Ο πρωταρχικός σκοπός της πιστοποίησης BSc Honours είναι να εδραιώσει και να εμβαθύνει τις γνώσεις και την εμπειρία των μαθητών στην Πληροφορική, και να αναπτύξουν την ικανότητά της έρευνας στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της. BSc Honours είναι ουσιαστικά ένας βαθμός μαθημάτων εκ των οποίων τουλάχιστον το 25% (30) των πιστώσεων που είναι αφιερωμένα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και την υποβολή εκθέσεων υπό επιτήρηση.

Ο βαθμός απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο θεωρητικής δέσμευσης και πνευματική ανεξαρτησία, και χρησιμεύει ως το αρχικό επιστήμη μεταπτυχιακό εξειδίκευσης προσόντα που παρέχουν στους φοιτητές με εις βάθος επιστημονική γνώση και τις δεξιότητες προετοιμασία τους για την ερευνητική μελέτη με βάση τις μεταπτυχιακές της επιστήμης.

Το πτυχίο Honours Πληροφορικής αποτελείται από Επτά ενότητες εξάμηνο και ένα έργο πρακτικό χρόνο IT00287 Έργου (2 μονάδες).

Η ακόλουθη ενότητα πυρήνα εξάμηνο είναι υποχρεωτική: IT00247 ηθικές και νομικές πτυχές της πληροφορικής.

Το πεδίο εφαρμογής του έργου πρακτικό έτος είναι τουλάχιστον 200 ωρών. Το έργο χρονιά εκτείνεται σε δύο διαδοχικές ενότητες εξάμηνο.

Η συνέχιση του έργου κατά το δεύτερο εξάμηνο εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Το σχέδιο πρέπει να αναπτυχθεί αυστηρά σύμφωνα με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου, όπως ορίζεται από την Ακαδημία της Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνολογίας Λογισμικού.

Μια ερευνητική συνιστώσα συμβάλλει κατά τουλάχιστον 25% στον τελικό βαθμό θα αποτελούν μέρος του συνόλου των παρακάτω μαθημάτων με την εξαίρεση του έργου (2 μονάδες), ανάλογα με την περίπτωση, που θα έχουν επιστημονική συνιστώσα του 100%.

Αιρετό ενότητες εξάμηνο:

 • IT00027 ιατροδικαστικών υπολογιστών
 • IT00037 Συστήματα Προγραμματισμός
 • IT00047 Ασφάλειας Πληροφοριών
 • IT00057 Ασφάλειας Πληροφοριών στο WWW
 • IT00077 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
 • IT00087 Compiler Κατασκευή
 • IT00097 Τεχνητή Νοημοσύνη
 • IT00107 Βελτιστοποίηση
 • IT00117 Λειτουργική Προγραμματισμός
 • IT00137 Mobile Προγραμματισμός
 • IT00147 ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών
 • IT00157 Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • IT00177 γραφικά
 • IT00187 Νέα Ανάπτυξη Συστημάτων Υποδείγματα
 • IT00197 Παράλληλου Προγραμματισμού
 • IT00207 Βιομετρικά
 • Ανάλυση Κινδύνου IT00217 Ασφάλειας Πληροφοριών
 • IT00227 IT πτυχές της Διαχείρισης Γνώσης
 • IT00247 ηθικές και νομικές πτυχές της πληροφορικής
 • IT00267 E-Business Strategy
 • Διαχείριση IT00269 Advanced Information Technology Έργου
 • Διακυβέρνηση IT00280 Ασφάλειας Πληροφοριών
 • IT00297 Data Communications
 • Εργοστάσια IT00300 Λογισμικό
 • IT00301 Υπηρεσίες Computing
 • IT00302 προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας
 • IT00303 WWW Προγραμματισμός: Big Data Analytics

Με ειδική άδεια ενός ή δύο ως εισηγητής μονάδες μπορούν να αντικατασταθούν από μονάδες εξάμηνο από σχετικές θεματικές περιοχές.

Το περιεχόμενο των διδάξει μονάδων καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ακαδημία της Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνολογίας Λογισμικού. Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο κανονισμό, αλλά μπορεί να ληφθεί άμεσα από την Ακαδημία της Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνολογίας Λογισμικού.

Κανόνες Πρόσβασης:

 • Ένα ΕΠΠ 6 Βαθμός τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε με ένα σημάδι επιτυχίας του τουλάχιστον 60% στην Πληροφορική.
 • Η ικανότητα να εντοπίσει ένα πρόβλημα των επιχειρήσεων στη βιομηχανία και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα υπολογιστή για να το λύσει.
 • Μια βαθιά γνώση στην αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.
 • Μια βαθιά γνώση στην αναπαράσταση των δομών δεδομένων σε ένα σύστημα υπολογιστή και τη λειτουργία των μοντέλων δεδομένων.
 • Μια βαθιά γνώση σχετικά με τη χρήση των συστημάτων του δικτύου πληροφορικής στην εκτέλεση των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ικανότητα να σχεδιάσει ιστοσελίδες για το Διαδίκτυο χρησιμεύει ως διεπαφές για τα ηλεκτρονικά συστήματα.
 • Μια ευρεία εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής.
 • Μια ευρεία εικόνα για το ρόλο και τη σημασία των συστημάτων πληροφορικής στη σύγχρονη κοινωνία.

Παρακαλώ σημειώστε: Οι υποψήφιοι μπορεί να χρειαστεί να περάσει μια πρακτική εξέταση προγραμματισμού, όπως καθορίζεται ετησίως από την Ακαδημία.

Κριτήρια αξιολόγησης

Ένας φοιτητής χρειάζεται ένα σήμα εξάμηνο του 40% για να κερδίσει την είσοδο στον τελικό ευκαιρία αξιολόγησης. Η εξαμήνου και τελικό βάρος σήμα αξιολόγηση είναι 50:50. Ένας φοιτητής χρειάζεται μια τελική βαθμολογία 50% για να περάσει μια μονάδα. Το σήμα εξάμηνο συμβάλλει επίσης το αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής εκτίμησης.

Το τελικό αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής εκτίμησης είναι προσαρμοσμένη στο 50%.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 - 2 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη