενα BSc

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Δεκέμβριος 14, 2017
Studio 3 Μαθησιακά αποτελέσματα Η γνώση: Γνώση σημαντικών θεμάτων, θεωριών, ζητημάτων, διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων και των Αγώνων Επίδειξη εξοικείωσης με τα τρέχοντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον γενικό τομέα των διαδραστικών μέσων και ιδιαίτερα στους Αγώνες Γνώση των βασικών … [+]αρχών, θεωριών, εργαλείων και τεχνικών στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), ικανότητα αξιολόγησης αυτών των εργαλείων και τεχνικών και εφαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις Να επιδεικνύει την ικανότητα να ενημερώνει τις γνώσεις του / της στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), τόσο μέσω της ακαδημαϊκής μελέτης όσο και της επαγγελματικής εξέλιξης Γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων και του διακριτικού χαρακτήρα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και της θέσης και των πιθανών επιπτώσεων στην κοινωνία Κατανοήστε τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους Γνώση της εφαρμογής αρχών, εργαλείων και τεχνικών διαδραστικών μέσων ενημέρωσης σε σύνθετους επιστημονικούς και βιομηχανικούς τομείς Δεξιότητες: Να επιδείξει την ικανότητα να εφαρμόζει ακαδημαϊκές γνώσεις και συναφή αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στα πρακτικά και θεωρητικά Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και να λαμβάνει βάσιμες, ενημερωμένες και αιτιολογημένες αποφάσεις και επιλογές Να επιδεικνύουν την ικανότητα να προβληματίζουν για τη δική τους ακαδημαϊκή πρακτική και επαγγελματική εξέλιξη, να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και να προσαρμόζονται σε μελλοντικά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογία Επιδείξτε την ικανότητα να βρείτε, να αξιολογήσετε και να ανατρέξετε σε πληροφορίες και επιστημονικά θέματα και να τα παρουσιάσετε με τρόπο που να φωτίζει το πρόβλημα Να επιδεικνύουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά έργα διαδραστικών μέσων και παιχνιδιών σε κατάλληλη μορφή πολυμέσων για κάθε συγκεκριμένη πρόκληση Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία και τεχνικές για να δημιουργεί και να αναπτύσσει κατάλληλη και επαγγελματική εργασία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης Να επιλέξει και να εφαρμόσει κριτικά μια σειρά αναλυτικών και μεθοδολογικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, με βάση την έρευνα, και να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις λύσεις και να παρουσιάσει κατάλληλα τα αποτελέσματα Η ικανότητα εντοπισμού κατάλληλων ενδιαφερομένων και η επικοινωνία, η δικτύωση και η συνεργασία με αυτούς τους ενδιαφερόμενους σε κατάλληλο επίπεδο Γενική αρμοδιότητα: Προσδιορίστε και εφαρμόστε κατάλληλα τα σύνθετα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πρακτικής στο ειδικό πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) Σχεδιάστε, εκτελέστε και διαχειριστείτε μια ποικιλία αναθέσεων και έργων με την πάροδο του χρόνου, μόνη ή ως μέρος μιας ομάδας, με επιτυχία και σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις και αρχές Να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικά, προφορικά και γραπτά, να είναι σε θέση να παρουσιάζουν προβλήματα, λύσεις, θεωρίες και ακαδημαϊκά επιχειρήματα με επαγγελματικό τρόπο Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και άλλα θέματα όπως θεωρίες, προβλήματα και λύσεις, με άλλους με φόντο ή / και εμπειρία στα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια), μέσω της επιλογής και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ορθές πρακτικές στην κοινότητα πρακτικής Δείξτε την ικανότητα για αυτο-προβληματισμό ως μέρος μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης Εξοικείωση με την τρέχουσα και τη νέα σκέψη και τις τάσεις στο πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και τις καινοτομίες στον τομέα Ευκαιρίες απασχόλησης Μετά τη μελέτη, θα έχετε μεγάλη εμπειρία σε διαδραστικά συστήματα ψυχαγωγίας και γραφικά κίνησης. Θα είστε κατάλληλοι για εργασία σε διαδραστικό scripting, σχεδιασμό παιχνιδιών, ανάπτυξη παιχνιδιών, εικονογράφηση, δοκιμές παιχνιδιών, παραγωγή παιχνιδιών, διδασκαλία 2D και 3D, οπτική διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιασμό πολυμέσων. Το πρόγραμμα παρέχει τις δεξιότητες για να εργαστεί στη βιομηχανία παιχνιδιών και κινούμενων σχεδίων, αλλά και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ίδρυμα ή να προετοιμάσει μια επιχειρηματική στρατηγική για μια εταιρεία παιχνιδιών ή κινούμενων σχεδίων. Περαιτέρω σπουδές Οι σπουδαστές με πτυχίο στα διαδραστικά μέσα ενημέρωσης - animation μπορούν να απευθυνθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τις τέχνες και τις μελέτες σχεδιασμού που περιέχουν μαθήματα animation στο μάστερ και το διδακτορικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει στη Νορβηγία ή σε άλλα διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες μαθήματος Πανεπιστημιούπολη: Kristiansand και σε απευθείας σύνδεση μελέτες Διάρκεια: 3 χρόνια Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά Τιμή online: ΝΟΚ 41.500, - ανά εξάμηνο. NOK 1.500, - τέλος εγγραφής. [-]

University of Padova

Bachelor στην φροντίδα των ζώων

Δεκέμβριος 15, 2017
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ανάπτυξη ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, ειδικευμένων στη φροντίδα των ζώων, στη γεωργία και στην ευημερία, ικανών να λειτουργούν σε διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα.… [+] [-]

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Δεκέμβριος 14, 2017
Η Μηχανολογία στο BIT, που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων μεταξύ των πανεπιστημίων της χώρας, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, με τη μηχανική και μηχανολογία ως κύρια θέματα, προετοιμάζει τους μαθητές με βασικές θεωρία και επαγγελματικές γνώσεις στη μηχανική και βιομηχανική μηχανική μαζί με τις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και την ικανότητα να ασχολού… [+]νται με τα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. [-]

Πανεπιστήμια σε Ελληνική Δημοκρατία

Αλλάξτε τοποθεσία

Τι είναι ένα BSc;

Τι είναι ένα Πτυχίο Επιστημών;

Ένα Πτυχίο Επιστημών, B.S. ή BSc, είναι ένα πτυχίο σε έναν ακαδημαϊκό τομέα που σχετίζεται με τις επιστήμες ή την τεχνολογία. Με συνήθη διάρκεια τριών έως τεσσάρων ετών στο πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης, ένα πρόγραμμα Πτυχίου Επιστημών συνήθως αποδεικνύεται οτι είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη επένδυση. Ένα Πτυχίο Επιστημών διαφέρει από ένα Πτυχίο Τεχνών στα θέματα που προσφέρονται, παρόλο που μπορεί να απαιτηθούν κάποια συνδυασμένα μαθήματα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών. Η βιολογία, η μηχανική, η πληροφορική, η χημεία, η ψυχολογία, τα μαθηματικά, η φυσική, η επιστήμη υλικών, η τεχνολογία των πληροφοριών, η γεωεπιστήμη, οι επιχειρήσεις σε ορισμένα πανεπιστήμια και διάφορα άλλα μαθήματα προσφέρονται συνήθως για προγράμματα Πτυχίων Επιστημών.

Ποια είναι τα οφέλη της απόκτησης ενός Πτυχίου Επιστημών;

Οι απόφοιτοι ενός Πτυχίου Επιστημών είναι πιο περιζήτητοι στο χώρο εργασίας εξαιτίας της βαθύτερης εξοικείωσης με τον τομέα τους. Η απόκτηση ενός BSc δίνει στο φοιτητή την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για ένα θέμα με το οποίο είναι παθιασμένος. Οι απαιτούμενες εργασίες και πρακτική μελέτη σε ένα πρόγραμμα Πτυχίου Επιστημών μπορούν επίσης να παρουσιάσουν προκλήσεις που αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων και η γραπτή και προφορική επικοινωνία.

Τι σπουδάζουμε σε ένα Πτυχίο Επιστημών;

Μέσα στο πλαίσιο των γενικών επιστημονικών ή τεχνολογικών τομέων, για τους οποίους έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα σπουδών του Πτυχίου Επιστημών, υπάρχουν πολυάριθμες ειδικότητες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Διπλώματα B.S. προσφέρονται σε αντικείμενα σπουδών όπως

 • Βιοπληροφορική και Γενετική,
 • Πολιτικών Μηχανικών,
 • Νοσηλευτική,
 • Περιβαλλοντική Επιστήμη,
 • Τεχνολογία Πληροφοριών,
 • Νευροεπιστήμη,
 • Αρχιτεκτονική Μηχανική,
 • Αστρονομία,
 • Φυσιοθεραπεία,
 • Πληροφορική,
 • Κτηνιατρική,
 • Μαθηματικά και πολλά άλλα. Οι φοιτητές των Πτυχίων Επιστημών παρακολουθούν τις απαιτούμενες τάξεις και ολοκληρώνουν αξιολογήσεις ή έργα. Επίσης, οι φοιτητές των BSc συχνά απαιτείται να εργαστούν σε εργαστήριο ή να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πρακτική άσκηση.

Τι είδους βελτίωση σταδιοδρομίας μπορείτε να περιμένετε με ένα Πτυχίο Επιστημών;

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Πτυχίων Επιστημών είναι περιζήτητοι από τους εργοδότες για μια καριέρα στον τομέα τους. Συνήθως εξασφαλίζουν υψηλότερο αρχικό μισθό από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν πτυχίο. Οι εργαζόμενοι επαγγελματίες που επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο για να αποκτήσουν ένα Πτυχίο Επιστημών στον τομέα τους, βελτιώνουν σημαντικά τις πιθανότητες προαγωγής και επαγγελματικής κινητικότητας.

Πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός Πτυχίου Επιστημών;

Το κόστος ενός Πτυχίου Επιστημών πρέπει να εξετάζεται χωριστά σε κάθε περίπτωση μιας και διαφορετικές χώρες, πανεπιστήμια και προγράμματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Το τμήμα εισαγωγής των πανεπιστημίων μπορεί να παρέχει μια εκτίμηση του κόστους διδάκτρων, λοιπών χρεώσεων και του κόστους διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών πλήρους παρακολούθησης σε ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Πτυχίου Επιστημών. Κάποια οικονομική βοήθεια μπορεί να είναι διαθέσιμη για υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις κι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα δίπλωμα B.S. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω βοήθεια μπορεί επίσης να λάβει κανείς από το τμήμα εισαγωγών των σχολών.

Γιατί να αποκτήσει κανείς ένα Διαδικτυακό Πτυχίο Επιστημών;

Φοιτητές που εργάζονται, έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή μένουν πολύ μακριά από το χώρο του πανεπιστημίου, έχουν ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα Πτυχίου Επιστημών στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Όλο και περισσότερες σχολές προσφέρουν διαδικτυακά προγράμματα Πτυχίων Επιστημών. Αυτές οι ευκαιρίες ηλεκτρονικής εκμάθησης χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να φέρουν σε εσάς την αίθουσα διδασκαλίας. Οι φοιτητές των διαδικτυακών Πτυχίων Επιστημών αποκτούν το ίδιο δίπλωμα με τους σπουδαστές στον χώρο του πανεπιστημίου. Παρακολουθώντας ένα διαδικτυακό πρόγραμμα πτυχίου BSc, δεσμεύεστε να ολοκληρώσετε την απαιτούμενη θεματολογία, να επικοινωνείτε τακτικά και αποτελεσματικά με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές σας, και να μάθετε να χρησιμοποιήτε την τεχνολογία για να βοηθήσετε την μάθηση. Βρείτε το κατάλληλο για εσάς διαδικτυακό, μερικής ή πλήρους παρακολούθησης (στο χώρο του πανεπιστημίου) πρόγραμμα Πτυχίου Επιστημών!